Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО
Присъединете се
Онлайн конференция

Глобална криза
Германия
Време е да действаме

Хората се обединяват за да имат сигурно бъдеще

18 март 2023 година 15:00 GMT
Официален трейлър
Как са нещата в Германия днес?
  • „През 2022 г. Германия отбеляза най-високо ниво на заетост на населението след обединението ѝ“
  • „Печалбите на германските компании през 2022 г. достигнаха рекордно ниво
  • „Шансовете на Германия за бърз преход към нови източници на енергия са неочаквано високи“
  • „Държавната хазна е пълна благодарение на инфлацията“
  • Икономически ръст, въпреки кризата: брутният вътрешен продукт нарасна с 1,9%“
  • 13,8 миллионоа човека (16,6% от германското население) са бедни, 27% от тях нямат работа“
  • Средната класа в Германия стремително се съкращава
  • „Пълно изключване на електроенергията: какво ще ви потрябва в случай на прекъсване на тока“
  • Безпокойство, дългове, прекъсване на тока. Високите цени на енергията се отразяват тежко на бедните семейства.“
  • „Пунктовете за помощ на бедните са принудени да отказват на хората“
Кое от тези е вярно?

Въпреки факта, че германската икономика все още е четвъртата по големина в света, много хора страдат от тежки условия на живот и все повече не са в състояние да плащат разходите за живот. Как е възможно у нас да има извънредно социално положение, въпреки добрите основи на икономиката и пазара на труда? Очаква ли ни сигурно бъдеще?

Berlin landscape
Оптимистичните заглавия в условията на криза прикриват липсата на решения в нашето общество. Вместо да се намерят общи решения, разделението на обществото продължава да расте.
Berlin tower landscape
Истинен ли е образът на Германия като държава на всеобщо благоденствие? Страна, известна със своите учени и мислители, прогрес и просперитет, вече не може да задоволи основните потребности на населението си.
За да се разберат причините за кризата и техните взаимовръзки, е необходимо да се разгледат комплексно социалните структури.
Кризата в Германия се явява част от глобалните процеси, затова са необходими нови и ефективни решения, за да се отговори на предизвикателствата на настоящето и бъдещето. В резултат на задълбочено изучаване на глобалната криза е необходимо да се действа съгласувано и заедно за нейното преодоляване.
ИМЕННО ЗАТОВА ХОРАТА ОБЕДИНЯВАТ УСИЛИЯ И КАНЯТ ВСИЧКИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА „ГЛОБАЛНА КРИЗА. ГЕРМАНИЯ. ВРЕМЕ Е ДА ДЕЙСТВАМЕ“. НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:
Енергийна криза
Инфлацията и икономическата ситуация в Германия
Социална криза
Климатичната реалност и прогнози за следващите години
Практическо решение за преодоляване на кризата: преходът от формата на потребителското общество към Съзидателно общество
КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪЗИДАТЕЛНО ОБЩЕСТВО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДЛОЖЕНА КАТО РЕШЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЕТО ПО ВОЛЯТА НА МНОГО ХОРА ПО ЗАКОНЕН И ДЕМОКРАТИЧЕН НАЧИН.
Flag with the Creative Society project’s logo
Конференцията се организира и провежда от доброволци с участието на експерти.
Съдържанието се формира независимо от политическата принадлежност.
Данните са базирани на независими проучвания.