Logo Creative Society ԱՐԱՐՈՂ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Միանալ

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

Անկախ հարթակ, որը կազմակերպվել է «Արարող հասարակություն» պրոեկտի կամավորների կողմից 180 երկրներից՝ գիտնականների, հետազոտողների, մասնագետների և փորձագետների աջակցությամբ, որպեսզի համատեղել գիտական ​​ներուժը մեկ նպատակի շուրջ՝ բացահայտել կլիմայի փոփոխության իրական պատճառները, որոնք կապված չեն մարդու գործունեության հետ, լուծումներ փնտրել և լայն հանրությանը փոխանցել ճշմարտացի տեղեկատվություն մոլորակի վրա տեղի ունեցող գործընթացների մասին։
 
Միանալ գիտական համայնքին
Climate problems

ԽՆԴԻՐՆԵՐ

21-րդ դարի կարևորագույն միջազգային խնդիրը կլիմայի գլոբալ փոփոխությունն է, որն արտահայտվում է վերջին տասնամյակների ընթացքում տեղի ունեցած կատակլիզմների դինամիկայի արագ աճով։
Մարդածին գործոնը ազդում է մոլորակի էկոլոգիական վիճակի վրա, սակայն նրա ազդեցությունը կլիմայի վրա աննշան է։ Կլիմայի գլոբալ փոփոխության վրա տիեզերական և երկրաբանական տարբեր գործընթացների ազդեցության բոլոր գործոնների և սանդղակի սխալ ըմբռնումը առաջացնում է մոտալուտ կլիմայական սպառնալիքների թերագնահատման վտանգը:
Երկրի վրա կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը հիմնականում աստղագիտական ​​գործընթացների և դրանց ցիկլայինության ածանցյալն է: Այս ցիկլն անխուսափելի է։ Մեր մոլորակի երկրաբանական պատմությունը ցույց է տալիս, որ Երկիրը բազմիցս զգացել է կլիմայի գլոբալ փոփոխության և գեոդինամիկայի նմանատիպ փուլեր:
Climate problems

ՆՊԱՏԱԿ

Ազդեցությունների և գործընթացների բացահայտում, որոնք ձևավորում են ցիկլային մոլորակային կատակլիզմներ՝ հարմարվողական մեխանիզմներ որոնելու և կլիմայի և գեոդինամիկայի անդառնալի փոփոխությունների գլոբալ սպառնալիքը կանխելու համար՝ միլիարդավոր մարդկային կյանքեր փրկելու համար:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Երկրի տարբեր թաղանթներում օրինաչափությունների, փոխհարաբերությունների, գործընթացների հաջորդականության հայտնաբերում աստղագիտական ​​ցիկլայնությամբ պայմանավորված կատակլիզմների ժամանակ
Նախորդ ցիկլերի կլիմայի փոփոխության մարկերների հայտնաբերում
Ստեղծել այն պայմանները, որոնցով անցել է մոլորակը ցիկլային կլիմայական կատակլիզմների նախորդ դարաշրջաններում
Կլիմայի և գեոդինամիկայի ապագա փոփոխությունների ռիսկերի գնահատում և կանխատեսում` հիմնված նախորդ ցիկլային կատակլիզմների մասին ստացված տեղեկատվության վրա
Ռիսկային գոտիներում գտնվող բնակչությանը բնական աղետների ժամանակին նախազգուշացման կազմակերպման պայմանների ստեղծում
Համաշխարհային աղետը կանխելու համար հարմարվողական մեխանիզմների որոնում

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ

Կլիմայաբանություն
Մթնոլորտային ֆիզիկա
Օվկիանոսաբանություն
Պալեոկլիմատոլոգիա
Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը էկոհամակարգերի, մարդու առողջության վրա
Կատակլիզմների կանխատեսման մեթոդներ
Գեոֆիզիկզ
Սեյսմոլոգիա
Հրաբխագիտություն
Երկրաբանություն
Հիդրոերկրաբանություն
Սառցադաշտաբանություն
Երկրակրիոլոգիա
Անձավագիտություն
Երկրաքիմիա
Մթնոլորտի քիմիա
Մագնիսաստրատիգրաֆիա
Շերտագրություն
Պալեոնտոլոգիա
Երկրաֆիզիկա
Գեոդինամիկա
Տեկտոնիկա
Գեոմեխանիկա
Ֆիզիկա
Տարրական մասնիկների ֆիզիկա
Արևի ֆիզիկա
Աստրոֆիզիկա
Նեյտրինո աստղաֆիզիկա
Տիեզերագիտություն
Մոլորակաբանություն
Հելիոսեյսմոլոգիա
Աստղասեյսմոլոգիա
Մոլորակային կլիմատոլոգիա
Երկնային մեխանիկա և այլն

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

Հրավիրում ենք մասնակցելու
տվյալների վերլուծության և վիճակագրության ոլորտում ընդգրկված բոլոր շահագրգիռ գիտնականներին, հետազոտողներին և մասնագետներին՝ անկախ ձեր գործունեության ուղղությունից։
Միանալ գիտական համայնքին

ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

Ամենատարածված սխալ կարծիքը, որ մարդը ազդում է կլիմայի վրա, թույլ չի տալիս զարգացնել գիտության այն ճյուղերը, որոնք ուսումնասիրում են Երկրի բոլոր պատյաններում տեղի ունեցող փոփոխությունների իրական պատճառները: Ուստի գիտական ​​ներուժը համադրելու համար բոլոր ազնիվ գիտնականների, փորձագետների և սոցիալապես ակտիվ մարդկանց մասնակցությունը կենսական նշանակություն ունի լուծումներ գտնելու և գլոբալ վտանգը կանխելու համար։ Ամբողջ մարդկության գոյատևման պատասխանատվությունը դրված է յուրաքանչյուր անհատի վրա:

Տարբեր պրոֆիլների մասնագետներ, գիտնականներ, հետազոտողներ, ուսանողներ կամ մասնագիտացված բուհերի շրջանավարտներ վերը նշված թեմաներով: Հետազոտության լայն պրոֆիլը պարունակում է տարբեր առաջադրանքներ, և պահանջվում է յուրաքանչյուր մարդու օգնությունը: Կլիմայի փոփոխությունը և գեոդինամիկան մոլորակի յուրաքանչյուր մարդու վրա ազդող խնդիր է, ուստի նախաձեռնությունն իրականացվում է բոլոր մարդկանց կողմից՝ անկախ փորձագիտությունից:

Պրոեկտը կոմերցիոն չէ, և փող աշխատելու նպատակ չի հետապնդում ։ Բոլոր միջոցառումներն ամբողջությամբ կազմակերպվում են ամբողջ աշխարհից սոցիալապես ակտիվ մարդկանց և մասնագետների կողմից՝ սեփական նախաձեռնությամբ, ազատ ժամանակ իրենց ուժերով և ռեսուրսներով, և միտված են միլիարդավոր մարդկային կյանքեր փրկելուն։ Անդամավճար չի պահանջվում:

Կլիմայական սպառնալիքների կանխարգելումը միլիարդավոր մարդկանց գոյատևման համար առաջնահերթություն է: Հետևաբար, անցումային փուլում և Արարող հասարակության մեջ գիտության այս առաջնահերթ ոլորտները կստանան անսահմանափակ ֆինանսավորում և աջակցություն ողջ հասարակության կողմից:

Ձեր մասնակցության ուղղությունն ու չափը կախված է միայն ընդհանուր նպատակի իրագործմանը նպաստելու ձեր ցանկությունից և կարողությունից: Սա կարող է օգնել ընդգծելու կլիմայի փոփոխության իրական պատճառները. արտահայտել ձեր կարծիքը հարցազրույցներում, մասնակցել ուղիղ եթերներին և կլոր սեղաններին, տեղեկատվություն տարածել ձեր գործընկերների և այլ մասնագետների շրջանում: Կամ դա կարող է լինել մասնակցությունը ուսումնասիրությանը. խորհրդատվական օգնություն, փորձի և նյութերի փոխանակում, ակտիվ մասնակցություն տվյալների վերլուծությանը, գրականությանը, հոդվածներ գրելուն: Ապագայում, երբ հարթակը զարգանա և գիտական ​​ներուժը միավորվի, ակնկալվում է, որ այն կընդլայնի առաջադրանքների պրոֆիլը, տեխնիկական և ինժեներական լուծումների որոնումը և ավելի խորը գործընթացների և հարաբերությունների ուսումնասիրությունը: Ուրախ կլինենք ձեր ցանկացած նախաձեռնության և մասնակցության ձևի առաջարկի համար։

Առաջնահերթ ոլորտների ընտրության պատասխանատվությունն ամբողջությամբ դրված է յուրաքանչյուր հետազոտողի, գիտնականի, մասնագետի վրա, ով որոշել է նպաստել ընդհանուր նպատակի իրականացմանը: Միայն դուք եք որոշում, թե որ առարկայից եք ցանկանում բացահայտել ձեր գիտական ​​ներուժը՝ հիմնվելով ընդհանուր նպատակի ըմբռնման վրա:

Մասնակցության ժամանակը լիովին կախված է նախագծի մեջ խորամուխ լինելու և դրան ուշադրություն դարձնելու ձեր ցանկությունից և կարողությունից: Ժամկետային սահմանափակումներ չկան։ Սա կարող է լինել ձեր նախաձեռնած կարճաժամկետ հաղորդակցություն կամ ավելի կանոնավոր փոգործակցություն թիմի հետ ձեզ համար հարմար պահին:

Նպատակները և խնդիրները թելադրված են կլիմայի փոփոխության և գեոդինամիկայի իրողություններով, բնական աղետների աճով, որոնք կապված չեն մարդու գործունեության հետ: Համաձայն Արարող հասարակության հիմքերի՝ բոլոր մարդկանց անվտանգությունն ապահովելու և կյանքը փրկելու պատասխանատվությունը ընկնում է յուրաքանչյուր անձի վրա: Մարդու կյանքը բարձրագույն արժեք է։

Միանալ գիտական համայնքին

Եթե ​​ցանկանում եք մասնակցել, հարցեր տալ կամ կիսվել տեղեկություններով, խնդրում ենք գրեք [email protected] հասցեին կամ օգտագործեք հետադարձ կապի ձևը: