Logo Creative Society შემოქმედებითი
საზოგადოება
შემოგვიერდით
ონლაინ კონფერენცია

გლობალური კრიზისი
გერმანია
დროა მოქმედების

ხალხი ერთიანდებიან უსაფრთხო მომავლისთვის

2023 წლის 18 მარტი, 15:00 GMT
ოფიციალური ტრეილერი
როგორი მდგომარეობაა დღეს გერმანიაში?
  • „2022 წელს ყველაზე მეტად გერმანიამ აღნიშნა მაღალი დონე მოსახლეობის დასაქმების გაერთიანების დღიდან“.
  • ”გერმანიის კომპანიების მოგებამ 2022 წელს მიაღწია რეკორდულ დონეს“.
  • „გერმანიის შანსები სწრაფი გადასვლისთვის ახალ წყაროებზე ენერგია მოულოდნელად მაღალია“.
  • „სახელმწიფო ხაზინა სავსეა ინფლაციის წყალობით“.
  • „ეკონომიკური ზრდა, მიუხედავად კრიზისისა: მთლიანი შიდა პროდუქტი გაიზარდა 1,9%-ით“.
  • 13,8 მილიონი ადამიანი (გერმანიის მოსახლეობის 16,6%) არიან ღარიბები მათგან 27%-ს აქვს სამუშაო“.
  • საშუალო კლასი გერმანიაში სწრაფად მცირდება“.
  • „მთლიანი დენის გათიშვა: რა გვჭირდება გათიშვის შემთხვევაში“.
  • შფოთვა, ვალი, დენის გათიშვა. ენერგიის მაღალი ფასები ღარიბ ოჯახებზე სერიოზულად აისახება“.
  • „დახმარების პუნქტები გაჭირვებულები იძულებულები არიან უარი უთხრან ადამიანებს“.
აქედან რომელია სიმართლე?

იმისდა მიუხედავად, რომ გერმანიის ეკონომიკა ჯერ კიდევ მეოთხეა მსოფლიოში, ბევრი ადამიანი განიცდის მძიმე საცხოვრებელ პირობებს და სულ უფრო მეტად ვერ იხდის ცხოვრების ხარჯებს. როგორ შეიძლება, რომ ჩვენს ქვეყანაში იყოს სოციალური გადაუდებელი მდგომარეობა, მიუხედავად ეკონომიკისა და შრომის ბაზარზე არსებული კარგი ფუნდამენტებისა? გვაქვს თუ არა უსაფრთხო მომავალი?

Berlin landscape
კრიზისის დროს ოპტიმისტური სათაურები მალავს ჩვენს საზოგადოებაში გადაწყვეტილებების ნაკლებობას. იმის ნაცვლად, რომ იპოვონ საერთო გადაწყვეტილებები, საზოგადოების დაყოფა აგრძელებს ზრდას.
Berlin tower landscape
მართალია თუ არა გერმანიის, როგორც კეთილდღეობის სახელმწიფოს იმიჯი? ქვეყანა, რომელიც ცნობილია თავისი მეცნიერებითა და მოაზროვნეებით, პროგრესითა და კეთილდღეობით, ვეღარ აკმაყოფილებს მოსახლეობის ძირითად საჭიროებებს.
იმისათვის, რომ გავიგოთ კრიზისის მიზეზები და მათი ურთიერთდამოკიდებულება, აუცილებელია სოციალური სტრუქტურების ყოვლისმომცველი მიმოხილვა.
გერმანიის კრიზისი გლობალური პროცესების ნაწილია, ამიტომ ახალი და ეფექტური გადაწყვეტილებებია საჭირო აწმყოსა და მომავლის გამოწვევების დასაძლევად. გლობალური კრიზისის სიღრმისეული შესწავლის შედეგად საჭიროა ვიმოქმედოთ ერთობლივად და ერთად გადავლახოთ იგი.
ამიტომაც ხალხი აერთიანებს ძალისხმევას და ყველას ეპატიჟება კონფერენციაზე „გლობალური კრიზისი. გერმანია. დროა მოქმედების“. კონფერენციაზე განიხილება შემდეგი თემები:
ენერგეტიკულუ კრიზისი
ინფლაცია და ეკონომიკური მდგომარეობა გერმანიაში
სოციალური კრიზისი
კლიმატური რეალობა და პროგნოზები მომავალი წლებისთვის
კრიზისის დაძლევის პრაქტიკული გამოსავალი: სამომხმარებლო საზოგადოების ფორმატიდან გადასვლა შემოქმედებით საზოგადოებაზე
შემოთავაზებული იქნება შემოქმედებითი საზოგადოების აშენების კონცეფცია, როგორც გადაწყვეტა, რომელიც შეიძლება მიღებულ იქნეს უმრავლესობის ნებით იურიდიულად და დემოკრატიულად.
Flag with the Creative Society project’s logo
კონფერენცია ტარდება მოხალისეების მიერ, ექსპერტების ჩართულობით.
კონტენტი იქმნება განურჩევლად პოლიტიკური კუთვნილებისა.
მონაცემები ეფუძნება დამოუკიდებელ კვლევებს.