Logo Creative Society CREATIEVE
MAATSCHAPPIJ
doe mee

UNIEKE INTERNATIONALE ONLINE CONFERENTIE ‘CREATIEVE MAATSCHAPPIJ – WAAR DE PROFETEN VAN DROOMDEN’

Wat wil 99% van de mensen over de hele wereld?
We leven in een unieke tijd waarin iedereen de kans heeft om te zien hoe, dankzij de mensen zelf, religies werden gezuiverd en de Waarheid die alle profeten brachten in haar zuiverheid werd hersteld. Dit gebeurde op 20 maart 2021 op de wereldconferentie ‘Creatieve Maatschappij – waar de profeten van droomden’. Deze unieke gebeurtenis is een mijlpaal geworden voor de hele mensheid.

Betekenis van de conferentie

De internationale conferentie werd georganiseerd door mensen van over de hele wereld en werd tegelijkertijd vertaald in meer dan 45 talen, inclusief vertolking in gebarentaal. Het werd live uitgezonden op duizenden online platforms in verschillende landen, op verschillende tv-kanalen en op alle sociale netwerken. Dankzij de mensen die in hun vrije tijd hun best deden om de conferentie te organiseren en te leiden, zagen miljoenen mensen over de hele wereld de echte kracht van het samenbrengen van mensen. En iedereen die nu het belang van dit evenement inziet kan informatie over de conferentie delen en eraan deelnemen, zodat de hele wereld de Waarheid hoort: dat God één is en de Waarheid één voor allemaal.

Gedurende de afgelopen 6000 jaar heeft de mensheid standgehouden in een consumentistisch formaat, en daarom is de Waarheid verdraaid ten voordele van minder dan één procent en verborgen voor 99 procent van de mensen. Door de Waarheid die door de profeten werd gegeven te verdraaien, vestigden zij die de macht zochten religieuze organisaties om mensen tot slaaf te maken en hun leven te beheersen. Daardoor zijn mensen in de loop van de tijd de woorden van de profeten vergeten dat er geen tussenpersoon kan zijn tussen God en de mens, dat God niet gevreesd moet worden maar liefgehad moet worden.

Tijdens de conferentie werden voorbeelden gepresenteerd van hoe verschillende religies de ene Waarheid hebben geïnterpreteerd ten behoeve van een paar individuen. Vertegenwoordigers van verschillende religies, wetenschappers en onderzoekers onthulden de vernietigende waarheid over het Christendom, de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Ze herinnerden alle mensen eraan dat God boven alle religies staat en dat wij, de mensheid, moeten stoppen met luisteren naar degenen die zichzelf tussenpersoon tussen God en de mens noemen. Het is tijd om aan het verbond van onze profeten te herinneren.

Leslie Magnum
Deelnemer van het CREATIEVE MAATSCHAPPIJ-project (VS)

Als ten minste één religie de leringen van zijn profeet zuiver had gehouden, zouden we nu in een compleet andere wereld leven, zouden we niet op onszelf gefixeerd zijn, zouden we niet verdeeld zijn, zouden we niet vechten voor de benamingen van dezelfde God en geen crisissen meemaken: noch economisch, noch spiritueel. We zouden nu, en dit is geen grap, we zouden nu andere sterrenstelsels verkennen.

Amir Khan
Tv-presentator, Sportanalist, Consultant, Acteur, Marketing specialist, Internationale coach, Ondernemer, Levenscoach (Pakistan)

Tegenwoordig zullen mensen van over de hele wereld de feiten over de vervorming van de Waarheid uitspreken en de Waarheid die door de profeten is gegeven in haar zuiverheid herstellen! Wij, mensen van de wereld, zullen de woorden van de profeten spreken, omdat de wereld eist de Waarheid te horen zonder verdraaiing. Vandaag is de dag waar de profeten over spraken.

Robert Mikita
Ondernemer (Slovakije)

Waarom vergeten religieuze leiders dat het hun verantwoordelijkheid is om Jezus' woorden zonder verdraaiing onder de mensen te brengen? En zelf een voorbeeld te zijn van hoe we zijn verbond moeten nakomen. Maar wat zien we? Ons wordt geleerd dat we God moeten vrezen en niet van Hem moeten houden. Is dat wat Jezus leerde? Mensen zijn geen slaven en zouden God niet moeten vrezen, maar misschien willen tussenpersonen dat wij bang voor hen zijn en hun slaven zijn?

Maar mensen worden gelijk en vrij geboren. We hebben het recht om onze keuze te maken als vrije mensen.

Irina Simons
Kunsthistoricus MA, oprichter van ‘League of Sound’ (Nederland)

Als we kijken naar Tibet en ook naar het Boeddhisme in het algemeen, is het allemaal een modieuze attractie geworden, een spirituele toeristische attractie, een product dat voor geld wordt aangeboden en gekocht. Boeddha Shakyamuni zelf, die tijden van tijdloosheid voorzag (waar we nu in principe in leven), sprak over het toekomstige verval van zijn Leer.

Dr. Sarah Umer
Universitair hoofddocent kunstafdeling grafisch ontwerp, University College of Arts and Design, doctor in de wijsbegeerte, Universiteit van Punjab (Pakistan)

Weet je, we kunnen het vandaag zien wanneer veel religies zijn gemanipuleerd, zelfs Moslimleringen zijn gemanipuleerd.

En natuurlijk deed de Moslimpriester al die manipulerende dingen. Zoals de Hindoe-priester deed, zoals de Christelijke priester deed, zoals de joodse priester. Maar dit komt alleen doordat mensen zelf de primaire bronnen niet hebben bestudeerd.

En je manipuleert de massa, want als ze het zelf niet hebben gelezen, kun je ze manipuleren...

En dit is alleen te stoppen als je ze de kans geeft om de juiste kennis op te doen.

Gerald Auger
Inheemse Relatie adviseur, Producent, Nationaal inheems Rolmodel, Ondernemer, Motiverende spreker (Canada)

We leven in een tijd van grote verandering, aangezien de voorouders over deze tijd hebben geprofeteerd dat de wereld door een massaal spiritueel ontwaken zal gaan.

De Schepper hield genoeg van ons om ons een vrije wil te schenken. We zijn vrij om keuzes te maken, maar we zijn niet vrij van de consequenties. De natuurwet bestaat met een reden. Als je goede dingen doet, zullen er goede dingen komen. Als je slechte dingen doet, zullen er slechte dingen komen.

Riah Abu El-Assal
De dertiende Anglicaanse bisschop van Jeruzalem en hoofd van de Episcopaalse Kerk in Jeruzalem en het Midden-Oosten (Israël)

Ik richt me tot u, niet alleen als lid van de kerk en als bisschop van de Anglicaanse Kerk in Jeruzalem, in het Midden-Oosten, de 13e Anglicaanse bisschop, ik spreek u ook aan als een Arabische, Palestijnse, Christelijke, Anglicaanse Israëliër.

God staat buiten religie.

God is de diepte van mijn wezen. God is de diepte van je wezen. We zijn allemaal geschapen naar het prachtige beeld van de almachtige God, en we hebben het recht gehad met deze missie om het beeld dat God in elk van hen heeft geschapen, te behouden en te blijven verfraaien. En ieder van ons, ongeacht onze huidskleur, ons geloof, ons geslacht, onze nationaliteit. En ieder van ons heeft een klein stukje van die Heilige Geest van de almachtige God. Zolang mensen blijven vasthouden aan de letter in plaats van aan de Geest daarvan, die in onze religieuze boeken wordt genoemd, is er geen hoop voor de mensheid.

Alexander Khakimov
Chaitanya Chandra Charan Das. Religieus figuur en predikant van het Vaishnavisme, goeroe en lid van de Raad van Bestuur van de International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), kunstenaar, schrijver

Ik doe een oproep om niet op nieuwe profeten te wachten, maar onze gezichten te richten op de profeten die naar ons toekwamen. Er zijn al profeten.

Voor Christenen is het Jezus, voor Moslims is het de profeet Mohammed, voor Gaudiya Vaishnavas is het Chaitanya Mahaprabhu, voor Boeddhisten is het Boeddha. Maak uw keuze, keer gewoon uw gezicht naar de profeet...

Laten we onze gezichten naar de profeten keren, laten we onze gedachten een beetje afleiden van onze bekentenissen, laten we onze gedachten afleiden van onze klimatologische omstandigheden en laten we naar de spirituele kant kijken, want God is geen Moslim, geen Christen, geen Hindoe. Hij is spiritueel, absoluut spiritueel, Hij is voor iedereen dezelfde, zoals de zon.

De eindtijden

Een ander zeer belangrijk onderwerp dat op 20 maart werd besproken, zijn de eindtijd en de profetieën zoals ze in verschillende heilige geschriften genoemd worden. Er werd duidelijk bewijs geleverd dat de profetieën uitkomen en dat wij die mensen zijn die de beslissende keuze moeten maken om te bepalen of deze tijden de laatste tijden of een nieuw begin voor onze beschaving zullen zijn.

Robert Mikita
Ondernemer (Slovakije)

Realiseren we ons niet, kijkend naar wat er met onze wereld gebeurt, in welke periode we leven? Iedereen begrijpt dat maar doet niets...

En waar wachten we op? Zodat de priesters ons zullen vertellen ‘alles komt goed’ en politici dat zullen bevestigen. Wie twijfelt, kijk eens naar wat er met het klimaat, de economie gebeurt, wordt de vriendschap tussen landen beter? Zien we niet waar alles naartoe gaat?

Daarom heeft het huidige consumptiemodel geen zin.

Yuriy Nekrasov
Deelnemer van het Creatieve Maatschappij project

Wij zijn degenen die met onze keuze de voorwaarden van het consumptiemodel  ondersteunen, die alle dierlijke manifestaties in een mens mogelijk maken. Dit is onze verantwoordelijkheid.

We nodigen je uit om na te denken over waarom de profeten op verschillende momenten boodschappen voor ons achterlieten over het Uur des Oordeels. Hun boodschap heeft ons tenslotte na duizenden jaren bereikt! Waarom waarschuwden ze ons hiervoor? Kunnen de profeten het bij het verkeerde eind hebben, en dit alles gaat niet over ons? Nee. Ik ben er zeker van dat ze specifiek ons waarschuwden  degenen die nu op aarde leven.

Elizaveta Khromova
Geoloog - geofysicus

MAAR ALLE PROFETIEËN zijn dubbel! En dit is slechts één van de twee scenario's van hoe gebeurtenissen zich zouden kunnen ontvouwen. Willen we dat het Doomsday-scenario uitkomt? Nee! Dan is alles in onze handen. En vandaag zul je horen hoe we het tweede scenario kunnen implementeren, waar de profeten ook over spraken. Het is onze verantwoordelijkheid om een keuze te maken tussen deze twee paden. Laten we de juiste keuze maken.

Tegenwoordig is iedereen een uitverkorene

Alle profeten hebben ons nagelaten om God lief te hebben en elkaar lief te hebben, ze hebben ons nagelaten om een samenleving op te bouwen waarin ieders leven waardevol is, waar alle mensen in vrede en veiligheid leven. En vandaag kunnen miljoenen mensen over de hele wereld de waarheid al zien en niet langer degenen geloven die zich met macht bekleed hebben. De mensheid is klaar om zich te verenigen en de Creatieve Maatschappij op te bouwen waar onze profeten van hebben gedroomd.

Deze conferentie was een historische gebeurtenis omdat het werd voorspeld door de profeet Mohammed (vrede zij met hem) in een van de hadiths, die alleen in het Arabisch bestaat. De Boodschapper van Allah zei:

‘Het zal een oproep vanuit de hemel zijn naar de volkeren van de wereld die iedereen zal horen. Een oproep aan mensen van elke taal in hun eigen taal, sterk, diep en zachtaardig, vanuit de hemel en van alle kanten. En er zullen geen slapers meer zijn, en iedereen zal opstaan, en mensen, wanneer ze deze oproep ontvangen, verlaten hun huis om te zien wat deze boodschap is. Deze oproep roept hen op om een ​​einde te maken aan onrecht, ongeloof, conflicten en bloedvergieten en om Imam Al-Mahdi te volgen, vrede zij met hem, en hem bij de naam van zijn vader te noemen!’

Daulet Ibragim
Deelnemer van het CREATIEVE MAATSCHAPPIJ project (Kazachstan)

Imam Mahdi, hij zal niet met geweld komen, hij zal komen met de Liefde van God. Hij zal mensen een wijs begrip geven van de essentie van alle religies. En mensen die ontwaakt en geïnspireerd en verenigd zijn door deze Kennis, zullen deze Kennis verspreiden zodat de hele mensheid zich zal verenigen in één enkele familie.

Alle profeten zeiden dat er in de laatste tijd mensen zullen zijn die Degene zullen helpen die komt door de Wil van de Allerhoogste.

Daarom, broeders en zusters, moeten we niet vergeten dat we allemaal Eén Allah hebben, en dat we allemaal Zijn creaties zijn. En we zijn allemaal broeders en zusters, en we zijn allemaal gekozen om te doen waar onze profeten van droomden – we moeten de Creatieve Maatschappij opbouwen als we echt van Allah de Almachtige houden en zijn boodschappers eren! Er is een reden waarom we ons vereerd voelen om in dezelfde tijd te leven als Imam Mahdi!

Arman Bukeyev
(Kazachstan)

In de tijd van de Profeet begreep niet iedereen zijn boodschap. Omdat zijn boodschap specifiek voor ons was, voor de mensen die vandaag de dag leven. Wij zijn het die verantwoordelijk zijn, we zijn allemaal gekozen! Hij zei het specifiek tegen ons. Hij wist dat alles zou veranderen. Hij wist dat hij vandaag, op 20 maart, zoveel jaren na zijn vertrek naar Allah, wist wat er nu zou gebeuren. Die dag is gekomen. De dag waarop mensen van over de hele wereld de waarheid spreken. Het is een waarheid als aanklacht. Inderdaad, zoals de Profeet zei, is er een oproep voor mensen om ‘een einde te maken aan onrecht, ongeloof, conflicten en bloedvergieten en om de Waarheid te volgen’.

De tijden waarin we nu leven zijn vernoemd in verschillende religies; al onze profeten hebben over hen gesproken. Onze grootvaders en overgrootvaders droomden ervan om deze dag mee te maken. Maar wij leven in deze tijd. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid. Dit is de dag die onze profeet heeft voorzegd!

Wij, mensen van over de hele wereld, hebben deze profetie vervuld! De conferentie werd live uitgezonden via  internet in meer dan 45 talen. En elke persoon op de planeet had de gelegenheid om de oproep te horen, zich tot onze profeten te wenden en zich te verenigen bij het opbouwen van een Creatieve Maatschappij.

Tegenwoordig is iedereen een uitverkorene omdat de toekomst van onze beschaving afhangt van de keuze van elke persoon die nu leeft!