Logo Creative Society ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΚΟΙΝΩΝΊΑ
Εγγραφείτε

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μια ανεξάρτητη πλατφόρμα που οργανώθηκε από εθελοντές του πρότζεκτ «Δημιουργική Κοινωνία» από 180 χώρες με την υποστήριξη επιστημόνων, ερευνητών, ειδικών και εμπειρογνωμόνων, για να ενώσει το επιστημονικό δυναμικό με κοινό στόχο τον εντοπισμό των πραγματικών αιτιών της κλιματικής αλλαγής που δεν σχετίζονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα, την εξεύρεση λύσεων και την δημοσίευση των αληθινών πληροφοριών για τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στον πλανήτη στο ευρύ κοινό.
Ενταχθείτε στην επιστημονική κοινότητα
Climate problems

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Το βασικότερο διεθνές πρόβλημα του 21ου αιώνα είναι η κλιματική αλλαγή σε όλον τον πλανήτη, η οποία αντανακλάται στην κλιμακούμενη δυναμική των καταστροφών τις τελευταίες δεκαετίες.
Ο ανθρωπογενής παράγοντας επηρεάζει την οικολογική κατάσταση του πλανήτη, αλλά η επιρροή του στο κλίμα είναι ασήμαντη. Η μη κατανόηση του πλήρους φάσματος των παραγόντων και του μεγέθους της επιρροής των διαφόρων διαστημικών και γεωλογικών διεργασιών στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή ενέχει τον κίνδυνο να υποτιμηθούν οι επικείμενες κλιματικές απειλές.
Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή στη Γη είναι σε μεγάλο βαθμό παράγωγο των αστρονομικών διαδικασιών και της κυκλικότητάς τους. Αυτή η κυκλικότητα είναι αναπόφευκτη. Η γεωλογική ιστορία του πλανήτη μας δείχνει ότι η Γη έχει βιώσει τέτοιες φάσεις παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και γεωδυναμικής πολλές φορές στο παρελθόν.
Climate problems

ΣΚΟΠΟΣ

Προσδιορισμός των επιρροών και των διαδικασιών που διαμορφώνουν τις κυκλικές πλανητικές καταστροφές, προκειμένου να βρεθούν μηχανισμοί προσαρμογής και να αποτραπεί η παγκόσμια απειλή της μη αναστρέψιμης κλιματικής αλλαγής και της αλλαγής της γεωδυναμικής, ώστε να σωθούν δισεκατομμύρια ανθρώπινες ζωές.

ΣΤΟΧΟΙ

Προσδιορισμός μοτίβων, αλληλοσυσχετίσεων, ακολουθιών στις διεργασίες στα διάφορα περιβλήματα της Γης κατά τη διάρκεια παγκόσμιων καταστροφών που προκαλούνται από την αστρονομική κυκλικότητα
Ανίχνευση δεικτών κλιματικής αλλαγής από προηγούμενους κύκλους
Διαπίστωση των συνθηκών από τις οποίες πέρασε ο πλανήτης σε προηγούμενες εποχές κυκλικών κλιματικών καταστροφών
Εκτίμηση των κινδύνων και πρόβλεψη των μελλοντικών κλιματικών αλλαγών και της αλλαγής της γεωδυναμικής με βάση τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν σχετικά με τις προηγούμενες κυκλικές καταστροφές
Δημιουργία συνθηκών για την οργάνωση έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με τις φυσικές καταστροφές τον πληθυσμό που βρίσκεται στη ζώνη του κινδύνου
Αναζήτηση μηχανισμών προσαρμογής για την αποτροπή μιας παγκόσμιας καταστροφής

ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κλιματολογία
Φυσική της ατμόσφαιρας
Ωκεανολογία
Παλαιοκλιματολογία
Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα οικοσυστήματα, στην ανθρώπινη υγεία
Τεχνικές πρόβλεψης καταστροφών
Γεωφυσική
Σεισμολογία
Ηφαιστειολογία
Γεωλογία
Υδρογεωλογία
Παγετωνολογία
Γεωκρυολογία
Σπηλαιολογία
Γεωχημεία
Ατμοσφαιρική Χημεία
Μαγνητοστρωματογραφία
Τεταρτογενής στρωματογραφία
Παλαιοντολογία
Φυσική της Γης
Γεωδυναμική
Τεκτονική
Γεωμηχανική
Φυσική
Σωματιδιακή φυσική
Ηλιακή φυσική
Αστροφυσική
Αστροφυσική των νετρίνων
Κοσμολογία
Πλανητολογία
Ηλιοσεισμολογία
Αστροσεισμολογία
Πλανητική κλιματολογία
Ουράνια μηχανική και άλλα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Προσκαλούμε για συμμετοχή
ολους τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων και της στατιστικής, ανεξάρτητα από τον τομέα εξειδίκευσής σας.
Ενταχθείτε στην επιστημονική κοινότητα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η πιο διαδεδομένη λανθασμένη αντίληψη για το ότι ο άνθρωπος επηρεάζει το κλίμα εμποδίζει την ανάπτυξη της επιστήμης που διερευνά τις πραγματικές αιτίες των αλλαγών σε όλα τα περιβλήματα της Γης. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας όλοι οι έντιμοι επιστήμονες, οι εμπειρογνώμονες και οι κοινωνικά ενεργοί άνθρωποι να συνεργαστούν για να βρουν λύσεις και να αποτρέψουν μια παγκόσμια απειλή. Η επιβίωση όλης της ανθρωπότητας είναι ευθύνη κάθε ανθρώπου.

Ειδικοί σε διάφορους τομείς, επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές ή πτυχιούχοι των προαναφερθέντων τομέων. Το ευρύ ερευνητικό προφίλ περιλαμβάνει ποικίλες προκλήσεις και απαιτείται η βοήθεια όλων μας. Η κλιματική αλλαγή και η αλλαγή στη γεωδυναμική είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη, οπότε η πρωτοβουλία λαμβάνεται από όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως από την ειδικότητα.

Το πρότζεκτ δεν είναι εμπορικό και δεν έχει κίνητρο το κέρδος. Όλες οι δραστηριότητες οργανώνονται εξ ολοκλήρου από κοινωνικά ενεργούς ανθρώπους και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο με τη δική τους πρωτοβουλία, με τις δικές τους προσπάθειες και πόρους, στον ελεύθερο χρόνο τους με στόχο τη διάσωση δισεκατομμυρίων ανθρώπινων ζωών. Δεν απαιτείται συνδρομή μέλους.

Η πρόληψη των απειλών που σχετίζονται με το κλίμα για την επιβίωση δισεκατομμυρίων ανθρώπων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Επομένως στη μεταβατική περίοδο και στη Δημιουργική Κοινωνία, αυτοί οι τομείς προτεραιότητας της επιστήμης θα λάβουν απεριόριστη χρηματοδότηση και υποστήριξη όλης της κοινωνίας.

Ο τομέας και η έκταση της συμμετοχής σας εξαρτάται αποκλειστικά από την προθυμία και τις δυνατότητές σας να συμβάλλετε στον κοινό στόχο. Μπορεί να είναι βοήθεια στην ανάδειξη των πραγματικών αιτιών της κλιματικής αλλαγής: να εκφράσετε τη γνώμη σας σε συνεντεύξεις, να συμμετάσχετε σε ζωντανές εκπομπές και στρογγυλές τράπεζες, να διαδώσετε πληροφορίες στους συναδέλφους σας και σε άλλους ειδικούς. Ή μπορεί να είναι η συμμετοχή στην έρευνα: συμβουλευτική βοήθεια, ανταλλαγή εμπειριών και υλικού, ενεργός συμμετοχή στην ανάλυση δεδομένων, βιβλιογραφία, συγγραφή άρθρων. Καθώς η πλατφόρμα θα αναπτύσσεται και το επιστημονικό δυναμικό θα ενώνεται, προβλέπεται η επέκταση του προφίλ των εργασιών, στην αναζήτηση τεχνικών και μηχανικών λύσεων και στη διερεύνηση βαθύτερων διαδικασιών και αλληλεπιδράσεων. Θα χαρούμε με οποιονδήποτε πρωτοβουλία σας και τις προτάσεις σας σχετικά με το είδος συμμετοχής.

Είναι απόλυτη ευθύνη κάθε ερευνητή, επιστήμονα, ειδικού να επιλέξει σε ποιους τομείς θα δώσει προτεραιότητα εφόσον έχει πάρει την απόφαση να συμβάλει στον κοινό στόχο. Εναπόκειται σε εσάς να αποφασίσετε για τα θέματα στα οποία επιθυμείτε να αναπτύξετε το επιστημονικό σας δυναμικό, με βάση την κατανόηση του κοινού στόχου.

Ο χρόνος συμμετοχής εξαρτάται αποκλειστικά από την προθυμία και τις δυνατότητές σας να ασχοληθείτε με το πρότζεκτ και να του δώσετε την προσοχή σας. Δεν υπάρχει χρονικό όριο. Μπορεί να είναι μια σύντομη αλληλεπίδραση με πρωτοβουλία σας ή μια πιο τακτική αλληλεπίδραση με την ομάδα την ώρα που βολεύει εσάς.

Ο σκοπός και οι στόχοι υπαγορεύονται από την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής και της αλλαγής της γεωδυναμικής, καθώς και από την αύξηση των φυσικών καταστροφών που δεν σχετίζονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα Θεμέλια της Δημιουργικής Κοινωνίας, η ευθύνη για την ασφάλεια και τη διάσωση της ζωής όλων των ανθρώπων είναι του κάθε ανθρώπου. Η ζωή του ανθρώπου είναι ύψιστη αξία.

Ενταχθείτε στην επιστημονική κοινότητα

Αν θέλετε να συμμετάσχετε, να κάνετε ερώτηση ή να μοιραστείτε πληροφορίες, στείλτε email στη διεύθυνση [email protected] ή χρησιμοποιήστε τη φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας: