Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

UNIKÁTNA MEDZINÁRODNÁ ONLINE KONFERENCIA „TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ. O ČOM SNÍVALI PROROCI“

Čo chce 99 % ľudí na celom svete?
Žijeme v jedinečnej dobe, kedy má každý človek príležitosť stať sa svedkom toho, ako boli zásluhou samotných ľudí očistené náboženstvá, a ako bola Pravda, ktorú prinášali všetci proroci, obnovená vo svojej čistote. Udialo sa to 20. marca 2021 na celosvetovej konferencii „Tvorivá spoločnosť. O čom snívali proroci“. Táto unikátna udalosť sa stala znakovou pre celé ľudstvo.

Význam konferencie

Medzinárodná konferencia bola organizovaná ľuďmi z celého sveta a simultánne bola prekladaná do viac ako 45 jazykov, vrátane posunkovej reči. V priamom prenose bola vysielaná na tisíckach online platforiem v rôznych krajinách, na rôznych televíznych kanáloch a vo všetkých sociálnych sieťach. Vďaka ľuďom, ktorí vo voľnom čase robili všetko možné pre zorganizovanie a uskutočnenie konferencie, uvideli milióny obyvateľov celého sveta reálnu silu zjednotenia ľudí. A každý, kto dnes chápe dôležitosť tejto udalosti, môže zdieľať informácie o konferencii a zúčastniť sa toho, aby celý svet začul Pravdu – o tom, že Boh je jeden a Pravda je pre všetkých jedna.

Počas 6 000 rokov existencie ľudstva v spotrebiteľskom formáte bola Pravda prekrúcaná v prospech menej ako 1 % a skrývaná pred 99 % ľudí. Skresľujúc túto prorokmi danú Pravdu, tí, ktorí túžili po moci, vytvorili náboženské organizácie pre zotročenie ľudí a ovládanie ich životov. A ľudia postupne zabudli slová prorokov o tom, že nesmú byť žiadni sprostredkovatelia medzi Bohom a človekom, že Boha sa netreba báť, ale milovať Ho.

Príklady toho, ako sa rozličnými náboženstvami vykladala Jediná Pravda v prospech jednotlivcov, boli konštatované na konferencii. Zástupcovia rôznych náboženstiev, vedci a výskumníci odhalili usvedčujúcu pravdu o kresťanstve, islame, hinduizme i budhizme. Pripomenuli všetkým ľuďom to, že Boh je mimo náboženstiev a že my, ľudstvo, musíme prestať počúvať tých, ktorí sa nazvali sprostredkovateľmi medzi Bohom a človekom. Nastal čas spomenúť si na odkazy našich prorokov.

LESLIE MAGNUM
Účastník projektu TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ (USA)

Ak by hoci jedno náboženstvo zachovalo v čistote učenie svojho proroka, žili by sme dnes v úplne inom svete, neboli by sme zacyklení na sebe samých, neboli by sme rozdelení, nebojovali by sme za prívlastky jedného a toho istého Boha a neprežívali by sme krízy – ani ekonomické a už tým viac duchovné. Teraz by sme si už, a to nie je vtip, osvojovali iné galaxie.

Amir Khan
Televízny moderátor, športový analytik, konzultant, herec, marketingový špecialista, medzinárodný kouč, podnikateľ, životný kouč (Pakistan)

Dnes ľudia z celého sveta nielen povedia skutočnosti o prekrútení Pravdy, ale obnovia Pravdu, ktorá bola prinesená prorokmi v jej čistote! My, ľudia sveta, budeme vyslovovať slová Prorokov, pretože svet potrebuje počuť Pravdu bez skreslení. Dnes nastal ten deň, o ktorom hovorili Proroci.

Robert Mikita
Podnikateľ (Slovensko)

Prečo náboženskí vodcovia zabúdajú, že je ich zodpovednosťou priniesť ľuďom slová Ježiša bez prekrúcania? A že musia byť sami príkladom toho, ako nasledovať jeho prikázania? No čo vidíme? Vnucujú nám, že sa musíme báť Boha a nie milovať Ho. Vari nás toto učil Ježiš? Ľudia nie sú otrokmi a nesmú sa báť Boha. Ale možno sprostredkovatelia chcú, aby sme sa báli ich a boli ich otrokmi?

Ľudia sa rodia rovní a slobodní. Máme právo urobiť svoju voľbu ako slobodní ľudia.

Irina Simons
Historička umenia, MA, zakladateľka „League of Sound” (Holandsko)

Keď sa pozrieme na Tibet a aj celkovo na budhizmus – toto všetko sa prevrátilo na módnu atrakciu, duchovno-turistickú atrakciu, tovar, ponúkaný a kupovaný za peniaze. Sám Budha Šákjamuni predvídajúc časy stagnácie (ktoré teraz v podstate spoločne prežívame), hovoril o budúcom úpadku svojho učenia.

