Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Dołącz

Międzynarodowa konferencja online „Twórcze Społeczeństwo. Razem możemy”

20 grudnia 2020 roku to punkt przełomowy w historii ludzkości.
W tym dniu przesłanie, że my, ludzie, jesteśmy gotowi do działania, aby zbudować bezpieczne, ludzkie, szczęśliwe społeczeństwo, rozeszło się twórczą falą po całym świecie!
Społeczeństwo, którego nie wstydzimy się zostawić naszym dzieciom.
Wszyscy pragniemy pokoju i dobra dla wszystkich ludzi, i jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za budowanie takiego świata.

Międzynarodowa konferencja internetowa „Twórcze społeczeństwo. Razem możemy” została zainicjowana przez uczestników MRS ALLATRA z USA i była tłumaczona symultanicznie na ponad 30 języków przez wolontariuszy z całego świata. Miliony ludzi widziały i zobaczą to wielkie wydarzenie, ponieważ było ono transmitowane na tysiącach kanałów na wszystkich portalach społecznościowych i platformach internetowych świata.

Swoim własnym przykładem ludzie pokazali, jak wielką siłę ma zjednoczenie wokół jednego celu - budowy Twórczego Społeczeństwa. Tylko dzięki wspólnym działaniom udało się zorganizować i przeprowadzić takie wydarzenie, jakiego świat jeszcze nie widział.

Alina Fedorova
Przedsiębiorca z branży opieki zdrowotnej (Szwajcaria)

Tu brzmi prawda dla całego świata: nie szepczemy na kuchni, mówimy otwarcie. Jest nas zbyt wielu, by milczeć, więc nie musimy prosić o pozwolenie, by się zebrać i zacząć mówić.

Leslie Magnum
Uczestnik projektu Twórcze Społeczeństwo (USA)

Widzimy realia społeczeństwa konsumpcyjnego i rozumiemy, że to nie działa, to tylko ślepy zaułek. Musimy coś zmienić i wszyscy doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, a teraz jesteśmy u progu stworzenia czegoś, na co czekaliśmy bardzo długo - 6 tysięcy lat. Projekt Twórcze Społeczeństwo jest jednym z najbardziej unikalnych pomysłów, jakie kiedykolwiek widział świat.

Steve Donofrio
Międzynarodowy mówca, trener, coach (USA)

Kiedy ktoś mówi: "Słuchaj, Steve, oto Twórcze Społeczeństwo, kto za tym stoi?". Nikt za tym nie stoi. Stoję obok ludzi z całego świata. Stoję obok tych ludzi, nikomu nie przewodzę, za nikim nie podążam, stoję obok moich braci i sióstr. Oni wszyscy są moją rodziną - Twórczym Społeczeństwem!

Na konferencji potępiono konsumpcyjny, niewolniczy format społeczeństwa, który był budowany przez ostatnie 6 tysięcy lat. Wojny, przemoc, korupcja, władza jednostek nad milionami, głód i ubóstwo - oto do czego dziś doszliśmy. Nie mówi się o tym w mediach, nie ma zwyczaju mówić o tym w społeczeństwie. Ale jak długo możemy milczeć na temat tego, co dzieje się wokół nas? Przecież jeśli zło jest uciszane, to się mnoży.

Czy możemy to zmienić? Jeśli byliśmy w stanie zbudować społeczeństwo konsumpcyjne, to możemy również zbudować Twórcze Społeczeństwo. Odpowiedzialność za życie całego społeczeństwa spoczywa na każdym z osobna!

Perspektywy rozwoju człowieka w Twórczym społeczeństwie były jednym z kluczowych tematów konferencji.

Eksperci z różnych dziedzin działalności pokazali na ilustracyjnych przykładach, jak życie każdego z nas może się zmienić w Twórczym społeczeństwie oraz opowiedzieli o etapach budowania Twórczego Społeczeństwa.

Podkreślono znaczenie zjednoczenia całej ludzkości wokół tej idei oraz realnych kroków, jakie każdy z nas może podjąć na rzecz naszej wspólnej przyszłości.

Collage
Marina Ovtsynova
Uczestniczka projektu Twórcze Społeczeństwo (USA)

Twórcze Społeczeństwo da wszystkim równe prawa i nieograniczone możliwości samorealizacji, zwróci wszystkie nasze dobra, zapewni nam i naszym dzieciom bezpieczeństwo i pełen pakiet socjalny. Polityka naprawdę stanie się instrumentem międzynarodowej komunikacji i zjednoczenia oraz będzie promować przyjaźń między narodami. A prawa w Twórczym Społeczeństwie będą gwarantować interesy każdej osoby, ponieważ będą oparte na 8 Podstawach Twórczego Społeczeństwa.

Parimal Merchant
Dyrektor globalnego programu FMB w Jane's School of Global Management (Indie)

Co sądzicie o świecie, w którym wszyscy ludzie mają dostęp do darmowej żywności, opieki zdrowotnej, edukacji i przyzwoitej jakości życia? Jak wam się podoba świat, w którym człowiek jest główną wartością i nie ma nic ponad człowieka? Żaden człowiek nie jest gorszy od drugiego, tzn. władza, państwo, policja, wojsko, religia - wszystko jest na usługach człowieka, a nie ponad nim. A jednocześnie wszyscy ludzie szanują równość.

Diana Oleynik
Psychoterapeuta (Ukraina)

Społeczeństwo konsumpcyjne to społeczeństwo, w którym dominuje strach, są to warunki do powstawania bezradności, natomiast społeczeństwo twórcze to warunki miłości i wsparcia, warunki, w których wszystko i wszyscy odnoszą sukces. Co wybierzemy: miłość czy strach? Wybierając strach, człowiek nie podejmuje działania. Wybierając miłość - miłość do siebie, do swoich dzieci, do swoich bliskich, do ludzi wokół - człowiek działa.

Ta konferencja była początkiem zmian. Fala aktywnych, twórczych działań ludzi wzbiera na całym świecie i tylko od nas zależy, jak szybko zrealizujemy nasz wspólny cel.

Drodzy przyjaciele, mamy teraz wyjątkową okazję, aby zbudować Twórcze Społeczeństwo. Dlatego każdy człowiek na świecie powinien wiedzieć o tej inicjatywie i dokonać własnego wyboru. Wspólnie poinformujemy wszystkich naszych przyjaciół i znajomych o Twórczym Społeczeństwie, używając osobistej komunikacji podczas spotkań, kontaktów w książce telefonicznej, sieci społecznościowych, stron internetowych, kanałów YouTube i innych sposobów informowania. Teraz od każdego z osobna zależy, czy cała ludzkość zostanie poinformowana tak szybko, jak tylko to możliwe!

Olga Simpson
Uczestniczka projektu Twórcze Społeczeństwo (USA)

Dzięki aktywnym uczestnikom projektu, ludzie mają wreszcie wybór: w jakim społeczeństwie chcą żyć - konsumpcyjnym czy twórczym? Ponieważ, kiedy nie posiadasz wiedzy, czym jest społeczeństwo twórcze, nie masz też wyboru. Najciekawsze jest to, że wiele osób mówiło, że od dawna marzy o takim społeczeństwie i są gotowi do działania.

Jason Bell
Uczestnik projektu Twórcze Społeczeństwo (USA)

Jeśli połączymy nasze wysiłki, możemy w krótkim czasie zbudować Twórcze Społeczeństwo. Nie zajmie to dużo czasu. Tak wielu ludzi jest dziś zgromadzonych!

Kate Czerkasowa
Uczestniczka projektu Twórcze Społeczeństwo (USA)

Załóżmy, że jedna osoba może powiedzieć o tym pomyśle pięciu osobom, a te pięć osób może powiedzieć pięciu kolejnym. I tak otrzymujemy dwadzieścia pięć. A potem otrzymujemy sto dwadzieścia pięć. Korzystając z reguły postępu geometrycznego obliczyliśmy liczbę dni i otrzymaliśmy trochę więcej niż 14 dni! Czyli 14 dni wystarczy, aby opowiedzieć całej ludzkości o idei Twórczego Społeczeństwa!

Parimal Merchant
Dyrektor globalnego programu FMB w Jane's School of Global Management (Indie)

Otworzyłem swoją książkę telefoniczną i ze zdziwieniem stwierdziłem, że mam w niej ponad 800 kontaktów. Zaczęłam wysyłać im wiadomości, jednolinijkowe: „Życie człowieka jest najcenniejszą rzeczą. Jeśli się zgadzasz, możesz dowiedzieć się więcej tutaj.” I to było wszystko. W następnym tygodniu wysłałem kolejną wiadomość: „Bezpieczeństwo jest dla wszystkich. Jeśli ci się to podoba, jeśli się zgadzasz, możemy o tym porozmawiać.” Tak po prostu, przez osiem tygodni, jeden po drugim, wysyłałem wszystkie podstawy Towarzystwa Stworzenia, budując bardziej ludzki świat. Wielu z nich odpowiedziało, wielu z nich odpowie w przyszłości. Czuję się bardzo szczęśliwym, że mogę wnieść swój wkład w budowanie lepszego świata. Zjednoczmy nasze wysiłki w budowaniu ludzkiej Ziemi i Twórczego Społeczeństwa! Dziękuję!

Na konferencji ludzie z całego świata wyrazili stanowczą decyzję, by wspólnie budować Twórcze Społeczeństwo, wolne od systemu konsumpcyjnych szablonów. Każdy może dołączyć do projektu i wyrazić swoją aktywną postawę poprzez wypełnienie formularza "Dołącz" i udostępnienie informacji o Twórczym Społeczeństwie.