cs-logo

HAWAASA KALAQAA

Nu qunnamaa:

Amma tokkoon tokkoon namaa dhuguma waan baay'ee hojjechuu danda'a!

EGEREEN FILANNOO DHUUNFAA  TOKKOON  TOKKOON NAMAA IRRATTI HUNDAA'A!