Logo Creative Society КРЕАТИВНО
ОПШТЕСТВО

СВЕТСКА КАРТА НА КЛИМАТСКИ КАТАСТРОФИ

Климата е единствениот непријател на целото човештво. Напаѓа без објавување војна, дејствува безмилосно и ги зазема нашите територии.

Картата покажува климатски удари низ целата планета.
Станува збор за абнормални и катастрофални климатски настани кои донесоа разурнувања, нанесоа материјални штети, нанесоа штета на здравјето на луѓето и резултираа со загуба на животи.

Картата се ажурира секојдневно врз основа на следењето на климатските катастрофи,
кој го спроведуваат волонтерите на проектот Креативно Општество ширум светот.
За следење се користат информации од јавно достапни извори:
државните метеоролошки заводи, климатските услуги на различни земји, медиумите, дигитализираат платформи за следење на временските и климатските податоци, социјалните мрежи итн.

На мапата ќе бидат прикажани климатски катастрофи кои се случиле на планетата од 4 декември 2021 година.

Во моментов во тек е процесот на пренесување на податоците од базата на податоци за следење на климатски настани на картата.