Logo Creative Society KREATIVT
SAMFUNN
Bli med

Internasjonal Online Konferanse «Liv etter døden. Fiksjon og fakta»

22. Mai 2021 | 17:00 Norsk tid
Finnes det lov etter døden?
Analytics, fakta, vitenskapelige og dokumentariske kronikker, forskning og internasjonal erfaring.
Intervjuer med øyenvitner, representanter for vitenskap, helsetjenester og religion fra hele verden.
For første gang i historien vil forskere, leger, representanter for forskjellige religioner og øyenvitner søke sammen svaret på dette spørsmålet på en unik internasjonal online konferanse «Liv etter døden. Fiksjon og fakta».
Finnes det reinkarnasjon?
Er et menneske informasjon?
Hvor er minnet vårt lagret?
Hvordan minnet om tidligere liv blir forklart?
Hva er underpersonlighet?
Hvem har godt av å skjule fakta om en persons skjebne etter døden?
Hvor er himmelen og helvete? Hvordan forklarer fysikk dette?
Profetene visste sannheten om et menneskes skjebne etter døden! Hva sier vitenskapen om det?
Avhenger skjebnen etter døden av oss?
Hva vet vi om sjel og personlighet?
Hvordan bygge et samfunn der det ikke vil være noen manipulering av grunnleggende kunnskap?
Allerede 6000 år folk har lett etter svar på disse spørsmålene. Skjebnen etter døden er et grunnleggende tema for alle religioner. Hver av oss har lurt på det, og det er på tide å lære sannheten.
Denne konferansen er det neste trinnet etter konferansen «Kreativt Samfunn. Hva Profetene drømte om» som ble avholdt den 20.mars 2021.
Døden er ikke slutten. Vi har rett til å vite sannheten!

Internasjonale rundebord om temaet «Sannheten OM LIVET ETTER DØDEN»