Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE
Přímý přenos 4. prosince 2021 v 16:00 SEČ
/
Synchronní překlad do 100 jazyků
/
180 zemí

Mezinárodní online konference GLOBÁLNÍ KRIZE
ČAS PRAVDY

Mezinárodní online konference „Globální krize. Čas pravdy“ je událost obrovského měřítka a je organizována dobrovolníky ze 180 zemí světa na platformě „Tvořivá společnost“. Vysílání proběhne na tisících mediálních platformách po celém světě.
Oficiální trailer
Video z konference
Cíl konference je upřímně a pravdivě informovat lidstvo o závažnosti klimatické a ekologické krize, blížících se hrozbách a reálném východisku.
Klíčová témata konference:
Jaká je skutečná klimatická situace na planetě?
Proč o závažnosti hrozeb světová média mlčí?
Proč se klima stále rychle mění i při existenci mezinárodních paktů a dohod, jejichž oficiálním cílem je zastavit změnu klimatu?
Co je skutečnou příčinou globální změny klimatu?
Od jakých rizik a globálních hrozeb se odvádí pozornost lidí?
K jakým ekologickým následkům dovedla bezohledná spotřebitelská činnost člověka?
Proč je možné stabilizovat ekologickou rovnováhu na naší planetě jen v Tvořivé společnosti?
Proč je Tvořivá společnost jediným východiskem v době celoplanetárních klimatických katastrof?

Od předchozí konference pozorujeme, nakolik se zrychluje nárust klimatických změn. Nevratné změny na planetě zaznamenáváme každý den.

Proč se zamlčuje pravda o skutečném stavu naší planety?
Proč se zamlčuje pravda o skutečné příčině změn klimatu?
Díváme se na kořen zhoršujících se problémů?
Vidíme skutečné příčiny probíhajících událostí?

Konference se zúčastní veřejně známé osoby, výzkumníci, vědci, odborníci z různých oblastí a podělí se o svůj pohled na příčiny rostoucí klimatické a environmentální krize.

Snažíme se upozornit lidstvo na skutečné problémy, abychom společně zastavili blížící se katastrofy. Žádné hranice ani žádné stěny nezastaví změnu klimatu.

Katastrofu planetárního rozsahu může zastavit pouze vybudování Tvořivé společnosti. Tvořivá společnost je naše jediná šance na přežití.

Každý by měl uslyšet varovné signály o blížícím se ohrožení lidstva.
Každý musí vidět nevyvratitelná fakta a důkazy o blížících se pohromách. Nastal čas Pravdy!

Na této konferenci čekáme každého člověka, který není lhostejný ke svému osudu, k osudu svých dětí, svých blízkých, k osudu celého lidstva! Dnes už není nic důležitějšího než informace o tom, jak může naše lidstvo přežít, jak můžeme zachránit naši planetu. Nemusíme se bát špíny, je nutné ji odhalit. Pravda očišťuje. Pravda sjednocuje! Pravda dává šanci na život!

Připojte se 4. prosince na online konferenci „GLOBÁLNÍ KRIZE. ČAS PRAVDY“. Nyní závisí na každém, jak rychle se lidé dozvědí Pravdu a sjednotí se. Budoucnost lidstva je ve tvých rukou!

The conference song
HEROES BEHIND THE SCENES | How We're Preparing for the Conference Global Crisis. Time for the Truth

Mediální partneři konference

Media Partner of the 'Global Crisis. Time for the Truth' conference
Media Partner of the 'Global Crisis. Time for the Truth' conference
Media Partner of the 'Global Crisis. Time for the Truth' conference
Media Partner of the 'Global Crisis. Time for the Truth' conference
Media Partner of the 'Global Crisis. Time for the Truth' conference
Zůstaňte v obraze aktuálního dění
- 1 -
Přihlašte si odběr na YouTube kanále „Tvořivá Společnost“ a zmáčkněte zvoneček
- 2 -
Přihlašte si odběr na Telegram kanálu a buďte v centru aktuálního dění