Logo Creative Society CREATIEVE
MAATSCHAPPIJ
doe mee
Online conferentie

Globale crisis
Duitsland
Tijd voor Actie

Mensen verenigen zich voor een veilige toekomst

18 maart 2023 16:00 CET
Оfficiële trailer
Wat is de stand van zaken in Duitsland vandaag?
  • ‘In 2022 had Duitsland de hoogste werkzaamheidsgraad sinds de eenwording’
  • ‘De winsten van Duitse bedrijven berijkten in 2022 recordniveau
  • ‘De kansen van Duitsland op een snelle transitie naar nieuwe energiebronnen zijn onverwacht groot’
  • ‘De staatskas is gevuld dankzij inflatie’
  • Economische groei ondanks de crisis: bruto binnenlands product (BBP) met 1,9% gestegen’
  • ‘In Duitsland zijn 13,8 miljoen mensen (16,6% van de Duitse bevolking) arm, waarvan 27% werk hebben’
  • De middenklasse in Duitsland krimpt snel
  • Totale black-out: wat je nodig hebt bij stroomuitval.’
  • Angst, schulden, stroomuitval. Hoge energieprijzen treffen huishoudens met een laag inkomen het hardst.’
  • Voedselbanken worden gedwongen mensen weg te sturen
Wat hiervan is waar?

Hoewel Duitsland nog steeds de op drie na grootste economie ter wereld is, lijden veel mensen onder barre levensomstandigheden en zijn ze steeds minder in staat om de kosten van hun levensonderhoud te dekken. Hoe is het mogelijk dat er ondanks sterke economische en arbeidsmarktindicatoren toch sprake is van een sociale noodsituatie in ons land? Hebben we een veilige toekomst in het verschiet?

Berlin landscape
Optimistische krantenkoppen in tijden van crisis verhullen het gebrek aan oplossingen in onze samenleving. In plaats van gemeenschappelijke oplossingen te vinden, groeit de verdeeldheid in de samenleving.
Berlin tower landscape
Hoe realistisch is het beeld van Duitsland als verzorgingsstaat? Een land dat bekend staat om zijn wetenschappers en denkers, vooruitgang en welvaart, kan niet meer voorzien in de basisbehoeften van zijn bevolking.
Om de oorzaken van de crisis en hun onderlinge verbanden te begrijpen, is het noodzakelijk om de sociale structuren uitgebreid te bekijken.
De crisis in Duitsland maakt deel uit van globale processen, daarom zijn er nieuwe en effectieve oplossingen nodig om de uitdagingen van het heden en de toekomst het hoofd te bieden. Als gevolg van het diepgaande onderzoek van de wereldwijde crisis is er behoefte aan gecoördineerde en geconcentreerde actie om deze te boven te komen.
DAT IS WAAROM MENSEN DE INSPANNINGEN BUNDELEN EN IEDEREEN UITNODIGEN VOOR DE CONFERENTIE ‘GLOBALE CRISIS. DUITSLAND. TIJD VOOR ACTIE’. DE VOLGENDE ONDERWERPEN ZULLEN WORDEN BEHANDELD OP DE CONFERENTIE:
Energiecrisis
Inflatie en de economische situatie in Duitsland
Sociale crisis
Klimaatrealiteit en -voorspellingen voor de komende jaren
Een praktische oplossing voor de crisis: overgang van de consumptiemaatschappij naar de Creatieve Maatschappij
ALS OPLOSSING ZAL HET CONCEPT VAN BOUWEN AAN DE CREATIEVE MAATSCHAPPIJ WORDEN VOORGESTELD, DAT KAN WORDEN AANGENOMEN DOOR DE WIL VAN DE MEERDERHEID VAN MENSEN OP EEN LEGITIEME EN DEMOCRATISCHE WIJZE.
Flag with the Creative Society project’s logo
De conferentie wordt georganiseerd en gehouden door vrijwilligers met de betrokkenheid van experts
De inhoud wordt gevormd ongeacht politieke overtuiging
De gegevens zijn gebaseerd op onafhankelijk onderzoek