Logo Creative Society KREATIVT
SAMHÄLLE
Delta
Den 7:e maj 2022
/
17:00 (CET)
/
live
/
simultantolkning på 100 språk
/
180 länder

INTERNATIONELLT ONLINE FORUM GLOBAL KRIS.
VI ÄR MÄNNISKOR. VI VILL LEVA

Internationellt online forum ”Global Kris. Vi är människor. Vi vill leva” är ett storskaligt och aldrig tidigare skådat evenemang, organiserat tack vare det oberoende enandet av miljontals människor från 180 länder på Kreativt Samhälle-plattformen. Den kommer att sändas runt om i världen på tiotusentals kanaler på sociala och medieplattformar. Evenemanget initieras och genomförs på frivillig basis av människors insatser och resurser.
Officiell trailer
Video från forumet
Mänsklighetens sista krig har börjat
Det är ett odeklarerat krig
För första gången i historien står hela mänskligheten inför en gemensam yttre fiende. Denna fiende är klimatet. Inför planetarisk fara är det nödvändigt att förena alla människor för mänsklighetens framtid. För att vi är människor och vi vill leva.
icon

Syftet med forumet är

att sanningsenligt och objektivt informera mänskligheten om den ökande faran för klimat- och miljökatastrofer
att spegla den verkliga skalan av de multipla kriserna i det konsumentistiska samhällets format
och att överväga praktiska lösningar för att övervinna alla kriser genom att bygga det Kreativa Samhället
NYCKELÄMNEN PÅ FORUMET:
Klimat. Hela mänsklighetens gemensamma fiende
Rekordhög hastighet för klimatkatastrofer. Varför är världsmedierna tysta om omfattningen av hot?
Modern samarbetsvilja. Vem spelar på sidan av mänsklighetens gemensamma fiende?
Den verkliga orsaken till den globala klimatförändringen. Vem döljer sanningen för människor och varför?
De astronomiska processernas inflytande på klimatet och deras cykliskhet
Klimatkatastrofer ur ögonvittnens perspektiv
Flyktingar. Varför berör detta alla?
Upptrappning av våldet i samhället
Slaveri och människohandel
Kritisk miljösituation under eskalerande katastrofer som ett hot om planetens förstörelse
Hotet om svält och vattenbrist på planeten
Låneslaveri. Problem och en lösning
Hur påverkar klimatförändringarna och den förvärrade miljösituationen människors hälsa?
Vilka miljökonsekvenser har mänsklighetens tanklösa konsumtion lett till?
Räddningsorganens oförbereddhet inför globala katastrofer
Varför är det omöjligt att använda innovativ teknik till förmån för alla människor i ett konsumtionsinriktat samhälle?
Det finns ett brådskande behov av att mobilisera och förena alla mänsklighetens krafter
Praktiska lösningar på alla kriser genom att bygga det kreativa samhället
Om du är expert på något av de ovannämnda ämnena, om du är den som i praktiken känner till konsumtionsformatets grymheter, mänskligt slaveri och flyktingars problem, eller om du är vittne till klimatkatastrofer, vänligen kontakta oss.
VEM ANNAN ÄN DU KOMMER ATT BERÄTTA SANNINGEN!
Tillsammans kan vi informera mänskligheten om de verkliga problemen för att stoppa den hotande katastrofen. Nu är tiden mer värdefull än någonsin. Vi måste agera i dag, just nu, så att vi alla kan få en morgondag.
Vi vädjar till dig! Om du är en människa, om du är en hjälte och du är redo att agera för hela mänsklighetens liv, informera alla du kan om det faktum att överlevnaden för oss alla och vår planet beror på var och en av oss. Var i hjältarnas led – de som nu är i frontlinjen! Detta är vår gemensamma sak! Vi inbjuder alla ärliga och omtänksamma människor att gå med i förberedelserna för forumet redan idag.
Den 7:e maj 2022 äger rum det internationella forumet ”Global Kris. Vi är människor. Vi vill leva”. Onlinesändning på tusentals kanaler, med simultantolkning på 100 språk.
Med dig kommer sanningen att låta med förnyad kraft!
Om du är en sann hjälte, då är du med oss!
För att delta i det internationella forumet och delta i dess förberedelser, vänligen skriv till:
[email protected]
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och händelserna
- 1 -
Prenumerera på YouTube-kanalen ”Kreativt Samhälle” och klicka på ”ringklocka”
- 2 -
Prenumerera på vår Telegram-kanal för att vara medveten om de uppdaterade händelserna