Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Dołącz

Twórcza ideologia i dorastające pokolenie

1 kwietnia 2022
Komentarze

Nasilenie się ogólnego kryzysu konsumpcyjnego formatu, pogorszenie się sytuacji klimatycznej na naszej planecie zmusiło ludzkość do zastanowienia się nad pytaniem: jak dalej żyć i jak wyjść ze ślepego zaułka, w którym znalazła się ludzkość? Jaki los czeka nasze nowe pokolenia? Większość aktywnych społecznie ludzi na świecie dochodzi do wniosku, że aby zapewnić nam wszystkim przyszłość, konieczna jest zmiana społeczna. Potrzebne jest przejście z formatu konsumpcyjnego w nowy format - Twórcze Społeczeństwo, w którym wszyscy troszczyli by się o wszystkich, a między ludźmi były relacje godne miana Człowieka, nie tylko na papierze, ale i w czynie. Wtedy ludzkość ma szansę przetrwać i stać się jedną cywilizacją.

Każde społeczeństwo ma swoją własną ideologię. Format konsumpcyjny, który dominuje w społeczeństwie ludzkim od 6 tysięcy lat, jest formatem zwierzęcych relacji między ludźmi, formatem w którym dominuje przemoc, egoizm, chciwość zysku, oszustwo i kłamstwo. Jest to format, który w historii ludzkości doprowadził do nędzy, wojen, niewolnictwa i podziału społeczeństwa na bogatych i biednych. 

Twórczy format to format spójności, solidarności, jednej rodziny ludzkiej. Twórcze Społeczeństwo to społeczeństwo, w którym ceni się życie ludzkie, w którym każdy ma zapewnione wszystkie niezbędne, podstawowe potrzeby z tytułu urodzenia, w którym panuje wolność i równość. Jest to społeczeństwo tworzenia, a nie niszczenia. Jest to społeczeństwo jedności, a nie podziałów. Jest to społeczeństwo jednej uniwersalnej cywilizacji, a nie rozproszonych wspólnot ludzkich.

Dużą rolę w tworzeniu Twórczego Społeczeństwa odgrywa ideologia, która powinna być ukierunkowana na promowanie najlepszych duchowych i moralnych cech człowieka. I to powinno być podstawą do rozpowszechniania w mediach: w telewizji, w prasie, w internecie, na platformach społecznościowych, publicznych itd. To powinno stać się potrzebą społeczeństwa - żyć po ludzku, w miłości, szacunku, pokoju i przyjaźni. To właśnie Człowiek z dużej litery powinien zająć aktywną pozycję w Twórczym Społeczeństwie. 

W nowej ideologii twórczej człowiek powinien być przepojony cechami duchowymi i moralnymi: człowieczeństwem, szacunkiem dla ludzi, uczciwością, prawdomównością, gotowością do czynów bezinteresownych, zawsze przychodzeniem z pomocą, umiejętnością przyjaźni i doceniania przyjaźni ze wszystkimi ludźmi, niezależnie od rasy czy narodowości.

Głównym zadaniem jest wychowanie Człowieka z dużej litery. Takich ludzi trzeba pielęgnować, stwarzając im warunki do wychowania i rozwoju. Trzeba zaczynać od przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjnych, gdzie opiekunowie będą rozwijać duchowość u dzieci: siłę ducha, życzliwość, uczyć je odróżniać dobro od zła, kłamstwo od oszustwa. Ważne jest, aby młodzi ludzie rozumieli, jakie są podstawy duchowe i moralne, jak poznać siebie, jak zdyscyplinować swoją świadomość, jak nauczyć się żyć w bezinteresownej interakcji i czerpać radość z troski o innych.

Oczywiście najpierw trzeba zacząć od siebie, aby stać się przykładem pozytywnej zmiany. Powinniśmy przeanalizować nasze zachowanie w rodzinie, w pracy i w społeczeństwie. Czy chcielibyśmy być traktowani w taki sam sposób, w jaki traktujemy innych? Powinniśmy się zastanowić, czy dajemy dobry przykład naszym dzieciom. Żyjemy i działamy w obecności dzieci, a dzieci, jak gąbka, chłoną wszystkie nasze pozytywne i negatywne cechy. Zmienianie siebie na lepsze jest zadaniem każdej postępowej osoby. Postępowi ludzie są w stanie sami się rozwijać. Swoim przykładem są w stanie rozpalić serca wielu ludzi, a wielu ludzi na planecie jest w stanie zmienić ludzkość.

