Logo Creative Society KURIANČIOJI
VISUOMENĖ
norėdami prisijungti

UNIKALI TARPTAUTINĖ INTERNETINĖ KONFERENCIJA „KURIANČIOJI VISUOMENĖ. APIE KĄ SVAJOJO PRANAŠAI”

Ko nori 99% žmonių visame pasaulyje?
Gyvename unikaliu laiku, kai kiekvienas žmogus turi galimybę būti liūdininkui, kaip pačių žmonių dėka buvo išgrynintos religijos, ir Tiesa, kurią atnešė visi Pranašai atstatyta savo tyrume. Tai įvyko 2021 metų kovo 20 dieną pasaulinėje konferencijoje „Kuriančioji Visuomenė. Apie ką svajojo Pranašai”. Šis unikalus įvykis tapo orientyru visai žmonijai.

Konferencijos reikšmė

Tarptautinę konferenciją organizavo žmonės iš viso pasaulio, kuri sinchroniškai buvo verčiama į daugiau nei 45 kalbas, įskaitant gestų kalbą. Konferencija buvo tiesiogiai transliuojama tūkstančiuose internetinių platformų skirtingose ​​šalyse, įvairiuose TV kanaluose ir visuose socialiniuose tinkluose. Dėka žmonių, kurie laisvu laiku stengėsi organizuoti ir vesti konferenciją, milijonai žmonių visame pasaulyje matė realią žmonių vienijimosi galią. Ir kiekvienas, kuris dabar supranta šio įvykio svarbą, gali pasidalinti informacija apiei konferencija, kad visas pasaulis išgirstų Tiesą: kad Dievas yra vienas, o Tiesa yra viena visiems.

Per 6000 žmonijos egzistavimo metų vartotojiškame formate Tiesa buvo iškraipyta dėl naudos žmonėms, kurių yra mažiau nei vienas procentas ir ji buvo slepiama nuo 99% žmonių. Iškreipdami Pranašų atneštą Tiesą, tie, kurie troško valdžios, sukūrė religines organizacijas, kad pavergtų žmones ir kontroliuotų jų gyvenimą. Ir pamažu žmonės pamiršo tuos Pranašų žodžius apie tai, kad negali būti tarpininkų tarp Dievo ir žmogaus, kad Dievo reikia mylėti, o ne bijoti.

Konferencijoje buvo pareikšti pavyzdžiai, kaip skirtingos religijos interpretavo Vienintelę Tiesą, mažumos naudai. Įvairių religijų atstovai, mokslininkai, tyrėjai atskleidė tikrąją tiesą apie krikščionybę, islamą, induizmą ir budizmą. Jie priminė visiems žmonėms, kad Dievas yra už religijų ribų, ir mes, žmonija, turime nustoti klausytis tų, kurie save vadino tarpininkais tarp Dievo ir žmogaus. Atėjo laikas prisiminti mūsų Pranašų išsakytas tiesas.

Leslie Magnum
„KURIANČIOSIOS VISUOMENĖS” projekto narys (JAV)

Jei bent viena religija būtų išsaugojusi tikrą savo Pranašo mokymą, dabar gyventume visiškai kitame pasaulyje, nebūtume orentuoti tik į save, nebūtume atskirtyje, nekovotume už to paties Dievo epitetus ir nesijaudintume, kad ir kokios krizės būtų: ar ekonominės, ar dvasinės. Mes dabar, ir tai ne juokas, jau įsisavintume kitas galaktikas.

Amiras Khanas
TV laidų vedėjas, sporto analitikas, konsultantas, aktorius, rinkodaros specialistas, tarptautinis treneris, verslininkas, gyvenimo ugdomasis treneris (Pakistanas)

Šiandien žmonės iš viso pasaulio išsakys ne tik tiesą apie Tiesos iškraipymą, bet ir atkurs vienintelę Tiesą, kurią Pranašai atnešė žmonėms! Mes, pasaulio žmonės, įgarsinsim Pranašų žodžius, nes pasaulis reikalauja išgirsti Tiesą be iškraipymų. Šiandien yra ta diena, apie kurią kalbėjo Pranašai.

Robertas Mikita
Verslininkas (Slovakija)

Kodėl religiniai lyderiai pamiršta, kad jų pareiga yra perduoti žmonėms Jėzaus žodžius jų neiškraipant? Būti pavyzdžiu,
vykdant jo įsakymus. Bet ką mes matome? Mus moko, kad mes turime bijoti Dievo, o ne mylėti. Ar Jėzus mus to mokė? Žmonės nėra vergai ir neturėtų bijoti Dievo. Bet gal tarpininkai nori, kad mes jų bijotume ir būtume jų vergai?

Žmonės gimsta lygūs ir laisvi. Mes turime teisę pasirinkti, kaip laisvi žmonės.

Irina Simons
Meno istorikė MA, „League of Sound“ įkūrėja (Olandija)

Jei pažvelgtume į Tibetą ir apskritai į budizmą, visa tai virto madinga atrakcija, dvasiniu turistų traukos centru, už pinigus siūlomas ir perkamas produktas. Pats Buda Šakjamuniu, numatydamas šiuos laikus (kuriuose iš esmės dabar gyvename), kalbėjo apie būsimą savo mokymo nuosmukį.

