Logo Creative Society ALKOTÓ
TÁRSADALOM
Csatlakozni

TUDOMÁNYOS KÖZÖSSÉG

Egy független platform, amelyet az Alkotó Társadalom Projekt önkéntesei szerveznek 180 ország, tudósai, kutatói, specialistái és szakértőinek támogatásával, hogy egyesítse a tudományos potenciált azzal a közös céllal, hogy feltárja az éghajlatváltozás valódi okait (amely független az emberi tevékenységtől) és megoldásokat találjon, valamint a bolygón zajló folyamatokról szóló igazságot a közvélemény elé tárja.
Csatlakozás a tudományos közösséghez
Climate problems

PROBLEMATIKA

A 21. század legnagyobb nemzetközi kihívása a bolygó éghajlati változása, amely az elmúlt évtizedekben a kataklizmák fokozódó dinamikájában nyilvánul meg.
Az antropogén tényező a bolygónk ökológiai állapotára hat, de az éghajlati hatása elenyésző. Ha nem ismerjük fel a tényezők teljes skáláját, a különböző kozmikus és geológiai folyamatok globális éghajlatváltozásra gyakorolt hatását, az azzal a kockázattal jár, hogy alábecsüljük a közvetlen éghajlati fenyegetéseket.
A globális éghajlatváltozás a Földön alapvetően kozmikus folyamatok és azok ciklikus jellege miatt következik be. Ez a ciklikusság elkerülhetetlen. Bolygónk geológiai története azt mutatja, hogy a Föld már sokszor átesett a globális klímaváltozás és geodinamikai változások hasonló fázisain.
Climate problems

CÉL

A ciklikus bolygókataklizmákat alakító hatások és folyamatok feltárása, az alkalmazkodási mechanizmusok megtalálása elengedhetetlen a visszafordíthatatlan globális éghajlatváltozás és geodinamikai fenyegetésének elhárítása, valamint milliárdnyi ember életének megmentése érdekében.

FELADATOK

A Föld különböző rétegeiben végbemenő folyamatok törvényszerűségeinek, sorozatainak, összefüggéseinek feltárása a kataklizmás során, melyet a kozmikus ciklikusság idéz elő.
A korábbi ciklusokból származó klímaváltozási mutatók feltárása
A bolygó által a korábbi ciklikus éghajlati kataklizmák idején kialakult körülmények meghatározása.
A jövőbeli éghajlatváltozás és geodinamika kockázatainak értékelése és előrejelzése a korábbi ciklikus katasztrófákról szerzett információk alapján
A veszélyben lévő lakosság számára időben történő katasztrófariasztás megszervezésének feltételeinek megteremtése
Adaptációs mechanizmusok keresése a globális katasztrófa elhárítása érdekében

ÉRDEKLŐDÉSI KÖR

Klimatológia
Légkör-fizika
Oceanológia
Paleoklimatológia
A klímaváltozás hatása a ökológiára és az egészségre
A klataklizmák prognosztikai módszere
Geofizika
Szeizmológia
Vulkanológia
Geológia
Hidrogeológia
Glaciológia
Geokriológia
Speleológia
Geokémia
Légkör-kémia
Magnetosztratigráfia
A negyedidőszaki lerakódások rétegrajza
Paleontológia
Földfizika
Geodinamika
Tektonika
Geomechanika
Fizika
Elemi részecskék fizikája
Napfizika
Asztrofizika
Neutrino-asztrofizika
Kozmológia
Planetológia
Helioszeizmológia
Asztroszeizmológia
A bolygók klimatológiája
Égboltmechanika és hasonlók

TUDOMÁNYOS KÖZÖSSÉG

MEGHÍVÓ
Minden érdeklődő tudós, kutató valamint az adatelemzés és statisztika területén dolgozó szakember, függetlenül attól, hogy milyen szakterületen tevékenykedik.
Csatlakozás a tudományos közösséghez

GYAKRAN FÖLTETT KÉRDÉSEK

A legelterjedtebb tévhit, miszerint az emberi tevékenység befolyásolja az éghajlatot, megakadályozza az a tudomány fejlődését, amely a Föld valamennyi burkában bekövetkező változások valódi okait vizsgálja. Ezért létfontosságú, hogy minden tisztességes tudós, szakértő és társadalmilag aktív ember együtt dolgozzon a megoldások megtalálásán és a globális fenyegetés elhárításán. Az egész emberiség túlélése minden egyes ember felelőssége.

Különböző területek szakemberei, akadémikusok, kutatók, hallgatók vagy végzősök a fent említett területeken. A sokrétű kutatási profil számos kihívást tartalmaz, és mindenki segítségére szükség van. Az éghajlat-, és a geodinamikai változás olyan probléma, amely mindenkit érint a bolygón, ezért a kezdeményezés végrehajtásában, szakterülettől függetlenül, minden ember részt vesz.

A projekt nem kereskedelmi jellegű, és nem nyereségorientált. Valamennyi tevékenységet teljes egészében a világ minden tájáról származó, szociálisan aktív emberek és szakemberek szervezik saját kezdeményezésükből, szabadidejükben, saját erőfeszítéseik és forrásaik felhasználásával. A tevékenység célja az emberi élet milliárdjainak megmentése. Tagságdíj nincs.

Az emberek milliárdjainak életét fenyegető, az éghajlatváltozással összefüggő fenyegetések megelőzése, elhárítása kiemelt prioritás. Ezért az átmeneti szakaszban és az Alkotó társadalomban a kiemelt prioritású irányzatok korlátlan finanszírozásban és támogatásban részesülnek a társadalom egészétől.

Az Ön részvételének iránya és mértéke kizárólag attól függ, hogy Ön mennyire szeretne és képes részt venni, hozzájárulni a közös cél elérésében. Lehet, hogy segít az éghajlatváltozás valódi okaira rávilágítani: véleményt nyilvánít interjúban, részt vehet élő műsorban és kerekasztal-beszélgetésen, terjeszthet információt kollégái és más szakemberek közt. Vagy részvétel a kutatásban: konzultáció, tapasztalat- és információcsere, aktív részvétel az adat-, irodalom-elemzésben és cikkek írásában. Később, a platform fejlődésével és a szervezet tudományos potenciáljának növekedésével várhatóan bővülni fog a feladatok profilja; műszaki és mérnöki megoldások keresése, valamint a mélyebb folyamatok és összefüggések tanulmányozása. Örömmel veszünk minden kezdeményezést az Önök részéről, és az Önök részvételi módjára vonatkozó javaslatot.

Az egyes kutatók, tudósok, szakemberek felelőssége eldönteni, hogy mely kiemelt területeket helyezik előtérbe, hogy hozzájáruljanak a közös cél eléréséhez. Ön dönti el, hogy milyen témakörökben kíván kiteljesedni, a közös cél ismeretében.

A projektben való részvétel ideje teljes mértékben attól függ, hogy Ön mennyire kíván és képes elmélyülni a projektben, és mennyi figyelmet szentelni neki. Időbeli korlátozás nincs. Ez lehet Ön által kezdeményezett rövid kommunikáció, eszmecsere, vagy rendszeres együttműködés egy csoporttal az Önnek megfelelő időpontban.

A célokat és feladatokat az éghajlat- és geodinamikai változás realitásai, valamint az emberi tevékenységtől független természeti katasztrófák számának és intenzitásának a növekedése diktálja. Az Alkotó társadalom alapelvei szerint minden ember biztonságának biztosítása és életének megmentése minden egyes ember felelőssége. Az emberi élet a legnagyobb érték.

Csatlakozás a tudományos közösséghez

Ha szeretne részt venni, kérdést feltenni vagy információt megosztani, kérjük, írjon e-mailt a [email protected] címre, vagy használja a visszajelző adatlapot: