Logo Creative Society KURIANČIOJI
VISUOMENĖ
norėdami prisijungti

MOKSLO BENDRUOMENĖ

Nepriklausoma platforma, kurią organizuoja „Kuriančiosios visuomenės” projekto savanoriai iš 180 šalių, padedami mokslininkų, tyrėjų, specialistų ir ekspertų, sutelkia mokslinį potencialą bendram tikslui — nustatyti tikrąsias klimato kaitos priežastis, nesusijusias su žmogaus veikla, rasti sprendimus ir pranešti plačiajai visuomenei tiesą apie planetoje vykstančius procesus.
Prisijunkite prie mokslo bendruomenės
Climate problems

PROBLEMATIKA

Didžiausias XXI amžiaus tarptautinis iššūkis — planetos klimato kaita, kurią atspindi pastaraisiais dešimtmečiais didėjanti kataklizmų dinamika.
Antropogeninis veiksnys daro įtaką ekologinei planetos būklei, tačiau jo poveikis klimatui yra nereikšmingas. Nesuprantant visų veiksnių ir įvairių kosmoso ir geologinių procesų įtakos pasaulinei klimato kaitai masto, kyla pavojus, kad bus nepakankamai įvertintos neišvengiamos klimato grėsmės.
Pasaulinė klimato kaita Žemėje daugiausia priklauso nuo astronominių procesų ir jų cikliškumo. Šis cikliškumas yra neišvengiamas. Mūsų planetos geologinė istorija rodo, kad Žemė jau ne kartą patyrė tokius pasaulinio klimato kaitos ir geodinamikos etapus.
Climate problems

TIKSLAS

Nustatyti įtaką ir procesus, lemiančius ciklinius planetos kataklizmus, kad būtų galima rasti prisitaikymo mechanizmus ir išvengti pasaulinės negrįžtamos klimato kaitos ir geodinamikos grėsmės bei išgelbėti milijardus žmonių gyvybių.

UŽDUOTYS

Įvairiuose Žemės apvalkaluose vykstančių procesų dėsningumų, sąsajų, sekų nustatymas astronominio cikliškumo sukeltų globalinių kataklizmų metu
Ankstesnių ciklų klimato kaitos požymių aptikimas
Nustatyti sąlygas, kurias planeta išgyveno ankstesnėse ciklinių klimato kataklizmų epochose
Rizikos vertinimas ir ateities klimato kaitos bei geodinamikos prognozavimas remiantis informacija, gauta apie ankstesnes ciklines katastrofas
Sukurti sąlygas laiku įspėti apie nelaimes gyventojus, kuriems gresia pavojus
Prisitaikymo mechanizmų paieška siekiant išvengti pasaulinės katastrofos

INTERESŲ SRITYS

Klimatologija
Atmosferos fizika
Okeanologija
Paleoklimatologija
Klimato kaitos poveikis ekosistemoms ir žmonių sveikatai
Nelaimių prognozavimo metodai
Geofizika
Seismologija
Vulkanologija
Geologija
Hidrogeologija
Glaciologija
Geokriologija
Speleologija
Geochemija
Atmosferos chemija
Magnetostratigrafija
Kvartero nuosėdų stratigrafija
Paleontologija
Žemės fizika
Geodinamika
Tektonika
Geomechanika
Fizika
Dalelių fizika
Saulės fizika
Astrofizika
Neutrinų astrofizika
Kosmologija
Planetologija
Helioseismologija
Astroseismologija
Planetos klimatologija
Dangiškoji mechanika ir dar daugiau

MOKSLO BENDRUOMENĖ

KVIEČIAME DALYVAUTI
visus besidominčius mokslininkus, tyrėjus ir duomenų analizės bei statistikos specialistus, kad ir kokia būtų jūsų kompetencijos sritis.
Prisijunkite prie mokslo bendruomenės

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Labiausiai paplitęs klaidingas įsitikinimas, kad žmonės daro įtaką klimatui, trukdo plėtoti mokslą, kuris tiria tikrąsias visų Žemės apvalkalų pokyčių priežastis. Todėl labai svarbu suburti visus sąžiningus mokslininkus, ekspertus ir socialinius aktyvistus, kad būtų rasti sprendimai ir išvengta pasaulinės grėsmės. Už visos žmonijos išlikimą yra atsakingas kiekvienas žmogus.

Įvairių sričių specialistai, akademikai, mokslininkai, tyrėjai, studentai ar absolventai, baigę minėtų sričių studijas. Platus mokslinių tyrimų profilis yra susijęs su įvairiais iššūkiais, todėl reikia visų pagalbos. Klimato kaita ir geodinamika — tai problema, su kuria susiduria visi planetos gyventojai, todėl iniciatyvos imasi visi žmonės, nepriklausomai nuo jų profilio.

Projektas nėra komercinis ir nesiekia pelno. Visą veiklą, kuria siekiama išgelbėti milijardus žmonių gyvybių, organizuoja socialiai aktyvūs žmonės ir specialistai iš viso pasaulio savo iniciatyva, savo pastangomis ir laisvalaikiu, naudodami savo išteklius. Nario mokesčio mokėti nereikia.

Svarbiausias prioritetas - užkirsti kelią su klimato kaita susijusioms grėsmėms milijardų žmonių išlikimui. Todėl pereinamuoju laikotarpiu ir Kuriančiojoje visuomenėje šioms prioritetinėms mokslo sritims bus skiriamas neribotas finansavimas ir visos visuomenės parama.

Jūsų dalyvavimo dėmesys ir mastas priklauso tik nuo jūsų noro ir gebėjimo prisidėti prie bendro tikslo. Tai gali būti pagalba atskleidžiant tikrąsias klimato kaitos priežastis: interviu, dalyvavimas tiesioginėse laidų transliacijose, apskritojo stalo diskusijose, informacijos skleidimas kolegoms ir kitiems ekspertams. Arba tai gali būti dalyvavimas moksliniuose tyrimuose: patarimai, keitimasis patirtimi ir medžiaga, aktyvus dalyvavimas analizuojant duomenis, literatūrą, rašant straipsnius. Plėtojant platformą ir didėjant moksliniam organizacijos potencialui, tikimasi, kad plėsis užduočių profilis, bus ieškoma techninių ir inžinerinių sprendimų, tiriami gilesni procesai ir tarpusavio ryšiai. Laukiame jūsų iniciatyvų ir pasiūlymų dėl dalyvavimo formų.

Kiekvienas tyrėjas, mokslininkas, specialistas privalo nuspręsti, kurioms prioritetinėms sritims teikti pirmenybę, kad prisidėtų prie bendro tikslo įgyvendinimo. Temas, kuriomis norite plėtoti savo mokslinį potencialą, galite pasirinkti patys, remdamiesi bendro tikslo supratimu.

Dalyvavimas projekte priklauso tik nuo jūsų noro ir gebėjimo įsigilinti į projektą ir skirti jam dėmesio. Laiko limitas nenustatytas. Tai gali būti jūsų inicijuotas trumpalaikis bendravimas arba reguliarus bendravimas su komanda jums patogiu metu.

Tikslus ir iššūkius lemia klimato kaitos ir geodinamikos realijos bei su žmogaus veikla nesusijusių stichinių nelaimių skaičiaus didėjimas. Vadovaujantis Kuriančiosios visuomenės pagrindais, atsakomybė už visų žmonių saugumo užtikrinimą ir gyvybės išsaugojimą tenka kiekvienam žmogui. Žmogaus gyvenimas yra didžiausia vertybė.

Prisijunkite prie mokslo bendruomenės

Jei norite dalyvauti, norėtumėte užduoti klausimą ar pasidalyti informacija, rašykite el. paštu [email protected] arba naudokite atsiliepimų formą: