Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa
Online konferencia

Globálna kríza
Nemecko
Čas konať

Ľudia sa spájajú, aby sme mali bezpečnú budúcnosť

18. marca 2023, 16:00 SEČ
Oficiálny trailer
Aký je súčasný stav v Nemecku?
  • „V roku 2022 dosiahlo Nemecko najvyššiu mieru zamestnanosti od obdobia zjednotenia.“
  • „Zisky nemeckých firiem dosiahli v roku 2022 rekordnú úroveň.“
  • „Šance Nemecka na rýchly prechod na nové zdroje energie sú nečakane vysoké.“
  • „Štátna pokladnica je naplnená vďaka inflácii.“
  • Ekonomický rast napriek kríze: HDP narástol o 1,9 %.“
  • 13,8 milióna ľudí (16,6 % z celkovej populácie Nemecka) sa v súčasnosti radí medzi chudobných, pričom 27 % z nich sú zamestnaní.“
  • Stredná trieda v Nemecku sa prudko zmenšuje.
  • „Totálny black-out: čo budete potrebovať v prípade výpadku prúdu.“
  • Úzkosť, dlhy, vypnutie dodávok elektriny. Vysoké ceny energií najťažšie zasahujú domácnosti s nízkym príjmom.“
  • „Centrá pomoci pre chudobných sú nútené odmietať ľudí.“
Čo z toho je pravda?

Napriek tomu, že Nemecko je stále štvrtou najväčšou ekonomikou na svete, mnoho ľudí trpí kvôli drsným životným podmienkam a sú čím ďalej tým menej schopní pokryť náklady na živobitie. Ako je možné, že v našej krajine existuje sociálna núdza napriek silným ukazovateľom ekonomiky a trhu práce? Máme pred sebou bezpečnú budúcnosť?

Berlin landscape
Optimistické titulky v období krízy zakrývajú absenciu riešení v našej spoločnosti. Namiesto hľadania kolektívnych riešení, vidíme rastúce rozdelenie v spoločnosti.
Berlin tower landscape
Nakoľko pravdivý je obraz Nemecka ako sociálneho štátu? Krajina preslávená svojimi vedcami a mysliteľmi, pokrokom a prosperitou, už viac nedokáže poskytnúť základné potreby pre svoju populáciu.
Na to, aby sme mohli pochopiť príčiny kríz a ich vzájomné vzťahy, je nevyhnutné pozrieť sa komplexne na spoločenské štruktúry.
Kríza v Nemecku je časťou globálnych procesov, preto sú potrebné nové a efektívne riešenia na zvládnutie výziev súčasnosti a budúcnosti. Výsledkom dôkladného preskúmania globálnej krízy je potreba spoločného a koordinovaného postupu na jej prekonanie.
PRETO ĽUDIA SPÁJAJÚ SVOJE ÚSILIE A POZÝVAJÚ KAŽDÉHO NA KONFERENCIU „GLOBÁLNA KRÍZA. NEMECKO. ČAS KONAŤ“. KONFERENCIA SA BUDE VENOVAŤ NASLEDUJÚCIM TÉMAM:
Energetická kríza
Inflácia a ekonomická situácia v Nemecku
Spoločenská kríza
Skutočnosti o klíme a predpovede na najbližšie roky
Praktické riešenie na prekonanie krízy: prechod od formátu spotrebiteľskej spoločnosti k Tvorivej spoločnosti
AKO RIEŠENIE BUDE NAVRHNUTÁ KONCEPCIA VYBUDOVANIA TVORIVEJ SPOLOČNOSTI, KTORÁ MÔŽE BYŤ PRIJATÁ VÔĽOU VÄČŠINY ĽUDÍ ZÁKONNÝM A DEMOKRATICKÝM SPÔSOBOM.
Flag with the Creative Society project’s logo
Konferenciu organizujú a realizujú dobrovoľníci za účasti expertov.
Obsah sa formuje bez ohľadu na politickú príslušnosť.
Údaje sú založené na nezávislom výskume.