Logo Creative Society CREATIEVE
MAATSCHAPPIJ
doe mee

WETENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAP

Een onafhankelijk platform georganiseerd door vrijwilligers van het Creatieve Maatschappij-project uit 180 landen met de steun van wetenschappers, onderzoekers, professionals en experts om wetenschappelijk potentieel te verenigen met één doel: het identificeren van de ware oorzaken van klimaatverandering die geen verband houden met menselijke activiteit, het zoeken naar oplossingen en het verstrekken van waarheidsgetrouwe informatie aan het grote publiek over de processen die op de planeet plaatsvinden.
Doe mee met de wetenschappelijke gemeenschap
Climate problems

PROBLEMATIEK

Het belangrijkste internationale probleem van de 21e eeuw is de wereldwijde klimaatverandering, die tot uiting komt in de snelle groei van de dynamiek van rampen in de afgelopen decennia.
De antropogene factor heeft een impact op de ecologische toestand van de planeet, maar de impact op het klimaat is onbeduidend. Een verkeerd begrip van alle factoren en schalen van invloed van verschillende kosmische en geologische processen op de wereldwijde klimaatverandering resulteert in het risico van onderschatting van dreigende klimaatbedreigingen.
De wereldwijde klimaatverandering op aarde is voornamelijk een afgeleide van astronomische processen en hun cycliciteit. Deze cycliciteit is onvermijdelijk. De geologische geschiedenis van onze planeet laat zien dat de aarde herhaaldelijk soortgelijke fasen van wereldwijde klimaatverandering en geodynamica heeft doorgemaakt.
Climate problems

DOEL

Identificeren van effecten en processen die cyclische planetaire rampen vormen om te zoeken naar adaptieve mechanismen en de wereldwijde dreiging van onomkeerbare veranderingen in klimaat en geodynamica te voorkomen om miljarden mensenlevens te redden.

TAKEN

Identificeren van patronen, relaties, opeenvolging van processen in verschillende sferen van de aarde tijdens wereldwijde rampen veroorzaakt door astronomische cycliciteit
Detectie van klimaatveranderingsmarkers van eerdere cycli
Het vaststellen van de omstandigheden waar onze planeet doorheen ging in eerdere tijdperken van cyclische klimatologische rampen
Risicobeoordeling en voorspelling van toekomstige veranderingen in klimaat en geodynamica op basis van de ontvangen informatie over eerdere conjuncturele rampen
Creëren van voorwaarden voor het organiseren van tijdige waarschuwing van natuurrampen voor de bevolking in gevaarlijke gebieden
Zoeken naar aanpassingsmechanismen om een ​​wereldwijde catastrofe te voorkomen

GEBIEDEN VAN BELANG

Klimatologie
Atmosferische fysica
Oceanologie
Paleoklimatologie
Impact van klimaatverandering op ecosystemen, menselijke gezondheid
Methoden voor het voorspellen van rampen
Geofysica
Seismologie
Vulkanologie
Geologie
Hydrogeologie
Glaciologie
Geocryologie
Speleologie
Geochemie
Atmosferische chemie
Magnetostratigrafie
Stratigrafie van quaternaire afzettingen
Paleontologie
Natuurkunde van de aarde
Geodynamica
Tektoniek
Geomechanica
Fysica
Deeltjesfysica
Zonnefysica
Astrofysica
Neutrino-astrofysica
Kosmologie
Planetologie
Helioseismologie
Asteroseismologie
Planetaire klimatologie
Hemelmechanica en nog veel meer

WETENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAP

Wij nodigen u uit
alle geïnteresseerde wetenschappers, onderzoekers en specialisten op het gebied van data-analyse en statistiek om deel te nemen, ongeacht uw expertise.
Doe mee met de wetenschappelijke gemeenschap

VEELGESTELDE VRAGEN

De meest voorkomende misvatting dat een persoon het klimaat beïnvloedt, staat de ontwikkeling van takken van wetenschap niet toe die de ware oorzaken bestuderen van veranderingen die zich voordoen in alle schillen van de aarde. Om het wetenschappelijk potentieel te bundelen, is de deelname van alle eerlijke wetenschappers, experts en sociaal actieve mensen essentieel om oplossingen te vinden en een wereldwijde dreiging te voorkomen. De verantwoordelijkheid voor het voortbestaan ​​van de hele mensheid ligt bij elk individu.

