Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Potápějící se loďka nebo koráb s novým kurzem?

10. února 2022
Komentáře

V současné době se lidstvo potýká s globálními problémy, především s klimatickými! A všichni to vidíme! Každý den v důsledku těchto katastrof umírají lidé, miliony lidí zůstávají bez prostředků k živobytí, a nakonec mají pouze status uprchlíka. Tento status je však pouze formalitou, která ještě více ztěžuje život.

Všichni sedíme v jedné loďce nazvané „planeta Země“. A nejenže náš koráb potřebuje generální opravu, ale navíc plujeme směrem k útesu.

„A kurz všepohlcující spotřeby, kterým se nyní náš společný koráb ubírá, nás vede do propasti. Ještě kousek a nenávratně se propadneme do propasti katastrofy: ekonomické, sociální i klimatické. Někteří možná ještě nechtějí vidět a přijmout zjevná fakta. Bojí se otočit a vidět realitu v nekonečném spěchu, v prostých každodenních starostech, v závodě o úspěch a přežití v tomto spotřebitelském světě. Každý den se však stále více lidí zastavuje a klade si otázky: „Kam tenhle svět spěje?“, „Jaká budoucnost čeká mě a mé děti?“, „Jak mohu učinit svět bezpečným, šťastným a prosperujícím místem?“. Protože bez ohledu na to, jak jste úspěšní, pokud se vám hroutí celý svět, trpkému osudu neuniknete“.

Kam plujeme?Karikatura vytvořená speciálně pro konferenci „Globální krize. Čas pravdy“ 

Někteří lidé však místo konsolidace a hledání řešení vážných problémů investují peníze do soukromých bunkrů. Činí tak v izolaci a myslí si, že se mohou zachránit před kataklizmaty. Jak ale mohou přežít to, co se blíží, pokud to nebude jednodenní situace, kterou by mohli přečkat v sudu? Všechno se zhroutí a možná na dlouhá léta, možná navždy. Ve skutečnosti kupují bunkry proto, aby v této bečce zemřeli zaživa.  

Podle slov šéfa společnosti, která se specializuje na výstavbu podzemních bunkrů, se počet zakázek v poslední době zvýšil o 2000 %. Řekl: „Bohužel se opět zvýšila poptávka po podzemních bunkrech. Specializujeme se na jejich stavbu, ale já bych raději stavěl něco jiného. Ale dokud bude na trhu poptávka, nebudeme stavět nic jiného. Můžeme postavit cokoli, protože máme obrovské výrobní kapacity. My však budujeme právě bunkry.“ (z mezinárodní konference „Globální krize. Čas pravdy“)

A vyvstávají otázky: Proč hromadit kapitál, který nebude v blízké budoucnosti potřeba a stane se prachem? Proč pořizovat bunkry, které jsou na potápějící se „loďce“?

Naše planeta brzy zanikne a my spolu s ní, pokud budeme i nadále žít ve spotřebitelském formátu společnosti. Protože v tomto formátu nikdy nenajdeme cestu z klimatické krize. A všichni tomu rozumíme. A pro ty, kteří mají bunkry, se jako nejlepší možností jeví ta, kterou navrhuje umělé vědomí Jackie. Ale i s tímto modelem budou žít jen o 4-5 let déle, než kdyby nedělali nic. A taková existence na krátkou dobu ve skutečnosti nic neřeší.

Tvořivá společnost je jedinou možností, jak společně hledat řešení globálních problémů a zachránit tak planetu i lidstvo. Jedině my sami, lidé, jsme schopni situaci napravit realizací Tvořivé společnosti. V každém z nás je obrovská síla, ale nedá se srovnat s potenciálem celého lidstva, sjednoceného s jedním cílem. A tím společným cílem je přežít a zachránit náš koráb, náš společný domov, abychom ŽILI! A proto stojí za to začít konat!

Tvořivá společnost nám pomůže přežít a zachránit náš korábKarikatura vytvořená speciálně pro konferenci „Globální krize. Čas pravdy“ 

„Můžeme změnit směr naší lodi, která se řítí do propasti, a namísto do propasti spotřeby ji nasměrovat k Tvořivé společnosti. To však můžeme udělat POUZE SPOLEČNĚ. Musíme spojit náš společný lidský potenciál, stát se jednotnou civilizací a veslovat stejným směrem. Sjednoceni společným cílem zaměřit svou pozornost, úsilí, znalosti a dovednosti na vytyčení nového kurzu. A to, jak rychle se nám to podaří, závisí na rozhodnutí KAŽDÉHO z nás. Spása spočívá pouze ve sjednocení. Pouze společnou prací můžeme vybudovat skutečně hodnotný svět. Svět, který má budoucnost pro nás a naše děti. A to je Tvořivá společnost! Stále máme šanci! Tak jí využijme!

Přidat komentář