Logo Creative Society KREATIVT
SAMFUNN

KART OVER KLIMAKATASTROFER I VERDEN

Klimaet er hele menneskehetens eneste fiende. Han angriper uten å erklære krig, handler hensynsløst, griper våre territorier.

Kartet gjenspeiler klimapåvirkninger over hele planeten.
Dette er unormale og katastrofale klimatiske hendelser som har forårsaket ødeleggelse, materiell skade, helseskader og tap av menneskeliv.

Kartet oppdateres daglig basert på overvåking av klimatiske katastrofer,
som gjennomføres av Creative Society-frivillige over hele verden.
For overvåking brukes informasjon fra kilder som er i det offentlige domene:
statlige meteorologiske byråer, klimatjenester i land, media, digitale plattformer for overvåking av meteorologiske og klimadata, sosiale nettverk, etc.

Kartet vil vise klimatiske katastrofer som har skjedd på planeten siden 4. desember 2021.

For tiden pågår prosessen med å overføre data fra overvåkingsdatabasen for klimahendelser til kartet.