Logo Creative Society USTVARJALNA
DRUŽBA
Pridružite se

ZNANSTVENA SKUPNOST

Neodvisna platforma, ki jo organizirajo prostovoljci projekta Ustvarjalna družba iz 180 držav ob podpori znanstvenikov, raziskovalcev, strokovnjakov in strokovnjakov za združitev znanstvenega potenciala z enim samim ciljem: ugotoviti resnične vzroke za podnebne spremembe, ki niso povezani s človekovimi dejavnostmi, poiskati rešitve in širši javnosti zagotoviti resnične informacije o procesih, ki se odvijajo na planetu.
Pridružite se znanstveni skupnosti
Climate problems

PROBLEMATIKA

Najpomembnejši mednarodni problem 21. stoletja so globalne podnebne spremembe, ki se v zadnjih desetletjih kažejo v hitri rasti dinamike kataklizem.
Antropogeni dejavnik vpliva na ekološko stanje planeta, vendar je njegov vpliv na podnebje zanemarljiv. Nerazumevanje vseh dejavnikov in razsežnosti vpliva različnih kozmičnih in geoloških procesov na globalne podnebne spremembe povzroča tveganje podcenjevanja grozečih podnebnih groženj.
Globalne podnebne spremembe na Zemlji so predvsem posledica astronomskih procesov in njihove cikličnosti. Ta cikličnost je neizogibna. Geološka zgodovina našega planeta kaže, da je Zemlja večkrat doživela podobne faze globalnih podnebnih sprememb in geodinamike.
Climate problems

CILJ

Identifikacija vplivov in procesov, ki oblikujejo ciklične planetarne kataklizme, da bi poiskali prilagoditvene mehanizme in preprečili globalno grožnjo nepovratnih sprememb podnebja in geodinamike ter tako rešili milijarde človeških življenj.

NALOGE

Ugotavljanje vzorcev, odnosov, zaporedja procesov v različnih sferah Zemlje med globalnimi kataklizmami, ki jih povzroča astronomska cikličnost
Odkrivanje markerjev podnebnih sprememb v prejšnjih ciklih
Ugotavljanje pogojev, ki jih je naš planet doživljal v prejšnjih obdobjih cikličnih podnebnih kataklizem.
Ocena tveganja in napovedovanje prihodnjih sprememb v podnebju in geodinamiki na podlagi informacij o prejšnjih cikličnih kataklizmah
Ustvarjanje pogojev za organizacijo pravočasnega opozarjanja na naravne nesreče za prebivalstvo na ogroženih območjih
Iskanje prilagoditvenih mehanizmov za preprečevanje globalne katastrofe

INTERESNA PODROČJA

Klimatologija
Atmosferska fizika
Oceanologija
Paleoklimatologija
Vpliv podnebnih sprememb na ekosisteme in zdravje ljudi
Metode za napovedovanje kataklizem
Geofizika
Seizmologija
Vulkanologija
Geologija
Hidrogeologija
Glaciologija
Geokriologija
Speleologija
Geokemija
Atmosferska kemija
Magnetostratigrafija
Stratigrafija kvartarnih sedimentov
Paleontologija
Fizika Zemlje
Geodinamika
Tektonika
Geomehanika
Fizika
Fizika delcev
Solarna fizika
Astrofizika
Nevtrinska astrofizika
Kozmologija
Planetologija
Helioseizmologija
Asteroseizmologija
Planetarna klimatologija
Nebesna mehanika in še veliko več

ZNANSTVENA SKUPNOST

VABIMO K SODELOVANJU
vse zainteresirane znanstvenike, raziskovalce in strokovnjake s področja analize podatkov in statistike, ne glede na njihovo strokovno področje.
Pridružite se znanstveni skupnosti

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Najpogostejše napačno prepričanje, da človek vpliva na podnebje, ovira razvoj vej znanosti, ki proučujejo resnične vzroke za spremembe v vseh sferah Zemlje. Zato je za združitev znanstvenega potenciala nujno sodelovanje vseh poštenih znanstvenikov in družbeno aktivnih ljudi. Tako bomo lahko našli rešitve in preprečili globalno grožnjo. Odgovornost za preživetje celotnega človeštva nosi vsak posameznik.

Strokovnjaki z različnih področij dela, znanstveniki, raziskovalci, študenti ali diplomanti specializiranih univerz na zgoraj navedene teme. Širok spekter raziskav vključuje raznolike naloge, zato je pomoč vsakega človeka zelo potrebna. Podnebne in geodinamične spremembe so problem, ki zadeva vse ljudi na planetu, zato to pobudo izvajajo vsi ljudje, ne glede na svoje strokovno področje.

Projekt ni komercialen in ni namenjen zaslužku. Vse dejavnosti v celoti organizirajo družbeno aktivni ljudje in strokovnjaki z vsega sveta na lastno pobudo, z lastnimi močmi in sredstvi v svojem prostem času, njihov cilj pa je rešiti milijarde človeških življenj. Članarina ni potrebna.

Preprečevanje podnebnih groženj za preživetje milijard ljudi je najpomembnejša prednostna naloga. Zato bodo ta prednostna področja znanosti tako v prehodni fazi kot v Ustvarjalni družbi deležna neomejenega financiranja in podpore celotne družbe.

Usmeritev in obseg vašega sodelovanja sta odvisna le od vaše želje in sposobnosti, da prispevate k doseganju skupnega cilja. Pomagate lahko pri opozarjanju na resnične vzroke podnebnih sprememb: z izražanjem svojega mnenja v intervjujih, sodelovanjem v oddajah v živo in na okroglih mizah, širjenjem informacij med sodelavci in drugimi strokovnjaki. Lahko pa sodelujete pri raziskavi: svetovalna pomoč, izmenjava izkušenj in gradiva, aktivno sodelovanje pri analizi podatkov, literature ali pisanju člankov. V prihodnosti, ko se bo platforma razvijala in se bo znanstveni potencial združeval, načrtujemo razširitev profila nalog, iskanje tehničnih in inženirskih rešitev ter preučevanje globljih procesov in medsebojnih povezav. Veseli bomo vseh vaših pobud in predlogov o obliki sodelovanja.

Za izbiro prednostnih področij je v celoti odgovoren vsak raziskovalec, znanstvenik ali strokovnjak, ki se je odločil, da bo prispeval k doseganju skupnega cilja. Samo vi se odločite, na katerem področju želite na podlagi razumevanja skupnega cilja razkriti svoj znanstveni potencial.

Čas sodelovanja je v celoti odvisen od vaše želje in sposobnosti, da se poglobite v projekt in se mu posvečate. Časovne omejitve niso določene. Lahko gre za kratkotrajno komunikacijo, ki jo sprožite vi, ali pa za bolj redno sodelovanje z ekipo ob času, ki vam ustreza.

Cilje in naloge narekujejo dejanske podnebne in geodinamične spremembe ter porast naravnih nesreč, ki niso povezane s človekovo dejavnostjo. V skladu s Temelji Ustvarjalne družbe je za zagotavljanje varnosti in reševanje življenj vseh ljudi odgovoren vsak posameznik. Človeško življenje ima najvišjo vrednost.

Pridružite se znanstveni skupnosti

Če želite sodelovati, postaviti vprašanje ali deliti informacije, pišite na [email protected] ali uporabite obrazec za povratne informacije: