Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ

MAPA KLIMATICKÝCH KATASTROF VO SVETE

Klíma je jediným nepriateľom celého ľudstva. Útočí bez vyhlásenia vojny, koná bezohľadne a zmocňuje sa našich území.

Mapa zobrazuje ataky klímy na celej planéte.
Ide o anomálne a katastrofické klimatické udalosti, ktoré priniesli skazu, spôsobili materiálne škody, poškodili ľudské zdravie a viedli k ľudským obetiam.

Mapa je aktualizovaná denne na základe monitoringu klimatických katastrof,
ktorý vykonávajú dobrovoľníci projektu Tvorivá spoločnosť na celom svete.
Na monitorovanie sa používajú informácie z verejne dostupných zdrojov:
štátne meteorologické úrady, národné klimatické služby, médiá, digitálne platformy monitorovania meteorologických a klimatických údajov, sociálne médiá atď.

Na mape budú zobrazené klimatické katastrofy, ku ktorým došlo na planéte od 4. decembra 2021.

Momentálne prebieha proces prenosu údajov z databázy Monitoringu klimatických udalostí do mapy.