Jak mówi przysłowie, nie ma na świecie cudzych dzieci, są tylko własne! Dzieci są naszą wspólną przyszłością. Ale jaka przyszłość nas czeka, jeśli teraz nic nie zrobimy i nadal będziemy żyć w społeczeństwie tego zgniłego formatu? To wstyd, że na świecie wciąż jest tak dużo dzieci pozbawionych rodzin, a zaniedbywanie dzieci jest jednym z najpoważniejszych problemów socjalnych współczesnego społeczeństwa. Przecież dzieciństwo bez miłości rodzicielskiej kaleczy duszę dziecka. Główną przyczyną powstawania i rozwoju bezdomności jest konsumpcyjny format społeczeństwa, jego agresywność, okrucieństwo, chamstwo i zakłamanie. To właśnie warunki konsumpcyjnego formatu społeczeństwa powodują pogorszenie jakości życia, egoistyczne relacje między ludźmi, kryzys rodzin, niszczenie wartości moralnych. A ta powszechna degradacja ludzi dotyka przede wszystkim dzieci. Uzależnienie od narkotyków i alkoholu, uprawianie prostytucji przez nieletnich - to wszystko można zaobserwować nawet w najbardziej rozwiniętych krajach świata. 

W społeczeństwie konsumpcyjnym tworzono napięcia między różnymi pokoleniami, ponieważ jego podstawą jest egoistyczne postrzeganie świata. Nawet w rodzinach pojawiają się problemy z wzajemnym zrozumieniem między rodzicami i dziećmi. Często w krajach rozwiniętych program nauczania w systemie edukacji jest przesadny, co ma wpływ na zdrowie i zachowanie dzieci. Brakuje pracy wychowawczej z dziećmi. Coraz częściej prasa donosi o wyzywającym zachowaniu, agresywnych, gwałtownych zachowaniach młodego pokolenia, sprzecznych z elementarnymi zasadami ludzkiej moralności. Wzrasta liczba przypadków znęcania się rodziców nad dziećmi. Wystarczy pomyśleć, że 80 procent małych dzieci na całym świecie jest codziennie narażonych na psychiczne i fizyczne znęcanie się ze strony rodziców. Czy taka zwierzęca agresja jest do zaakceptowania w normalnym, cywilizowanym społeczeństwie? To narusza duchowe i moralne podstawy relacji międzyludzkich.

W społeczeństwie konsumpcyjnym nawet całkiem adekwatni rodzice dokładają wszelkich starań, by chronić swoje dzieci przed propagandą przemocy, agresji, antyludzkości, reklamowaną w różny sposób w środkach masowego przekazu. Dużą rolę w kwestii zachowania zdrowego pokolenia przypisuje się psychologom, pedagogom, ponieważ ich obowiązkiem jest niesienie pomocy „zagubionym” dzieciom i rodzicom, uwalnianie ich od cierpień psychicznych. Ale czy można to robić w pojedynkę lub w odizolowanych grupach, gdy zewsząd płynie negatywny strumień informacji, zgniłego w swym okrucieństwie formatu konsumpcyjnego? Nie. Format możemy zmienić tylko razem, wspólnie.

Głównym zadaniem Twórczego Społeczeństwa jest stworzenie zjednoczonej cywilizacji ludzkiej opartej na miłości, przyjaźni i wzajemnym szacunku. W tym nowym społeczeństwie rodzice i dzieci zmienią swoje relacje. Rodzice będą mieli dużo wolnego czasu, aby rozwijać osobowość dziecka, wychowywać zdrowe i silne pokolenie. A dzieci będą miały możliwość wzrastania jako prawdziwie wolne jednostki, pełnego rozwoju swojego potencjału duchowego i moralnego, stania się tymi, którzy wnoszą pozytywne zmiany w życie społeczeństwa i otaczającego świata.

Aby ta przyszłość nadeszła szybciej, musimy działać już teraz, póki jest jeszcze szansa i możliwość. Na tym etapie bardzo ważne jest, aby informować wszystkich o rzeczywistych perspektywach i możliwościach Twórczego Społeczeństwa. Bez tego nie będzie wspólnego dzielenia się, wzajemnej pomocy i godnej przyszłości dla ludzkości.

Ludzie z całego świata już się łączą. Należy zwrócić uwagę na aktywny udział osób różnych narodowości w konferencji Globalny kryzys. Czas na prawdę, jakie aktualne kwestie zostały poruszone i jak wszyscy wspólnie szukają rozwiązań. Konferencja została przetłumaczona na ponad 100 języków. Jest to wyjątkowe doświadczenie zjednoczenia. Ludzkość nigdy wcześniej nie współdziałała w ten sposób. Nadszedł czas Prawdy! Wszystko to pokazuje, że razem stanowimy jedność, siłę i wspólny egregor w dążeniu do naszej świetlanej przyszłości. Im więcej takich aktywnych społecznie osób na świecie, tym silniejszy będzie rezonans w kierunku budowania nowego formatu — Twórczego Społeczeństwa. Przyszłość zależy od każdego z nas!

Nadieżda Orłowa

Zostaw komentarz

Komentarze (1)