Logo Creative Society สร้างสรรค์
สังคม
เข้าร่วมกับเรา

การประชุมออนไลน์นานาชาติ "ชีวิตหลังความตาย นิยายและข้อเท็จจริง"

22 พฤษภาคม 2564 | เวลาในประเทศของคุณ 22:00 น.
มีชีวิตหลังความตายหรือไม่?
การวิเคราะห์ ข้อเท็จจริง พงศาวดารทางวิทยาศาสตร์และสารคดี การวิจัย และประสบการณ์ระดับนานาชาติ
Interviews with eyewitnesses, representatives of science, healthcare and religion from all over the world.
เป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ ผู้แทนศาสนาและผู้เห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ จะร่วมกันค้นหาคำตอบสำหรับคำถามนี้ในการประชุมออนไลน์ระดับนานาชาติ "ชีวิตหลังความตาย นิยายและข้อเท็จจริง"
การกลับชาติมาเกิดมีอยู่จริงหรือไม่?
เป็นข้อมูลของมนุษย์?
หน่วยความจำของเราถูกเก็บไว้ที่ไหน?
ความทรงจำในอดีตชาติอธิบายได้อย่างไร?
บุคลิกภาพย่อยคืออะไร?
ใครได้ประโยชน์จากการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชะตากรรมหลังความตายของบุคคล?
สวรรค์และนรกอยู่ที่ไหน ฟิสิกส์อธิบายเรื่องนี้อย่างไร?
พวกศาสดารู้ความจริงเกี่ยวกับชะตากรรมหลังความตายของมนุษย์! วิทยาศาสตร์พูดถึงเรื่องนี้อย่างไร?
ชะตากรรมหลังความตายขึ้นอยู่กับเราหรือไม่?
เรารู้อะไรเกี่ยวกับจิตวิญญาณและบุคลิกภาพ?
จะสร้างสังคมที่ไม่มีการบิดเบือนความรู้พื้นฐานได้อย่างไร?
อยู่แล้ว 6,000 ปี ผู้คนต่างค้นหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ ชะตากรรมหลังความตายเป็นหัวข้อพื้นฐานของทุกศาสนา เราแต่ละคนเคยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ และถึงเวลาที่ต้องเรียนรู้ความจริง
การประชุมครั้งนี้เป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากการประชุม “สังคมสร้างสรรค์ สิ่งที่ผู้เผยแพร่ ผู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าฝันถึง” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2564
ความตายไม่ใช่จุดจบ เรามีสิทธิที่จะรู้ความจริง!

ตารางรอบนานาชาติในหัวข้อ "ความจริงเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย"