Logo Creative Society RADOŠA
SABIEDRĪBA
Pievienoties
Tiešsaistes konference

Globālā krīze
Vācija
Laiks rīkoties

Cilvēki apvienojas drošas nākotnes dēļ

2023.gada 18.martā, 17.00
Oficiāls treilers
Kāds stāvoklis ir Vācijā šodien?
  • “2022. gadā Vācijā fiksēts pats augstākais līmenis iedzīvotāju nodarbinātībai kopš tās apvienošanas"
  • “Vācijas uzņēmumu peļņa 2022. gadā sasniegusi rekordlielu līmeni"
  • “Vācijas izredzes uz strauju pāreju uz jauniem enerģijas avotiem ir negaidīti augstas"
  • "Valsts kase piepildīta pateicoties inflācijai"
  • "Ekonomiskā izaugsme neskatoties uz krīzi: iekšzemes kopprodukts palielinājās par 1,9%”
  • "13,8 miljoni cilvēku (16,6 % Vācijas iedzīvotāju) ir trūcīgie, 27% no viņiem ir darbs"
  • "Vidējā klase Vācijā mērķtiecīgi samazinās"
  • "Pilnīga elektroenerģijas atslēgšana: kas jums nepieciešams padeves pārtraukuma gadījumā"
  • “Trauksme, parādi, strāvas padeves pārtraukumi. Augstās enerģijas cenas smagi ietekmē nabadzīgās ģimenes"
  • "Palīdzības punkti nabadzīgajiem spiesti atteikt cilvēkiem"
Kas no tā ir taisnība?

Neskatoties uz to, ka Vācijas ekonomika joprojām ir ceturtā lielākā pasaulē, daudzi cilvēki cieš no smagiem dzīves apstākļiem un arvien vairāk nespēj segt iztikas izdevumus. Kā tā var būt, ka mūsu valstī pastāv ārkārtas situācija sociālajā sfērā, neskatoties uz labiem pamata rādītājiem ekonomikā un darba tirgū? Vai mūs sagaida droša nākotne?

Berlin landscape
Optimistiskie virsraksti krīzes apstākļos slēpj risinājumu trūkumu mūsu sabiedrībā. Tā vietā, lai rastu kopīgus risinājumus, turpina pieaugt sabiedrības šķelšanās.
Berlin tower landscape
Vai Vācijas kā labklājības valsts tēls ir patiess? Valsts, kas pazīstama ar saviem zinātniekiem un domātājiem, progresu un labklājību, vairs nespēj apmierināt iedzīvotāju pamatvajadzības.
Lai izprastu krīzes cēloņus un to savstarpējās sakarības, ir nepieciešams visaptveroši aplūkot sociālās struktūras.
Krīze Vācijā ir daļa no globālajiem procesiem, tāpēc ir nepieciešami jauni un efektīvi risinājumi, lai stātos pretī tagadnes un nākotnes izaicinājumiem. Globālās krīzes padziļinātas izpētes rezultātā rodas nepieciešamība rīkoties saskaņoti un koordinēti, lai to pārvarētu.
TIEŠI TĀPĒC CILVĒKI APVIENO PŪLES UN AICINA VISUS UZ KONFERENCI "GLOBĀLĀ KRĪZE. VĀCIJA. LAIKS RĪKOTIES". KONFERENCĒ TIKS APSKATĪTAS SEKOJOŠAS TĒMAS:
Enerģētiskā krīze
Inflācija un ekonomiskā situācija Vācijā
Sociālā krīze
Klimatiskā realitāte un prognozes tuvākajiem gadiem
Praktisks risinājums krīzes pārvarēšanai: pāreja no sabiedrības patērētāju formāta uz Radošu sabiedrību
KĀ RISINĀJUMS TIKS PIEDĀVĀTS RADOŠAS SABIEDRĪBAS IZVEIDOŠANAS KONCEPCIJA, KURA VAR TIKT PIEŅEMTA AR CILVĒKU VAIRĀKUMA GRIBU TIESISKĀ UN DEMOKRĀTISKĀ VEIDĀ.
Flag with the Creative Society project’s logo
Konferenci organizē un vada brīvprātīgie, iesaistot ekspertus.
Saturs tiek veidots neatkarīgi no politiskās piederības.
Dati ir balstīti uz neatkarīgiem pētījumiem.