Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Dołącz

JEDYNA W SWOIM RODZAJU MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ONLINE „TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO. O CZYM MARZYLI PROROCY”

Czego chce 99% ludzi na świecie?
Żyjemy w wyjątkowym czasie, w którym każdy ma możliwość być świadkiem tego, jak dzięki samym ludziom religie zostały oczyszczone, a Prawda przyniesiona przez wszystkich proroków została przywrócona w swojej czystości. Stało się to 20 marca 2021 r. podczas światowej konferencji „Twórcze Społeczeństwo. O czym marzyli prorocy”. To wyjątkowe wydarzenie było przełomowe dla całej ludzkości.

Znaczenie konferencji

Międzynarodowa konferencja została zorganizowana przez ludzi z całego świata i tłumaczona synchronicznie na ponad 45 języków, w tym na język migowy. Była ona transmitowana na żywo na tysiącach platform internetowych w różnych krajach, na różnych kanałach telewizyjnych i we wszystkich mediach społecznościowych. Dzięki ludziom, którzy w swoim wolnym czasie zrobili wszystko, co w ich mocy, aby zorganizować i przeprowadzić konferencję, miliony ludzi na całym świecie zobaczyły prawdziwą moc łączenia ludzi. I każdy, kto teraz rozumie wagę tego wydarzenia, może podzielić się informacją o konferencji i wziąć udział w tym, by cały świat usłyszał Prawdę: że Bóg jest jeden, a Prawda jest jedna dla wszystkich.

Przez 6000 lat istnienia ludzkości w formacie konsumpcyjnym, Prawda została zniekształcona, przez mniej niż jeden procent i ukryta przed 99% ludzi. Zniekształcając prawdę przekazaną przez proroków, ci, którzy dążyli do władzy, tworzyli organizacje religijne, aby zniewolić ludzi i kontrolować ich życie. I stopniowo ludzie zapomnieli słowa proroków, że 
między Bogiem a człowiekiem nie może być żadnych pośredników, że Boga nie należy się bać, lecz kochać.

Na konferencji zaprezentowano przykłady, jak różne religie interpretowały Jedyną Prawdę na użytek jednostek. Przedstawiciele różnych religii, naukowcy, badacze ujawnili potępiającą prawdę o chrześcijaństwie, islamie, hinduizmie i buddyzmie. Przypomnieli wszystkim ludziom, że Bóg jest poza religiami i my, ludzkość, musimy przestać słuchać tych, którzy nazywają siebie pośrednikami między Bogiem a człowiekiem. Nadszedł czas, aby przypomnieć sobie przykazania naszych proroków.

LESLIE MAGNUM
Uczestnik projektu TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO (USA)

Gdyby tylko jedna religia zachowała w czystości nauki swojego proroka, żylibyśmy teraz w zupełnie innym świecie, nie bylibyśmy skupieni na sobie, nie bylibyśmy podzieleni, nie walczylibyśmy o imiona tego samego Boga i nie przechodzilibyśmy kryzysów: ani ekonomicznych, ani tym bardziej duchowych. Teraz, i to nie jest żart, moglibyśmy odkrywać inne galaktyki.

Amir Khan
Prezenter telewizyjny, analityk sportowy, konsultant, aktor, marketingowiec, międzynarodowy trener, przedsiębiorca, life coach (Pakistan)

Dzisiaj ludzie z całego świata będą mówić nie tylko o wypaczeniu Prawdy, ale przywrócą Tą, która została przyniesiona przez proroków w stanie czystym! My, ludzie świata, będziemy głosić słowa proroków, ponieważ świat domaga się usłyszenia Prawdy bez zniekształceń. Dziś jest ten dzień, o którym mówili prorocy.

Robert Mikita
Przedsiębiorca (Słowacja)

Dlaczego przywódcy religijni zapominają, że ich obowiązkiem jest przynieść słowa Jezusa do ludzi bez zniekształcania ich? I sami być przykładem, jak postępować zgodnie z jego poleceniami. Ale co widzimy? Jesteśmy nauczani, że powinniśmy bać się Boga, a nie kochać go. Czy tego nauczał nas Jezus? Ludzie nie są niewolnikami i nie powinni bać się Boga. Ale może pośrednicy chcą, abyśmy się ich bali i byli ich niewolnikami?

Ludzie rodzą się równi i wolni. Mamy prawo do dokonywania własnych wyborów jako wolni ludzie.

Irina Simons
Historyk sztuki МA, założyciel „League of Sound” (Holandia)

Jeśli spojrzymy na Tybet i w ogóle na buddyzm — to wszystko stało się modną atrakcją, duchową atrakcją turystyczną, towarem oferowanym i kupowanym za pieniądze. Sam Budda Szakjamuni, przewidując czasy bezczasu (w których w zasadzie ty i ja teraz żyjemy), mówił o przyszłym upadku swoich nauk.

Sarah Umer
Docent, Katedra Sztuki, Wydział Projektowania Graficznego, Instytut Sztuki i Projektowania, doktorat na Uniwersytecie Pendżabskim (Pakistan)

Widzimy to dzisiaj, gdy wiele religii jest manipulowanych.

