Logo Creative Society KREATIVNO
DRUŠTVO
Pridruži nam se

NAUČNA ZAJEDNICA

Nezavisna platforma organizirana od strane volontera projekta „Kreativno društvo“ iz 180 zemalja svijeta uz podršku naučnika, istraživača, profesionalaca i stručnjaka za ujedinjenje naučnih potencijala s jednim ciljem — identificiranjem stvarnih uzroka klimatskih promjena koji nisu povezani sa ljudskim aktivnostima, traženjem rješenja i prenošenjem široj javnosti istinitih informacija o procesima koji se odvijaju na planeti.
Pridružite se naučnoj zajednici
Climate problems

PROBLEMATIKA

Najvažniji međunarodni problem 21. vijeka su globalne klimatske promjene koje se ogledaju u brzom rastu dinamike kataklizmi posljednjih decenija.
Antropogeni faktor utiče na ekologiju planete, ali njegov uticaj na klimu je beznačajan. Nerazumijevanje svih uzročnika i razmjer utjecaja različitih kosmičkih i geoloških procesa na globalne klimatske promjene rezultira rizikom podcjenjavanja neizbježnih klimatskih prijetnji.
Globalne klimatske promjene na Zemlji uglavnom su rezultat astronomskih procesa i njihove cikličnosti. Ova cikličnost je neizbježna. Geološka istorija naše planete pokazuje da je Zemlja više puta iskusila slične faze globalnih klimatskih promjena i geodinamike.
Climate problems

CILJ

Identifikacija uticaja i procesa koji uzrokuju ciklične planetarne kataklizme kako bi se otkrili mehanizmi prilagodbe i spriječila globalna prijetnja nepovratnim promjenama klime i geodinamike, da bi se spasile milijarde ljudskih života.

ZADACI

Identifikacija obrazaca, odnosa, redosljeda procesa u raznim slojevima Zemlje tokom globalnih kataklizmi izazvanih astronomskom cikličnošću
Otkrivanje markera klimatskih promjena prethodnih ciklusa
Utvrđivanje uslova kroz koje je naša planeta prošla u prethodnim razdobljima cikličnih klimatskih kataklizmi
Procjena rizika i predviđanje budućih promjena klime i geodinamike na osnovu dobijenih informacija o prethodnim cikličnim kataklizmama
Stvaranje uslova za organiziranje blagovremenog upozoravanja na elementarne nepogode stanovništva koje se nalazi u rizičnim zonama
Potraga za mehanizmima prilagođenja za spriječavanje globalne katastrofe

OBLAST INTRESOVANJA

Klimatologija
Atmosferska fizika
Okeanologija
Paleoklimatologija
Uticaj klimatskih promjena na ekosisteme i zdravlje čovjeka
Metode predviđanja kataklizmi
Geofizika
Seizmologija
Vulkanologija
Geologija
Hidrogeologija
Glaciologija
Geokriologija
Speleologija
Geohemija
Atmosferska hemija
Magnetostratigrafija
Stratigrafija kvartarnih naslaga
Paleontologija
Fizika Zemlje
Geodinamika
Tektonika
Geomehanika
Fizika
Fizika elementarnih čestica
Fizika Sunca
Astrofizika
Neutrinska astrofizika
Kosmologija
Planetologija
Helioseizmologija
Astroseizmologija
Klimatologija planeta
Nebeska mehanika i još mnogo toga

NAUČNA ZAJEDNICA

POZIVAMO NA UČESTVOVANJE
sve zaintresovane naučnike, istraživače i stručnjake iz područja analize podataka i statistike, nezavisno o njihovom području stručnosti.
Pridružite se naučnoj zajednici

ČESTO POSTAVLJANJA PITANJA

Najčešća zabluda da čovjek utiče na klimu podriva razvoj grana nauke koje istražuju istinske uzroke promjena koje je pojavljuju u svim sferama Zemlje. Stoga, kako bi se ujedinio sav naučni potencijal, učešće čestitih naučnika i društveno aktivnih ljudi je od životne važnosti. Na ovaj način možemo pronaći rješenja i spriječiti globalnu prijetnju. Odgovornost za preživljavanje cijelog čovječanstva leži na svakom pojedincu.

Stručnjaci različitih profila, naučnici, istraživači, studenti ili diplomci univerziteta koji rade na gore pomenutim temama. Široki spektar istraživanja uključuje raznolike zadatke i pomoć svakog čovjeka je potrebna. Promjene klime i geodinamike je problem koji utiče na svakog čovjeka na planeti, tako da ovu inicijativu provode svi ljudi, bez obzira na područje njihove stručnosti.

Projekt nije komercijalan i zarada mu nije cilj. Sve aktivnosti u cijelosti organizuju društveno aktivni ljudi i stručnjaci iz cijelog svijeta na sopstvenu inicijativu, sopstvenim trudom i sredstvima, u svoje slobodno vrijeme i usmjerene su na spašavanje milijardi ljudskih života. Članarina nije potrebna.

Sprječavanje klimtskih prijetnji radi preživljavanja milijarda ljudi je glavni prioritet. Stoga, u prelaznoj fazi, kao i u Kreativnom društvu, ova prioritetna područja u nauci će dobijati neograničeno financiranje i podršku cijeloga društva.

Smjer i opseg Vašega učestvovanja zavisi samo o vašoj želji i sposobnosti da pridnosete postizanju zajedničkoga cilja. Možete pomoći isticanjem istinskih uzroka klimatskih promjena: izražavanjem Vašega mišljenja u intervjuima, sudjelovanjem u prijenosima uživo i okruglim stolovima, širenjem informacija među kolegama i drugim stručnjacima. Ili možete sudjelovati u istraživanju: savjetodavnom pomoći, razmjenom iskustava i materijala, aktivnim sudjelovanjem u analizi podataka, literature, pisanju članaka. U budućnosti, razvojem platforme i spajanjem naučnih potencijala, očekuje se širenje profila zadataka, traženje tehničkih i inženjerskih rješenja, te proučavanje dubljih procesa i odnosa. Pozdravljamo svaku Vašu inicijativu i predlog o načinu sudjelovanja.

Odgovornost za odabir prioritetnih područja leži u cijelosti na svakom istraživaču, naučniku ili stručnjaku koji je odlučio doprinijeti postizanju zajedničkog cilja. Samo Vi odlučujete u kojem području želite otkriti svoj naučni potencijal temeljen na shvaćanju zajedničkog cilja.

Vrijeme sudjelovanja zavisi u potpunosti o Vašoj želji i sposobnosti da se udubite u projekt i posvetite mu pažnju. Ne postoje vremenska ograničenja. To može biti kratkotrajna komunikacija koju ste potaknuli ili redovita interakcija s timom u vrijeme koje Vama odgovara.

Ciljeve i zadatke diktira stvarnost klimatskih i geodinamičkih promjena, porast prirodnih katastrofa koje nisu povezane s ljudskim aktivnostima. Prema Temeljima Kreativnog društva, odgovornost za osiguranje sigurnosti i spašavanje života svih ljudi leži na svakom čovjeku. Život Čovjeka je najveća vrijednost.

Pridružite se naučnoj zajednici

Ukoliko želite sudjelovati, postaviti pitanje ili podijeliti informacije, molimo pišite na [email protected] ili koristite obrazac za povratne informacije: