Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Medzinárodná online konferencia „Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme“

20. december 2020 – deň obratu v histórii ľudstva.
V tento deň sa celým svetom v tvorivej vlne prehnala zvesť o tom, že my, ľudia, sme pripravení konať v prospech vybudovania bezpečnej, ľudskej a šťastnej spoločnosti!
Spoločnosti, ktorú nie je hanba zanechať svojim deťom.
Všetci chceme mier a dobro pre všetkých ľudí, a sme pripravení prevziať zodpovednosť za vybudovanie takéhoto sveta.

Medzinárodná online konferencia „Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme“, ktorá bola iniciovaná účastníkmi Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA z USA a simultánne sa prekladala do viac ako 30 jazykov dobrovoľníkmi z celého sveta. Túto grandióznu udalosť uvideli a ešte uvidia milióny ľudí, keďže vysielanie prebiehalo na tisíckach kanálov všetkých sociálnych sietí a online platforiem vo svete.

Ľudia svojím vlastným príkladom ukázali, aká veľká je sila zjednotenia vôkol jedného cieľa – vybudovania Tvorivej spoločnosti. Veď len vďaka svornému konaniu bolo možné zorganizovať a uskutočniť udalosť, ktorú predtým svet nevidel.

Alina Fjodorova
Podnikateľka vo sfére zdravotníckych služieb (Švajčiarsko)

Znie tu pravda pre celý svet – nešepkáme si v kuchyni, ale hovoríme otvorene. Je nás príliš veľa, aby sme mlčali a preto si nepotrebujeme pýtať povolenie na zhromaždenie a začatie rozprávania.

Leslie Magnum
Účastník projektu „Tvorivá spoločnosť“ (USA)

Vidíme realitu spotrebiteľskej spoločnosti a chápeme, že to nefunguje, že je to len slepá koľaj. Musíme niečo zmeniť a všetci to dobre chápeme, a dnes stojíme na prahu vytvorenia čohosi, na čo sme čakali veľmi dlho – 6 000 rokov. Projekt „Tvorivá spoločnosť“ je jednou z najunikátnejších ideí, ktorú kedy videl svet.

Steve Donofrio
Medzinárodný spíker, tréner, kouč (USA)

Keď ktosi povie: „Počuj, Steve, tá Tvorivá spoločnosť, kto za ňou stojí?“ Nuž nikto nestojí. Ja stojím vedľa ľudí z celého sveta. Stojím vedľa týchto ľudí, nikoho nevediem za sebou, nikoho nenasledujem, stojím vedľa svojich bratov a sestier. Oni všetci sú moja rodina – Tvorivá spoločnosť!

Na konferencii bol odhalený spotrebiteľský otrokársky formát spoločnosti, ktorý sa budoval počas posledných 6 000 rokov. Vojny, násilie, korupcia, moc jednotlivcov nad miliónmi, hlad a bieda – k tomu sme dnes prišli. O tomto v masmédiách nehovoria, o tomto nie je zvykom hovoriť v spoločnosti. Ale ako dlho možno mlčky sledovať to, čo sa deje navôkol? Veď ak sa zlo zamlčiava, tak sa násobí.

Môžeme to zmeniť? Ak sme dokázali vybudovať spotrebiteľskú spoločnosť, tak predsa dokážeme vybudovať Tvorivú spoločnosť. Zodpovednosť za život celej spoločnosti leží na každom človeku!

Perspektívy rozvoja ľudstva v Tvorivej spoločnosti sa stali jednou z hlavných tém konferencie.

Odborníci z rôznych oblastí predstavili na názorných príkladoch, ako sa v Tvorivej spoločnosti môže zmeniť život každého z nás a porozprávali o tom, aké sú etapy vybudovania Tvorivej spoločnosti.

Zdôrazňovala sa dôležitosť zjednotenia celého ľudstva okolo tejto myšlienky, i reálne kroky, ktoré môže podniknúť každý človek v záujme našej spoločnej budúcnosti.

Collage
Marina Ovcynova
Účastníčka projektu „Tvorivá spoločnosť“ (USA)

Tvorivá spoločnosť poskytne každému človeku rovnaké práva a neobmedzené možnosti na sebarealizáciu, vráti nám všetky naše blahá, zaistí nám i našim deťom bezpečnosť a úplný sociálny balík. Politika sa skutočne stane nástrojom medzinárodnej komunikácie a zjednotenia a bude podporovať družbu medzi národmi. A zákony v Tvorivej spoločnosti budú garantovať dodržanie záujmov každého človeka, veď budú založené na 8 Osnovách Tvorivej spoločnosti.

Parimal Merchant
Riaditeľ globálneho programu FMB v Jane's school of Global Management (India)

Ako sa vám páči svet, kde majú všetci ľudia prístup k bezplatnému jedlu, zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a všetci majú dôstojnú kvalitu života? Ako sa vám páči svet, v ktorom je človek hlavnou hodnotou a niet nič vyššieho ako človek? Žiaden človek nemôže byť nižšie ako iný, teda moc, štát, polícia, armáda, náboženstvo – všetko slúži človeku, ale nie je nad ním. A zároveň si všetci ľudia ctia rovnosť.

Diana Olejnik
Psychoterapeutka (Ukrajina)

Spotrebiteľská spoločnosť – to je spoločnosť, v ktorej dominuje strach, to sú podmienky pre vytváranie bezradnosti, ale Tvorivá spoločnosť – to sú podmienky lásky a podpory, podmienky, v ktorých sa všetkým všetko darí. Čo si zvolíme: lásku či strach? Človek, ktorý si zvolí strach, nekoná. Keď zvolí lásku – lásku k sebe, k svojim deťom, k svojim blízkym, k ľuďom naokolo, vtedy človek koná.

Táto konferencia sa stala začiatkom zmien. Vlna aktívnych tvorivých činov sa ľuďmi dvíha na celom svete a závisí len od nás, ako rýchlo zrealizujeme náš spoločný cieľ.

Drahí priatelia! Dnes máme jedinečnú možnosť vybudovať Tvorivú spoločnosť. Aby to bolo možné, musí sa každý človek na planéte dozvedieť o tejto iniciatíve a urobiť svoju voľbu. Informujme spoločne všetkých našich priateľov a známych o Tvorivej spoločnosti pomocou osobnej komunikácie pri stretnutí, kontaktov v telefónnom zozname, sociálnych sietí, webových stránok, YouTube kanálov a iných spôsobov informovania. Teraz od každého človeka závisí to, ako rýchlo bude oboznámené celé ľudstvo!

Olga Simpson
Účastníčka projektu „Tvorivá spoločnosť“ (USA)

Vďaka aktívnym účastníkom projektu majú ľudia nakoniec voľbu, v akej spoločnosti chcú žiť – v spotrebiteľskej či tvorivej. Pretože keď vieš, čo je to Tvorivá spoločnosť, tak ani nemáš na výber. Najzaujímavejšie je, že mnohí z ľudí hovorili, že dávno snívali o takej spoločnosti a sú ochotní konať.

Jason Bell
Účastník projektu „Tvorivá spoločnosť“ (USA)

Ak spojíme naše úsilia, tak dokážeme za krátku dobu vybudovať Tvorivú spoločnosť. Nebude to vyžadovať veľa času. Dnes sa zišlo toľko ľudí!

Kate Čerkasova
Účastníčka projektu „Tvorivá spoločnosť“ (USA)

Predpokladajme, že jeden človek môže o tejto myšlienke povedať piatim ľuďom a tí piati ďalším piatim. A tak dostaneme dvadsaťpäť. A potom dostaneme stodvadsaťpäť... Pomocou pravidla geometrickej postupnosti sme vypočítali počet dní a ukázalo sa to niečo cez 14 dní! Čiže 14 dní stačí na porozprávanie celému ľudstvu o myšlienke Tvorivej spoločnosti!

Parimal Merchant
Riaditeľ globálneho programu FMB v Jane's school of Global Management (India)

Otvoril som svoj telefónny zoznam a bol som prekvapený, že v ňom mám viac ako 800 kontaktov. Začal som im posielať správy. Jednoriadkové správy. „Ľudský život je najdôležitejší! Ak súhlasíš, môžeš sa dozvedieť viac.“ A to je všetko. Druhý týždeň som poslal ďalšiu správu. „Bezpečnosť pre každého človeka. Ak sa ti to páči, ak s tým súhlasíš, môžeme si o tom pohovoriť viac.“ Tak som teda osem týždňov za sebou posielal všetky osnovy Tvorivej spoločnosti na vybudovanie ľudskejšieho sveta. Mnohí z nich odpovedali, mnohí odpovedia v budúcnosti. Ale zažíval som obrovské šťastie, že naozaj prispievam k budovaniu lepšieho sveta. Zjednoťme naše snahy pre vytvorenie ľudskejšej Zeme a Tvorivej spoločnosti! Ďakujem!

Na konferencii ľudia z celého sveta vyjadrili pevné odhodlanie spolu vybudovať Tvorivú spoločnosť bez systému spotrebiteľských šablón. Každý človek sa môže pridať k projektu a vyjadriť svoju aktívnu pozíciu kliknutím na tlačidlo „Pridať sa“ a vyplnením formulára, ako aj zdieľaním informácií o Tvorivej spoločnosti.