I oczywiście są wypaczenia w świecie muzułmańskim i we wszystkim innym, tak jak to czynili kapłani hinduscy, chrześcijańscy i żydowscy. Ale to tylko dlatego, że ludzie sami nie badali pierwotnych źródeł.

A masy są manipulowane, bo jeśli same nie czytały, to można nimi manipulować...

A to można powstrzymać tylko wtedy, gdy ludzie będą mieli szansę zdobyć prawdziwą wiedzę.

Gerald Auger
Konsultant do spraw relacji z ludnością tubylczą, producent, przedsiębiorca, mówca motywacyjny (Kanada)

Żyjemy w czasie wielkich zmian i jak przepowiedzieli nasi przodkowie w tym czasie, nastąpi ogromne duchowe przebudzenie na świecie.

Stwórca kocha nas tak bardzo, że dał nam wolną wolę. Jesteśmy wolni w dokonywaniu wyborów, ale nie jesteśmy wolni od ich konsekwencji. Prawo naturalne istnieje z jakiegoś powodu. Jeśli będziesz czynił dobre uczynki, będą dobre konsekwencje. Jeśli będziesz robił złe rzeczy, będą tego złe konsekwencje.

Ria Abu-El-Assal
Trzynasty Anglikański Biskup Jerozolimy i zwierzchnik Kościoła Episkopalnego w Jerozolimie i na Bliskim Wschodzie (Izrael)

Zwracam się do Państwa nie tylko jako przedstawiciel Kościoła, ale jako biskup Kościoła Anglikańskiego w Jerozolimie na Bliskim Wschodzie, 13 biskup anglikański, zwracam się do Państwa jako Arab, Palestyńczyk, chrześcijanin, anglikanin i Izraelczyk.

Bóg jest poza religią.

Bóg jest głębią mojej istoty. Bóg jest głębią twojej istoty. Wszyscy zostaliśmy stworzeni na piękny obraz Boga Wszechmogącego i na nasze barki została złożona misja zachowania i dalszego upiększania obrazu, który Bóg stworzył w każdym z nas. Każdego z nas, bez względu na kolor skóry, wyznanie, płeć czy narodowość. I każdy z nas ma cząstkę tego Ducha Świętego Boga Wszechmogącego. Tak długo, jak ludzie będą przestrzegać litery, a nie ducha tego, co jest napisane w naszych księgach religijnych, nie ma nadziei dla ludzkości.

Aleksander Chakimow
Czaitanya Czandra Czaran Das. Religijna postać i kaznodzieja wajsznawistyczny, guru i członek Rady Zarządzającej Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON), pisarz, artysta

Mój apel jest taki, abyśmy nie czekali na nowych proroków, ale zwrócili nasze twarze ku tym prorokom, którzy do nas przyszli. Są już prorocy.

Dla chrześcijan jest to Jezus, dla muzułmanów — prorok Mahomet, dla Gaudiya Waisznawów jest to Chaitanya Mahaprabhu, dla buddystów jest to Budda. Dokonaj wyboru, tylko zwróć się twarzą do Proroka...

Zmierzmy się z prorokami, oderwijmy się trochę od naszych wyznań, oderwijmy się od naszych warunków klimatycznych i zmierzmy się ze stroną duchową, ponieważ Bóg nie jest muzułmaninem, nie jest chrześcijaninem, nie jest hinduistą, On jest duchowy, absolutnie duchowy, On jest taki sam dla wszystkich jak Słońce.

Czasy ostateczne

Kolejny ważny temat został przedstawiony 20 marca: czasy ostateczne i proroctwa dotyczące tych czasów w różnych świętych pismach. Były wyraźne dowody na to, że proroctwa się spełniają i że to my jesteśmy ludźmi, którzy muszą dokonać decydującego wyboru: czy te czasy będą ostatnimi, czy też początkiem nowego życia dla naszej cywilizacji.

Robert Mikita
Przedsiębiorca (Słowacja)

Patrząc na to, co dzieje się z naszym światem, czy naprawdę nie mamy pojęcia, w jakim okresie czasu żyjemy? Wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale jednocześnie nie robimy nic...

Na co czekamy, aż księża powiedzą nam „wszystko będzie dobrze”, a politycy to potwierdzą? Dla kogoś, kto ma wątpliwości, wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się z klimatem, z gospodarką. Czy przyjaźń między krajami się umacnia? Czy nie widzimy, dokąd zmierzają sprawy?

Dlatego nie ma sensu istnieć w formacie konsumpcyjnym, który istnieje obecnie.

Yuri Nekrasow
Uczestnik projektu TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO

To my, poprzez nasze wybory, wspieramy warunki formatu konsumpcyjnego, w którym możliwe są wszystkie zwierzęce manifestacje człowieka. To jest nasza odpowiedzialność.

Zachęcamy do zastanowienia się: Dlaczego prorocy w różnych okresach czasu pozostawiali nam wzmianki o Dniu Sądu Ostatecznego? Przecież ich przesłanie jest aktualne od tysięcy lat! Dlaczego nas przed tym ostrzegali? Czy prorocy mogli się mylić i czy to wszystko nie dotyczy nas? Nie. Osobiście jestem pewien, że ostrzegali oni właśnie nas, tych z nas, którzy obecnie żyją na Ziemi.

Elizaweta Chromowa
geolog-geofizyk

Wszystkie przepowiednie są dwoiste! A to jest tylko jeden sposób patrzenia na sprawy. Czy chcemy, aby Dzień Sądu Ostatecznego się zrealizował? Nie! Więc wszystko jest w naszych rękach. A dzisiaj usłyszycie o tym, jak możemy zrealizować inny scenariusz, o którym również mówili Prorocy. Do nas należy wybór pomiędzy tymi dwiema ścieżkami. Dokonajmy więc właściwego wyboru.

Dziś każdy jest wybrańcem

Wszyscy prorocy przekazali nam dar miłości do Boga i do wzajemnej miłości, przekazali nam dar budowania społeczeństwa, w którym życie każdego człowieka jest cenne, w którym wszyscy ludzie żyją w pokoju, w poczuciu bezpieczeństwa. I dzisiaj miliony ludzi na całym świecie już widzą prawdę i nie wierzą już tym, którzy zagarnęli władzę. Ludzie są gotowi zjednoczyć się z całą ludzkością i zbudować Twórcze Społeczeństwo, o którym marzyli nasi Prorocy.

Konferencja ta była przełomowym wydarzeniem, ponieważ została przepowiedziana przez Proroka Mahometa (niech pokój będzie z nim) w jednym z Hadisów, który istnieje tylko w języku arabskim. Posłaniec Allaha powiedział:

"Będzie to wezwanie z nieba do narodów świata, które wszyscy usłyszą. Wezwanie do ludzi wszystkich języków w ich własnym języku, mocne, głębokie i łagodne, płynące z nieba i ze wszystkich stron. I nie będzie już śpiących, i wszyscy powstaną, a ludzie na to wezwanie wyjdą ze swoich domów, aby zobaczyć, jakie jest to przesłanie. Ten głos wzywa ich do położenia kresu niesprawiedliwości, niewierze, konfliktom i rozlewowi krwi oraz do podążania za Imamem Al-Mahdi, niech będzie z nim pokój, i do wzywania go po imieniu i po imieniu jego ojca!"

Daulet Ibrahim
Uczestnik projektu TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO (Kazachstan)

I rzeczywiście, Imam Mahdi nie przyjdzie z przemocą, przyjdzie z Miłością Boga. On przyniesie ludziom mądry wgląd w istotę wszystkich religii. A ludzie przebudzeni, zainspirowani i zjednoczeni przez tę Wiedzę będą ją szerzyć, tak że cała ludzkość zostanie zjednoczona w jedną rodzinę.

Wszyscy Prorocy mówili, że w czasach ostatecznych znajdą się ludzie, którzy pomogą temu, kto Przyjdzie zgodnie z Wolą Najwyższego

Dlatego, bracia i siostry, nie wolno nam zapominać, że wszyscy mamy jednego Allaha i wszyscy jesteśmy Jego stworzeniami i wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, i wszyscy jesteśmy wybrani, aby zrobić to, o czym marzyli nasi Prorocy, musimy zbudować Twórcze Społeczeństwo, jeśli naprawdę kochamy Allaha Wszechmogącego i czcimy Jego Posłańców! I nie na darmo dany na był przywilej żyć w tym samym czasie co Imam Mahdi!

Arman Bukeyev
(Kazachstan)

W czasach Proroka nie wszyscy rozumieli jego przesłanie. Bo jego przesłanie było właśnie dla nas, dla ludzi żyjących dzisiaj. To my jesteśmy odpowiedzialni, ty i ja, wszyscy jesteśmy wybrani! To właśnie do nas to mówił. Wiedział, że wszystko się zmieni. Wiedział, że dzisiaj, 20 marca, tyle lat po jego odejściu do Allaha, wiedział, co się teraz stanie. I teraz ten dzień nadszedł. Dzień, w którym ludzie z całego świata mówią prawdę. Jest to prawda demaskująca. Rzeczywiście, jak powiedział Prorok, jest wezwanie dla ludzi, aby „położyć kres niesprawiedliwości, niewierze, konfliktom i rozlewowi krwi i podążać za Prawdą.

O czasach, w których teraz żyjemy, mówiły już różne religie, mówili o nich wszyscy nasi Prorocy. Nasi dziadkowie i pradziadkowie marzyli, by dożyć tego dnia. Ale to właśnie my doczekaliśmy tego dnia. Jest to pierwszy taki przypadek w historii ludzkości. To jest ten dzień, o którym mówił nasz Prorok

My, ludzie z całego świata, wypełniliśmy to proroctwo! Konferencja była transmitowana na żywo w Internecie w ponad 45 językach. I każdy człowiek na planecie miał możliwość usłyszeć to wezwanie, zwrócić się do naszych proroków i zjednoczyć się, aby zbudować Twórcze Społeczeństwo.

Dziś każdy z nas jest wybrańcem, bo przyszłość naszej cywilizacji zależy od wyborów dokonywanych przez wszystkich żyjących dzisiaj!