Logo Creative Society สร้างสรรค์
สังคม
เข้าร่วมกับเรา

ชุมชนวิทยาศาสตร์

เวทีอิสระที่จัดตั้งขึ้นโดยอาสาสมัครของสังคมสร้างสรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรวบรวมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เพื่อรวมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเดียวในการระบุสาเหตุที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์ การค้นหาเกี่ยวกับวิธีการแก้ไข และให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่สาธารณชนทั่วไป เกี่ยวกับขบวนการที่เกิดขึ้นบนโลก
เข้าร่วมชุมชนวิทยาศาสตร์
Climate problems

ปัญหา

ปัญหาระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของพลวัตรของภัยพิบัติในทศวรรษที่ผ่านมา
ปัจจัยด้านมานุษวิทยามีผลต่อสภาวะทางนิเวศวิทยาของโลก แต่ผลกระทบทางสภาพอากาศนั้นไม่มีนัยสำคัญ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับปัจจัยทั้งหมดและอิทธิพลของกระบวนการจักรวาลและธรณีวิทยาต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการประเมินภัยความคุกคามทางสภาพอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นต่ำไป
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกส่วนใหญ่เป็นอนุพันธ์ทางขบวนการดาราศาสตร์และวัฎจักรของมัน ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาของโลก แสดงให้เห็นว่าโลกได้ประสบกับการเปเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก และการเปลี่ยนแปลงทางธรณีพลศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันหลายครั้ง
Climate problems

เป้าหมาย

การระบุผลกระทบและกระบวนการที่ก่อให้เกิดความหายนะของดาวเคราะห์แบบวัฎจักร เพื่อค้นหากลไกของการปรับตัวและป้องกันภัยคุกคามระดับโลกเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีพลศาสตร์ที่ไม่สามารถย้อนกลับ เพื่อช่วยเหลือชีวิตมนุษย์หลายพันล้านคน

งาน

การระบุุรูปแบบความสัมพันธ์ ลำดับของกระบวนการในทรงกลมต่างๆของโลกในช่วงหายนะที่เกิดจากวัฎจักรของดาราศาสตร์
การตรวจจับเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในรอบก่อนหน้า
การสร้างเงื่อนไขที่โลกของเราประสบในยุคก่อนหน้าของภัยพิบัติทางภูมิอากาศแบบวัฎจักร
การประเมินความเสี่ยงและการการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสภาพอากาศและธรณีพลศาสตร์โดยอิงจากข้อมูลหายนะที่ได้รับจากครั้งก่อน
การสร้างเงื่อนไขของการจัดระบบเตือนภัยทางธรรมชาติสำหรับประชากรที่อยู่ในพื้นที่อันตรายอย่างทันท่วงที
ค้นหากลไกการปรับตัวเพื่อการป้องกันภัยพิบัติระดับโลก

พื้นที่ที่น่าสนใจ

ภูมิอากาศวิทยา
ฟิสิกส์บรรยากาศ
สมุทรศาสตร์
บรรพชีวินวิทยา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวสและสุขภาพของมนุษย์
วิธีการทำนายความหายนะ
ธรณีฟิสิกส์
วิทยาแผ่นดินไหว
ภููเขาไฟ
ธรณีวิทยา
อุทกธรณีวิทยา
ธรณีวิทยา
ธรณีวิทยา
การศึกษาเกี่ยวกับถ้ำ
ธรณีเคมี
เคมีบรรยากาศ
การลำดับชั้นสนามแม่เหล็กบรรกาล
การแบ่งชั้นขั้นของคอว์เตอร์นารี
บรรพชีวินวิทยา
ฟิสิกส์์ของโลก
พลวัตรทางภูมิศาสตร์
เปลือกโลก
ธรณีกลศาสตร์
พิสิกส์
ฟิสิกส์อนุภาค
ฟิสิกส์สุริยะ
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์นิวตริโน
จักรวาลวิทยา
ดาวเคราะห์วิทยา
เฮลิโอเซอิสึมวิทยา
การแกว่งของดาวเคราะห์
ภูมิอากาศของดาวเคราะห์
กลศาสตร์ท้องฟ้าและอีกมากมาย

ชุมชนวิทยาศาสตร์

เราขอเชิญ
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญที่สนใจในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ โดยไม่คำนึงถึงสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
เข้าร่วมชุมชนวิทยาศาสตร์