Sarah Umer
Docentka Katedry umenia na fakulte grafického dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení, PhD. Pandžábskej univerzity (Pakistan)

Viete, dnes vidíme, ako bolo manipulované mnohými náboženstvami, dokonca aj moslimským učením bolo manipulované.

A je zrejmé, že všetky tieto manipulácie robia moslimskí duchovní. Ako ich robia aj hinduistickí duchovní, aj kresťanskí duchovní, aj židovskí duchovní. Ale je to len preto, že neexistujú vedomosti z prvej ruky.

A masami manipulujú, pretože ak si to sami neprečítali, možno nimi manipulovať…

A dá sa to zastaviť len keď im dáte šancu získať správne znalosti.

Gerald Auger
Konzultant pre vzťahy s domorodcami, producent, podnikateľ, motivačný rečník (Kanada)

Žijeme v čase veľkých zmien, keď naši predkovia o tejto dobe predpovedali, že vo svete bude dochádzať k masovému duchovnému prebudeniu.

Stvoriteľ nás tak miloval, že nám dal slobodnú vôľu. Môžeme robiť slobodnú voľbu, ale nie sme zbavení jej následkov. Prirodzené právo existuje z nejakého dôvodu. Ak budeš robiť dobré veci, dobré veci prídu. Ak budeš robiť zlé veci, zlé veci prídu.

Riah Abu El-Assal
Trinásty biskup anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme a predstavený biskupského chrámu v Jeruzaleme a na Blízkom Východe (Izrael)

Oslovujem vás nielen ako predstaviteľ cirkvi ale aj ako biskup anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme, na Blízkom východe ako trinásty anglikánsky biskup, oslovujem vás tiež ako Arab, Palestínčan, kresťan, anglikánec a Izraelčan.

Boh presahuje náboženstvo.

Boh je hĺbka môjho bytia. Boh je hĺbka vášho bytia. Všetci sme boli stvorení na krásny obraz všemohúceho Boha a touto misiou sme boli splnomocnení zachovávať a pokračovať v skrášľovaní obrazu, ktorý Boh stvoril v každom z nás. Každý z nás bez ohľadu na farbu pleti, vierovyznanie, pohlavie a národnosť. A každý z nás má malú časť z tohto Svätého Ducha Všemohúceho Boha. Kým sa ľudia naďalej viac budú držať písmena a nie Ducha toho, ktorý je uvedený v našich náboženských knihách, neexistuje pre ľudstvo nádej.

Alexander Chakimov
Chaitanya Chandra Charan Das. Náboženský činovník a kazateľ višnuizmu, guru a člen Hlavnej rady Medzinárodnej spoločnosti pre Krišnovo vedomie (ISKCON), spisovateľ, umelec

Moja výzva spočíva v tom, aby sme nečakali nových prorokov, ale obrátili sa tvárou k tým prorokom, ktorí k nám prichádzali. Proroci už sú.

U kresťanov to je Ježiš, u moslimov to je prorok Mohamed, u gaudiya-višnuistov to je Chaitanya Mahaprabhu, u budhistov to je Budha. Urobte svoju voľbu, jednoducho sa obráťte tvárou k prorokovi…

Obráťme sa tvárou k prorokom, trochu sa odvráťme od našich konfesií, od našich klimatických podmienok a obráťme sa k duchovnu, pretože Boh nie je moslim, nie je kresťan, nie je hinduista. Je duchovný, je absolútne duchovný, je pre všetkých rovnaký, ako Slnko.

Posledné časy

Ešte jedna dôležitá téma bola ohlásená 20. marca – sú to posledné časy a proroctvá o týchto časoch v rozličných posvätných písmach. Uvedené boli názorné dôkazy toho, že proroctvá sa plnia a konkrétne my sme tými ľuďmi, ktorí musia urobiť rozhodujúcu voľbu – či sa stanú tieto časy poslednými, alebo bude položený začiatok nového života našej civilizácie.

Robert Mikita
Podnikateľ (Slovensko)

Keď vidíme, čo sa deje s naším svetom, vari netušíme, v akom časovom období žijeme? Každý to chápe, ale pritom sme pasívni…

A čo čakáme, že nám žreci povedia „bude dobre” a politici to potvrdia? Tomu, kto pochybuje, sa stačí pozrieť na to, čo sa deje s klímou, ekonomikou. Či sa priateľstvo medzi krajinami upevňuje? Či nevidíme, k čomu to všetko smeruje?

Preto nemá zmysel tento spotrebiteľský formát, ktorý existuje dnes.

Jurij Nekrasov
Účastník projektu TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ

Práve my svojou voľbou podporujeme tie podmienky spotrebiteľského formátu, pri ktorých sú možné všetky živočíšne prejavy v človeku. Je to naša spoločná zodpovednosť.

Navrhujeme, aby ste sa sami zamysleli, prečo nám proroci v rôznych dobách zanechávali zmienky o Hodine Súdu. Veď ich posolstvo bolo prenesené cez tisícky rokov! Kvôli čomu nás na to upozorňovali? Ale mohli sa proroci mýliť a možno to všetko nie je pre nás? Nie. ja osobne som presvedčený, že varovali práve nás, teraz žijúcich na Zemi.

Jelizaveta Chromova
Geologička-geofyzička

Všetky proroctvá sú dvojaké! A toto je len jeden z variantov vývoja udalostí. Chceme, aby bol realizovaný Súdny deň? Nie! Potom je všetko v našich rukách. A dnes budete počuť o tom, ako máme realizovať iný scenár, o ktorom taktiež hovorili proroci. Urobiť voľbu medzi týmito dvomi cestami, to je naša spoločná zodpovednosť. Tak teda urobme správnu voľbu.

Dnes je každý človek vyvolený

Všetci proroci nám odkazovali milovať Boha a milovať jeden druhého, odkazovali nám vybudovať spoločnosť, v ktorej je cenný život každého, v ktorej budú všetci ľudia žiť v mieri a bezpečí. A dnes už milióny ľudí na celom svete vidia pravdu a neveria viac tým, ktorí si udelili moc. Ľudia sú pripravení všetci sa zjednotiť a vybudovať Tvorivú spoločnosť, o ktorej snívali naši proroci.

Táto konferencia sa stala znakovou, keďže bola táto udalosť predpovedaná prorokom Mohamedom (mier s Ním) v jednom z hadísov, ktorý existuje iba v arabčine. Alahov posol povedal:

„Bude to volanie z nebies k národom sveta, ktoré začujú všetci. Volanie k ľuďom každého jazyka v ich vlastnom jazyku, silné, hlboké a nežné, prichádzajúce z nebies a zo všetkých strán. A nezostanú spiaci, všetci povstanú, a ľudia na toto volanie vychádzajú zo svojich domov, aby sa pozreli, čo je to za zvesť. Toto volanie ich vyzýva ukončiť nespravodlivosť, nevieru, konflikty i krviprelievanie a nasledovať Imáma Al-Mahdího, mier s ním, a nazývať ho menom a menom jeho otca!”

Daulet Ibragim
Účastník projektu TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ (Kazachstan)

A skutočne, Imám Mahdí nepríde s násilím, on príde s Láskou Božou. Prinesie ľuďom múdre chápanie podstaty všetkých náboženstiev. A ľudia prebudení, inšpirovaní a zjednotení týmito Znalosťami, budú šíriť tieto Znalosti, aby sa celé ľudstvo zjednotilo do jednej rodiny.

Všetci proroci hovorili, že v posledných časoch budú ľudia, ktorí budú pomáhať Tomu, ktorý príde podľa vôle Najvyššieho.

Preto my, bratia a sestry, nesmieme zabúdať, že všetci máme Jedného Alaha a že my všetci sme Jeho stvorenia, všetci sme bratia a sestry a všetci sme vyvolení urobiť to, o čom snívali naši proroci. Musíme vybudovať Tvorivú spoločnosť, ak naozaj milujeme Najvyššieho Alaha a ak si ctíme Jeho Poslov! A nie len tak nám pripadla česť žiť v jednom čase s Imámom Mahdím!

Arman Bukejev
(Kazachstan)

V časoch proroka nie všetci chápali jeho posolstvá. Pretože jeho posolstvo bolo práve pre nás, pre ľudí, žijúcich dnes. Práve my sme zodpovední, my všetci sme vyvolení! Práve nám to hovoril. Vedel, že sa všetko zmení. Vedel, že dnes, 20. marca, po toľkých rokoch od jeho odchodu k Alahovi, vedel to, čo sa bude diať dnes. A tak tento deň nastal. deň, kedy ľudia z celého sveta hovoria pravdu. Je to usvedčujúca pravda. Skutočne, ako hovoril prorok, ide výzva k ľuďom „ukončiť nespravodlivosť, nevieru, konflikty i krviprelievanie a nasledovať Pravdu”.

O časoch, v ktorých dnes žijeme, sa hovorilo v rôznych náboženstvách, hovorili o nich všetci naši proroci. Naši dedovia a pradedovia túžili dožiť do tohto dňa. Ale práve my sme dožili do tohto dňa. Dochádza k tomu prvýkrát za celú históriu ľudstva. Toto je ten deň, o ktorom povedal náš prorok.

My, ľudia celého sveta, sme naplnili toto proroctvo! Vo viac ako 45 jazykoch bola konferencia vysielaná cez internet v priamom prenose. A u každého človeka na planéte sa objavila možnosť začuť volanie, otočiť sa tvárou k našim prorokom a zjednotiť sa kvôli vybudovaniu Tvorivej spoločnosti.

Dnes je každý človek vyvoleným, pretože od voľby každého teraz žijúceho závisí budúcnosť našej civilizácie!