Logo Creative Society КРЕАТИВНО
ОПШТЕСТВО
Придружи се
Онлајн конференција

Глобална криза
Германија
Време за дејствување

Луѓето се обединуваат за да имаат сигурна иднина

18 март 2023 година, 15:00 GMT
Официјален трејлер
Каква е состојбата во Германија денес?
  • „Германскиот пазар на вработување удри пост-обединување највисоко во 2022 година“.
  • „Корпоративниот успех во Германија достигна на највисоко ниво на сите времиња во 2022 година“.
  • „Шансите на Германија за брза енергетска транзиција се неотчекувано високи“.
  • Добро исполнета ризница благодарение на инфлацијата“.
  • Економски раст и покрај кризата: БДП се зголеми за 1,9%“.
  • „Во Германија, 13,8 милиони луѓе (16,6% од вкупното население) во моментов се вбројуваат меѓу сиромашните, при што 27% од нив се вработени“.
  • Средната класа во Германија се намалува“.
  • Целосно затемнување: што ќе ви треба во случај на прекин на струја“.
  • Немир, долгови, прекин на струја. Високите цени на енергијата најмногу ги погодија домаќинствата со ниски приходи“.
  • Банките за храна се принудени да ги одвратат луѓето“.
Што од ова е точно?

Иако Германија е сè уште четврта по големина економија во светот, многу луѓе страдаат од тешки услови за живот и се помалку можат да ги покријат трошоците за егзистенција. Како е можно во нашата земја да има социјална вонредна состојба и покрај силните економски показатели и показатели на пазарот на трудот? Имаме ли сигурна иднина пред нас?

Berlin landscape
Оптимистичките наслови во време на криза го кријат недостатокот на решенија во нашето општество. Наместо да бараме колективни решенија, гледаме се поголема поделеност во општеството.
Berlin tower landscape
Колку е вистинита сликата за Германија како социјална држава? Земја позната по своите научници и мислители, напредок и просперитет, повеќе не може да ги обезбеди основните потреби на своето население.
За да се разберат причините за кризата и нивните меѓусебни врски, неопходно е да се фрли сеопфатен поглед на општествените структури.
Кризата во Германија е дел од глобалните процеси, затоа се потребни нови и ефективни решенија за да се одговори на предизвиците на сегашноста и иднината. Како резултат на длабинското испитување на глобалната криза, потребна е усогласена и координирана акција за нејзино надминување.
ЗАТОА ЛУЃЕТО СЕ ПРИКЛУЧУВААТ НА НАПОРИТЕ И ГИ ПОКАНУВААТ СИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА „ГЛОБАЛНА КРИЗА. ГЕРМАНИЈА. ВРЕМЕ ЗА ДЕЈСТВУВАЊЕ“. НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА ЌЕ СЕ ОБРАБОТАТ СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:
Енергетска криза
Инфлацијата и економската состојба во Германија
Социјална криза
Климатски реалности и прогнози за следните неколку години
Практично решение за кризата: транзиција од консумеристичкиот формат на општеството во Креативното општество
КАКО РЕШЕНИЕ ПРЕДЛОГ КОНЦЕПТОТ НА ГРАДЕЊЕ НА КРЕАТИВНОТО ОПШТЕСТВО КОЈ МОЖЕ ДА ГО УСВОИ ВОЛЈАТА НА МНОЗИНСТВОТО НА ЛЕГИТИМЕН И ДЕМОКРАТСКИ НАЧИН.
Flag with the Creative Society project’s logo
Конференцијата ја организираат и одржуваат волонтери со вклучување на експерти
Содржината се обликува без разлика на политичката припадност
Податоците се засноваат на независно истражување