คำถามที่พบบ่อย

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดที่มนุษย์ส่งผลต่อสภาพอากาศขัดขวางการพัฒนาสาขาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาสาเหตุที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกทรงกลมของโลก ดังนั้น เพื่อที่จะรวมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน การมีส่วนร่วมของนักวิทยาศาสตร์ที่ซื่อสัตย์และผู้คนที่กระตือรือร้นทางสังคมทุกคนจึงมีความสำคัญ วิธีนี้ทำให้เราสามารถค้นหาแนวทางแก้ไขและป้องกันภัยคุกคามระดับโลกได้ ความรับผิดชอบเพื่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของงาน นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในหัวข้อที่ระบุไว้ข้างต้น การวิจัยในวงกว้างเกี่ยวข้องกับงานที่หลากหลาย และความช่วยเหลือจากแต่ละบุคคลเป็นที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีพลศาสตร์เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนบนโลก ดังนั้นความคิดริเริ่มนี้จึงถูกนำไปใช้โดยทุกคน โดยไม่คำนึงถึงความเชี่ยวชาญของพวกเขา

โครงการนี้ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และไม่ได้มุ่งหวังที่จะทำเงิน กิจกรรมทั้งหมดได้รับการจัดระเบียบอย่างเต็มที่โดยผู้ที่กระตือรือร้นในสังคมและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลกด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง ด้วยความพยายามและทรัพยากรของตนเองในเวลาว่าง และมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์หลายพันล้านคน ไม่ต้องเสียค่าสมาชิก

การป้องกันภัยคุกคามจากสภาพอากาศต่อการอยู่รอดของผู้คนหลายพันล้านคนถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้น ในระยะเปลี่ยนผ่านและใน Creative Society ประเด็นสำคัญทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้จะได้รับเงินทุนและการสนับสนุนจากสังคมทั้งหมดอย่างไม่จำกัด

ทิศทางและขอบเขตของการมีส่วนร่วมของคุณขึ้นอยู่กับความต้องการและความสามารถของคุณในการบรรลุเป้าหมายร่วมกันเท่านั้น คุณสามารถช่วยในการเน้นย้ำถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: แสดงความคิดเห็นของคุณในการสัมภาษณ์ การเข้าร่วมในการถ่ายทอดสดและโต๊ะกลม เผยแพร่ข้อมูลระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ หรืออาจเป็นการมีส่วนร่วมในการวิจัย เช่น การให้คำปรึกษา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสื่อต่างๆ การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการวิเคราะห์ข้อมูล วรรณกรรม หรือการเขียนบทความ ในอนาคต ในขณะที่แพลตฟอร์มพัฒนาขึ้นและมีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์รวมกันเป็นหนึ่ง เราวางแผนที่จะขยายรายละเอียดของงาน เพื่อค้นหาโซลูชันทางเทคนิคและวิศวกรรม และเพื่อศึกษากระบวนการและการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เรายินดีรับความคิดริเริ่มและข้อเสนอของคุณในรูปแบบของการมีส่วนร่วม

ความรับผิดชอบในการเลือกพื้นที่ที่มีลำดับความสำคัญอยู่ที่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนที่ตัดสินใจมีส่วนทำให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน มีเพียงคุณเท่านั้นที่ตัดสินใจในหัวข้อที่คุณต้องการเปิดเผยศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของคุณ โดยอิงจากความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกัน

เวลาในการมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับความต้องการและความสามารถของคุณในการเจาะลึกโครงการและให้ความสนใจ ไม่มีการจำกัดเวลา นี่อาจเป็นการสื่อสารระยะสั้นที่คุณเป็นผู้ริเริ่ม หรือการโต้ตอบกับทีมอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่คุณสะดวก

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ถูกกำหนดโดยความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีพลศาสตร์ การเติบโตของภัยธรรมชาติที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์ ตามรากฐานของ Creative Society ความรับผิดชอบในการประกันความปลอดภัยและการช่วยชีวิตของทุกคนขึ้นอยู่กับแต่ละคน ชีวิตมนุษย์มีค่าสูงสุด

เข้าร่วมชุมชนวิทยาศาสตร์

หากคุณต้องการมีส่วนร่วม ถามคำถาม หรือแบ่งปันข้อมูล โปรดส่งอีเมลมาที่ [email protected] หรือใช้แบบฟอร์มคำติชม: