Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Dołącz
Konferencja online

Globalny kryzys
Niemcy
Czas na działanie

Ludzie jednoczą się na rzecz bezpiecznej przyszłości

18 marca 2023 r. 15:00 GMT
Trailer oficjalny
Jaki jest dzisiejszy stan rzeczy w Niemczech?
  • „W 2022 roku w Niemczech odnotowano najwyższy wskaźnik zatrudnienia od czasu zjednoczenia”
  • „Zyski niemieckich firm osiągnęły rekordowy poziom w 2022 roku”
  • „Szanse Niemiec na szybkie przejście na nowe źródła są niespodziewanie wysokie”
  • „Skarb państwa jest wypełniony dzięki inflacji”
  • Wzrost gospodarczy mimo kryzysu: produkt krajowy brutto wyższy o 1,9 %”
  • 13,8 mln osób (16,6% ludności Niemiec) to ludzie ubodzy, 27% z nich to osoby zatrudnione”
  • Klasa średnia w Niemczech szybko się zmniejsza
  • „Całkowite wyłączenie prądu: co będzie wam potrzebne w przypadku braku prądu”
  • Zmartwienia, długi, wyłączenia prądu. Wysokie ceny energii mocno uderzają w biedne rodziny”
  • „Ośrodki pomocy dla ubogich muszą odmawiać ludziom”
Co z tego jest prawdą?

Mimo że niemiecka gospodarka jest nadal czwartą największą na świecie, wiele osób cierpi z powodu trudnych warunków życia i ma coraz mniejsze możliwości pokrycia kosztów utrzymania. Jak to możliwe, że w naszym kraju, wobec dobrych podstaw gospodarki i rynku pracy, występuje stan wyjątkowy o charakterze społecznym? Czy mamy przed sobą bezpieczną przyszłość?

Berlin landscape
Optymistyczne nagłówki w warunkach kryzysu ukrywają brak rozwiązań w naszym społeczeństwie. Zamiast znajdować wspólne rozwiązania, podziały społeczne wciąż rosną.
Berlin tower landscape
Czy obraz Niemiec jako państwa powszechnego dobrobytu jest prawdziwy? Kraj znany z naukowców i myślicieli, postępu i rozkwitu więc nie potrafi już zaspokoić podstawowych potrzeb swojej ludności.
Aby zrozumieć przyczyny kryzysu i ich wzajemne powiązania, należy wszechstronnie obejrzeć struktury społeczne.
Niemiecki kryzys jest częścią globalnych procesów i potrzebne są nowe i skuteczne rozwiązania, aby odpowiedzieć na wyzwania teraźniejszości i przyszłości. W wyniku dogłębnego zbadania globalnego kryzysu powstaje potrzeba zgodnego i wspólnego działania w celu jego przezwyciężenia.
WŁAŚNIE DLATEGO LUDZIE ŁĄCZĄ SIŁY I ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH NA KONFERENCJĘ „GLOBALNY KRYZYS. NIEMCY. CZAS NA DZIAŁANIE”. PODCZAS KONFERENCJI ZOSTANĄ PORUSZONE NASTĘPUJĄCE TEMATY:
Kryzys energetyczny
Inflacja i sytuacja gospodarcza w Niemczech
Kryzys społeczny
Realia klimatyczne i prognozy na najbliższe lata
Praktyczne rozwiązanie dla przezwyciężenia kryzysu: przejście od formatu społeczeństwa konsumpcyjnego do Twórczego Społeczeństwa
W CHARAKTERŻE ROZWIĄZANIA BĘDZIE ZAPROPONOWANA KONCEPCJA BUDOWY TWÓRCZEGO SPOŁECZEŃSTWA, KTÓRA MOŻE BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ WOLĘ WIĘKSZOŚCI LUDZI W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM I Z DEMOKRACJĄ.
Flag with the Creative Society project’s logo
Konferencja organizowana i prowadzona jest przez ochotników przy zaangażowaniu ekspertów.
Treść jest kształtowana niezależnie od przynależności politycznej.
Dane te oparte są na niezależnych badaniach.