Logo Creative Society KREATIVNO
DRUŠTVO
Pridruži nam se

ZNANSTVENA ZAJEDNICA

Neovisna platforma organizirana od strane volontera projekta „Kreativno društvo“ iz 180 zemalja svijeta uz podršku znanstvenika, istraživača, profesionalaca i stručnjaka za ujedinjenje znanstvenih potencijala s jednim ciljem — identificiranjem istinskih uzroka klimatskih promjena koji nisu povezani sa ljudskim aktivnostima, traženjem rješenja i prenošenjem široj javnosti istinitih informacija o procesima koji se odvijaju na planetu.
Pridružite se znanstvenoj zajednici
Climate problems

PROBLEMATIKA

Najvažniji međunarodni problem 21. stoljeća su globalne klimatske promjene koje se očituju u brzom rastu dinamike kataklizmi posljednjih desetljeća.
Antropogeni čimbenik utječe na ekologiju planeta, ali njegov utjecaj na klimu je beznačajan. Nerazumijevanje svih čimbenika i razmjer utjecaja različitih kozmičkih i geoloških procesa na globalne klimatske promjene rezultira rizikom podcjenjavanja neizbježnih klimatskih prijetnji.
Globalne klimatske promjene na Zemlji su uglavnom derivat astronomskih procesa i njihove cikličnosti. Ova cikličnost je neizbježna. Geološka povijest našeg planeta pokazuje da je Zemlja više puta iskusila slične faze globalnih klimatskih promjena i geodinamike.
Climate problems

CILJ

Identifikacija utjecaja i procesa koji tvore ciklične planetarne kataklizme kako bi se istražili mehanizmi prilagodbe i spriječila globalna prijetnja nepovratnim promjenama klime i geodinamike kako bi se spasile milijarde ljudskih života.

ZADACI

Identifikacija obrazaca, odnosa, slijeda procesa u raznim sferama Zemlje tijekom globalnih kataklizmi uzrokovanih astronomskom cikličnošću
Otkrivanje markera klimatskih promjena prethodnih ciklusa
Utvrđivanje uvjeta kroz koje je naš planet prošao u prethodnim razdobljima cikličnih klimatskih kataklizmi
Procjena rizika i predviđanje budućih promjena klime i geodinamike temeljena na informacija dobivenim o prethodnim cikličnim kataklizmama
Stvaranje uvjeta za organiziranje pravodobnog upozoravanja na elementarne nepogode stanovništva koje se nalazi u rizičnim zonama
Potraga za mehanizmima prilagodbe kako bi se spriječila globalna katastrofa

PODRUČJA INTERESA

Klimatologija
Atmosferska fizika
Oceanologija
Paleoklimatologija
Utjecaj klimatskih promjena na ekosustave i zdravlje čovjeka
Metode predviđanja kataklizmi
Geofizika
Seizmologija
Vulkanologija
Geologija
Hidrogeologija
Glaciologija
Geokriologija
Speleologija
Geokemija
Kemija atmosfere
Magnetostratigrafija
Stratigrafija kvartarnih naslaga
Paleontologija
Fizika Zemlje
Geodinamika
Tektonika
Geomehanika
Fizika
Fizika elementarnih čestica
Fizika Sunca
Astrofizika
Neutrinska astrofizika
Kozmologija
Planetologija
Helioseizmologija
Astroseizmologija
Klimatologija planeta
Nebeska mehanika i još mnogo toga

ZNANSTVENA ZAJEDNICA

POZIVAMO NA SUDJELOVANJE
sve zainteresirane znanstvenike, istraživače i stručnjake iz područja analize podataka i statistike, neovisno o njihovom području stručnosti.
Pridružite se znanstvenoj zajednici

ČESTO POSTAVLJANJA PITANJA

Najčešća zabluda da čovjek utječe na klimu podriva razvoj grana znanosti koje istražuju istinske uzroke promjena koje je pojavljuju u svim sferama Zemlje. Stoga, kako bi se ujedinio sav znanstveni potencijal, sudjelovanje čestitih znanstvenika i društveno aktivnih ljudi je od životne važnosti. Na ovaj način možemo pronaći rješenja i spriječiti globalnu prijetnju. Odgovornost za preživljavanje cijelog čovječanstva leži na svakom pojedincu.

Stručnjaci različitih profila, znanstvenici, istraživači, studenti ili diplomanti specijaliziranih sveučilišta o gorenavedenim temama. Široki spektar istraživanja uključuje raznolike zadatke i pomoć svakog čovjeka je potrebna. Promjene klime i geodinamike su problem koji tuječe na svakog čovjeka na planetu, tako da ovu inicijativu provode svi ljudi, bez obzira na područje njihove stručnosti.

Projekt nije komercijalan i nema za cilje zaradu. Sve aktivnosti u cijelosti organiziraju društveno aktivni ljudi i stručnjaci iz cijelog svijeta na vlastitu inicijativu, vlastitim trudom i sredstvima, u svoje slobodno vrijeme, i usmjerene su na spašavanje milijardi ljudskih života. Članarina nije potrebna.

Sprječavanje klimtskih prijetnji radi preživljavanja milijarda ljudi je glavni prioritet. Stoga, u prijelaznoj fazi, kao i u Kreativnom društvu, ova prioritetna područja u znanosti će dobivati neograničeno financiranje i podršku cijeloga društva.

Smjer i opseg Vašega sudjelovanja ovisi samo o vašoj želji i sposobnosti da pridnosete postizanju zajedničkoga cilja. Možete pomoći isticanjem istinskih uzroka klimatskih promjena: izražavanjem Vašega mišljenja u intervjuima, sudjelovanjem u prijenosima uživo i okruglim stolovima, širenjem informacija među kolegama i drugim stručnjacima. Ili možete sudjelovati u istraživanju: savjetodavnom pomoći, razmjenom iskustava i materijala, aktivnim sudjelovanjem u analizi podataka, literature, pisanju članaka. U budućnosti, razvojem platforme i spajanjem znanstvena potencijala, očekuje se širenje profila zadataka, traženje tehničkih i inženjerskih rješenja te proučavanje dubljih procesa i odnosa. Pozdravljamo svaku Vašu inicijativu i prijedlog o načinu sudjelovanja.

Odgovornost za odabir prioritetnih područja leži u cijelosti na svakom istraživaču, znanstveniku ili stručnjaku koji se odlučio doprinijeti postizanju zajedničkog cilja. Samo Vi odlučujete u kojem području želiti otkriti svoj znanstveni potencijal temeljen na shvaćanju zajednička cilja.

Vrijeme sudjelovanja ovisi u potpunosti o Vašoj želji i sposobnosti da se udubite u projekt i posvetite mu pažnju. Ne postoje vremenska ograničenja. To može biti kratkotrajna komunikacija koju ste potaknuli ili redovita interakcija s timom u vrijeme koje Vama odgovara.

Ciljeve i zadatke diktira stvarnost promjena klime i geodinamike, porast prirodnih katastrofa koje nisu povezane s ljudskim aktivnostima. Prema Temeljima Kreativnog društva, orgovornost za osiguranje sigurnosti i spašavanje života svih ljudi leži na svakom čovjeku. Život Čovjeka je najveća vrijednost.

Pridružite se znanstvenoj zajednici

Ukoliko želite sudjelovati, postaviti pitanje ili podijeliti informacije, molimo pišite na [email protected] ili koristite obrazac za povratne informacije: