Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE
Online konference

Globální krize
Německo
Čas konat

Lidé se sjednocují pro bezpečnou budoucnost

18. března 2023 v 16:00 SEČ
Oficiální trailer
Jaký je dnes stav věcí v Německu?
  • „V roce 2022 mělo Německo nejvyšší úroveň zaměstnanosti od svého sjednocení“
  • „Zisky německých podniků v r. 2022 dosáhly rekordní výše
  • „Šance Německa na rychlý přechod na nové zdroje energií jsou nečekaně vysoké“
  • „Státní pokladna je plná díky inflaci“
  • Hospodářský růst nehledě na krizi: hrubý domácí produkt vzrostl o 1,9 %“
  • 13,8 milionů lidí (16,6 % obyvatelstva Německa) jsou chudí 27 % z nich jsou nezaměstnaní“
  • Střední třída se v Německu rychle snižuje
  • „Úplné odpojení proudu: co budete potřebovat v případě plného výpadku proudu“
  • Neklid, dluhy, odpojení proudu. Vysoké ceny energií vážně postihují chudé rodiny.“
  • „Střediska pomoci chudým musí odmítat lidi“
Co z toho je pravda?

Přestože je německá ekonomika stále čtvrtou největší na světě, mnoho lidí trpí obtížnými životními podmínkami a je stále méně schopno hradit své životní náklady. Jak je možné, že navzdory dobrým základním hospodářským ukazatelům a ukazatelům trhu práce je v naší zemi sociální nouze? Máme před sebou bezpečnou budoucnost?

Berlin landscape
Optimistické titulky v době krize skrývají nedostatek řešení v naší společnosti. Místo hledání společných řešení se rozdělování společnosti dále prohlubuje.
Berlin tower landscape
Je obraz Německa jako státu s vysokou životní úrovní pravdivý? Země známá svými vědci a mysliteli, pokrokem a prosperitou již nedokáže uspokojit základní potřeby svých obyvatel.
Abychom pochopili příčiny krize a jejich vzájemné souvislosti, je třeba se komplexně podívat na společenské struktury.
Krize v Německu je součástí globálních procesů, a proto jsou zapotřebí nová a účinná řešení, abychom čelili výzvám současnosti i budoucnosti. V důsledku hloubkové studie globální krize vzniká nevyhnutelnost konat koordinovaně a společně, abychom tuto krizi překonali.
PRÁVĚ PROTO LIDÉ SPOJUJÍ SVÉ SÍLY A ZVOU VŠECHNY NA KONFERENCI „GLOBÁLNÍ KRIZE. NĚMECKO. ČAS KONAT“. KONFERENCE SE BUDE ZABÝVAT NÁSLEDUJÍCÍMI TÉMATY:
Energetická krize
Inflace a ekonomická situace v Německu
Sociální krize
Klimatická realita a prognózy na nadcházející roky
Praktické řešení pro překonání krize: přechod od formátu spotřebitelské společnosti k Tvořivé společnosti
JAKO ŘEŠENÍ BUDE NAVRŽENA KONCEPCE VYBUDOVÁNÍ TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI, KTERÁ MŮŽE BÝT PŘIJATA VŮLÍ VĚTŠINY LIDÍ PRÁVNÍM A DEMOKRATICKÝM ZPŮSOBEM.
Flag with the Creative Society project’s logo
Konference je organizována a vedena dobrovolníky se zapojením odborníků
Obsah se tvoří bez ohledu na politickou příslušnost
Údaje jsou založeny na nezávislém výzkumu