Specialisten van verschillende werkgebieden, wetenschappers, onderzoekers, studenten of afgestudeerden van gespecialiseerde universiteiten op de hierboven aangegeven onderwerpen. Een breed spectrum van onderzoek omvat uiteenlopende taken en de hulp van elke persoon is nodig. Klimaat- en geodynamische verandering is een probleem dat elke persoon op de planeet treft, dus dit initiatief wordt uitgevoerd door alle mensen, ongeacht hun expertisegebied.

Het project is niet commercieel en heeft niet tot doel geld te verdienen. Alle activiteiten worden volledig op eigen initiatief, met eigen inzet en middelen in hun vrije tijd georganiseerd door sociaal actieve mensen en specialisten van over de hele wereld en zijn gericht op het redden van miljarden mensenlevens. Er is geen lidmaatschapsbijdrage vereist.

Het voorkomen van klimaatbedreigingen voor het voortbestaan ​​van miljarden mensen is een topprioriteit. Daarom zullen deze prioritaire gebieden in de wetenschap, zowel in de overgangsfase als in de Creatieve Maatschappij, onbeperkte financiering en steun krijgen van de hele samenleving.

De richting en omvang van uw deelname hangt alleen af ​​van uw wens en vermogen om bij te dragen aan het bereiken van het gemeenschappelijke doel. Jij kunt helpen om de ware oorzaken van klimaatverandering naar voren te brengen: je mening geven in interviews, deelnemen aan live-uitzendingen en rondetafelgesprekken, informatie verspreiden onder je collega's en andere specialisten. Of het kan deelname aan een onderzoek zijn: advisering, uitwisseling van ervaringen en materialen, actieve deelname aan de analyse van gegevens, literatuur of het schrijven van artikelen. In de toekomst, naarmate het platform zich ontwikkelt en het wetenschappelijk potentieel wordt verenigd, zijn we van plan het takenprofiel uit te breiden, te zoeken naar technische oplossingen en diepere processen en onderlinge verbanden te bestuderen. We verwelkomen al uw initiatieven en voorstellen over de manier van deelname.

De verantwoordelijkheid voor het kiezen van prioriteitsgebieden ligt volledig bij elke onderzoeker, wetenschapper of specialist die een besluit heeft genomen om bij te dragen aan het bereiken van het gemeenschappelijke doel. Alleen u bepaalt in welk onderwerp u uw wetenschappelijke potentieel wilt onthullen, op basis van begrip van het gemeenschappelijke doel.

Het tijdstip van deelname hangt volledig af van uw wens en vermogen om u in het project te verdiepen en er aandacht aan te besteden. Er zijn geen tijdslimieten. Dit kan een kortetermijncommunicatie zijn die door u is geïnitieerd, of een meer regelmatige interactie met het team op een voor u geschikt moment.

De doelen en doelstellingen worden bepaald door de realiteit van klimaat- en geodynamische verandering, de groei van natuurrampen die geen verband houden met menselijke activiteit. Volgens de Fundamenten van de Creatieve Maatschappij ligt de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de veiligheid en het redden van de levens van alle mensen bij elke persoon. Het menselijk leven is van de hoogste waarde.

Doe mee met de wetenschappelijke gemeenschap

Als je wilt deelnemen, een vraag wilt stellen of informatie wilt delen, stuur dan een e-mail naar [email protected] of gebruik het feedbackformulier: