Logo Creative Society RADOŠA
SABIEDRĪBA
Pievienoties

PASAULES KLIMATISKO KATASTROFU KARTE

Klimats - tas ir vienīgais visas cilvēces ienaidnieks. Tas uzbrūk bez kara pieteikšanas, rīkojas nežēlīgi, ieņem mūsu teritorijas.

Karte atspoguļo klimata triecienus visā pasaulē.
Tie ir anomāli un katastrofāli klimatiskie notikumi, kas ir izraisījuši postījumus, materiālos zaudējumus, kaitējumu cilvēku veselībai un cilvēku upurus.

Karte tiek atjaunināta katru dienu, pamatojoties uz klimata monitoringa datiem,
kuru veic Radošas sabiedrības projekta brīvprātīgie visā pasaulē.
Monitoringam tiek izmantota informācija no publiski pieejamiem avotiem:
valstu meteoroloģiskie dienesti, valstu klimata dienesti, plašsaziņas līdzekļi, digitālās laikapstākļu un klimata datu monitoringa platformas, sociālie mediji u.c.

Kartē būs redzamas klimatiskās katastrofas, kas notikušas uz planētas kopš 2021. gada 4. decembra.

Pašlaik notiek informācijas pārnešana uz karti no Klimata notikumu monitoringa datubāzes.