Logo Creative Society KREATIVT
SAMHÄLLE
Delta
Den 4:e december 2021 16:00 CET live
/
Simultantolkning på 100 språk
/
180 länder

Internationell Online Konferens GLOBAL KRIS
TID FÖR SANNINGEN

Den internationella onlinekonferensen "Global Kris. Tid för sanningen" är ett storskaligt evenemang som organiseras av volontärer från 180 länder på plattformen av det Kreativa Samhälle. Den kommer att sändas på tusentals mediekanaler över hela världen.
Officiell trailer
Video av konferensen
Syftet med konferensen är att informera mänskligheten ärligt och sanningsenligt om omfattningen av klimat- och miljökriserna, om de överhängande hoten och den verkliga vägen ut.
Huvudämnen för konferensen:
Vilken är den verkliga klimatsituationen på planeten?
Varför är de globala medierna tysta om omfattningen av hoten?
Varför fortsätter klimatet att förändras snabbt trots internationella fördrag och överenskommelser vars officiellt uttalade mål är att stävja klimatförändringarna?
Vad är den verkliga orsaken till globala klimatförändringar?
Från vilka risker och globala hot har människors uppmärksamhet avletts?
Vilka är miljökonsekvenserna av människans hänsynslösa konsumtion?
Varför bara i det Kreativa Samhället är det möjligt att stabilisera den ekologiska jämvikten på vår planet?
Varför är det Kreativa Samhället den enda utvägen inför planetariska katastrofer?

Sedan den förra konferensen har vi kunnat konstatera att klimatförändringarna har ökat allt snabbare. Oåterkalleliga förändringar av planeten registreras dagligen.

Varför tystas sanningen om vår planets verkliga tillstånd?
Varför tystas sanningen om den verkliga orsaken till klimatförändringarna?
Tittar vi på roten till de eskalerande problemen?
Ser vi de verkliga orsakerna till det som händer?

Offentliga personer, forskare, vetenskapsmän och experter från olika områden kommer att delta i konferensen och dela sina synpunkter på orsaken till de växande klimat- och ekologiska kriserna.

Vårt mål är att informera mänskligheten om de verkliga problemen, så att vi tillsammans kan stoppa den hotande katastrofen. Varken gränser eller murar kan stoppa klimatförändringarna.

Endast genom att bygga det Kreativa Samhället kan en katastrof i planetarisk skala förhindras. Det Kreativa Samhället är vår enda chans att överleva.

Alla måste höra varningsklockan om det överhängande hotet mot mänskligheten.
Alla måste se de obestridliga fakta och bevis på kommande katastrofer. Det är dags för Sanningen!

På denna konferens välkomnar vi varje person som inte är likgiltig inför sitt öde, sina barns, sina nära och käras och hela mänsklighetens öde! Det finns inget viktigare idag än information om hur vår mänsklighet kan överleva, och hur vi räddar vår planet. Vi ska inte vara rädda för smutsen; vi måste avslöja den. Sanningen renar. Sanningen förenar! Sanningen ger en chans för livet!

Delta med Online-konferens ”GLOBAL KRIS. TID FÖR SANNINGEN” den 4:e december. Nu är det upp till alla hur snabbt folk kommer att få reda på sanningen och enas. Mänsklighetens framtid ligger i dina händer!

Konferenslåten
HJÄLTAR BAKOM SCENERNA | Hur vi förbereder oss för konferensens Globala Kris. Tid för Sanningen

Konferensens mediepartner

Media Partner of the 'Global Crisis. Time for the Truth' conference
Media Partner of the 'Global Crisis. Time for the Truth' conference
Media Partner of the 'Global Crisis. Time for the Truth' conference
Media Partner of the 'Global Crisis. Time for the Truth' conference
Media Partner of the 'Global Crisis. Time for the Truth' conference
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och händelserna
- 1 -
Prenumerera på YouTube-kanalen ”Kreativt Samhälle” och klicka på ”ringklocka”
- 2 -
Prenumerera på vår Telegram-kanal för att vara medveten om de uppdaterade händelserna