Sarah Umer
Docentas, Menų katedros grafinio dizaino fakulteto menų ir dizaino institutas, Pendžabo universiteto filosofijos daktaras (Pakistanas)

Tai galime pastebėti šiandien, kai manipuliuojama daugeliu religijų. Net musulmonų mokymu manipuliuojama.

Ir akivaizdu, kad musulmonų pasaulyje ir visame kitame yra iškraipymų, kaip tai darė hinduistų, krikščionių ir žydų kunigai. Bet taip yra tik todėl, kad patys žmonės netyrė pirminių šaltinių.

Ir masėmis manipuliuojama, nes jei jie patys neskaitė, jais galima manipuliuoti.

Tai galima sustabdyti tik tada, kai žmonės turės galimybę gauti tikrų žinių.

Geraldas Auger
Santykių su čiabuviais konsultantas, prodiuseris, verslininkas, motyvacinis pranešėjas (Kanada)

Gyvename didelių pokyčių metu ir, kaip apie mūsų laikus pranašavo mūsų protėviai, pasaulyje įvyks masinis dvasinis pabudimas.

Kūrėjas mus taip myli, kad davė mums laisvą valią. Mes galime laisvai rinktis, bet nesame laisvi nuo pasirinkimo pasekmių. Prigimtinė teisė egzistuoja dėl tam tikrų priežasčių. Jei atliksite gerus darbus, bus gerų pasekmių. Jei darysite blogus dalykus, bus blogų pasekmių.

Ria Abu El Assal
Tryliktasis Jeruzalės anglikonų vyskupas ir Jeruzalės bei Viduriniųjų Rytų (Izraelis) vyskupų bažnyčios vadovas

Kreipiuosi į jus ne tik kaip į bažnyčios atstovas, bet ir kaip Jeruzalės, Artimųjų Rytų Anglikonų bažnyčios vyskupas, 13-as anglikonų vyskupas, kreipiuosi į jus taip pat, kaip ir arabas, palestinietis, krikščionis, anglikonietis ir izraelietis.

Dievas yra už religijos ribų.

Dievas yra mano būties gelmė. Dievas yra tavo būties gelmė. Mes visi buvome sukurti pagal gražų Visagalio Dievo paveikslą, ir ši misija suteikė mums teisę išsaugoti ir toliau puošti paveikslą, kurį Dievas sukūrė kiekviename iš mūsų. Kiekvienas iš mūsų, nepriklausomai nuo odos spalvos, religijos, lyties, tautybės. Ir kiekvienas iš mūsų turime dalelę tos Visagalio Dievo Šventosios Dvasios. Kol žmonės ir toliau laikosi raidės, o ne Dvasios to, kas minima mūsų religinėse knygose, žmonija neturi vilties.

Aleksandr Khakimov
Čaitanja Čandra Charanas Dasas. Religinis vaišnavizmo vadovas ir pamokslininkas, guru ir Tarptautinės Krišnos sąmonės draugijos (ISKCON) valdančiosios tarybos narys, rašytojas, menininkas

Aš kreipiuosi dėl to, kad mes nelauktumėme naujų Pranašų, o atsisuktumėme į tuos Pranašus, kurie atėjo pas mus. Pranašai jau yra.

Krikščionims tai yra Jėzus, musulmonams — pranašas Mahometas, gaudijų vaišnavams — Čaitanja Mahaprabhu, budistams — Buda. Padarykite savo pasirinkimą, tiesiog atsisukite veidu į Pranašą...

Pasisukime veidu į Pranašus, šiek tiek atitolkime nuo savų konfesijų, nuo klimato sąlygų ir pasisukime į dvasinę pusę, nes Dievas nėra musulmonas, nei krikščionis, nei induistas, Jis yra dvasinis, absoliučiai dvasinis, Jis yra visiems vienas, kaip Saulė.

Paskutiniai laikai

Dar viena svarbi tema buvo išsakyta kovo 20 dieną — tai paskutiniai laikai ir pranašystės apie šiuos laikus įvairiuose šventraščiuose. Buvo pateikti aiškūs įrodymai, kad pranašystės pildosi ir kad mes esame žmonės, kurie turi padaryti ryžtingą pasirinkimą: ar tai bus paskutiniai laikai, ar tai bus nauja mūsų civilizacijos gyvenimo pradžia.

Robertas Mikita
Verslininkas (Slovakija)

Ar matydami, kas vyksta su mūsų pasauliu, tikrai nesusigaudome, kokiu laiku gyvename? Kiekvienas tai supranta, bet tuo pačiu metu mes esame neveiklūs...

Ko mes tikimės, kad kunigai mums pasakys „viskas bus gerai“, o politikai tai patvirtins? Tiems, kurie abejoja, pakanka pažvelgti į tai, kas vyksta su klimatu ir ekonomika. Ar stiprėja šalių draugystė? Argi mes nematome, kur visą tai veda?

Todėl dabar šitam egzistuojančiam vartotojiškam formatui nėra prasmės.

Jurijus Nekrasovas
Projekto KURIANČIOJI VISUOMENĖ dalyvis

Tai mes savo pasirinkimu palaikome tas vartotojiško formato sąlygas, kurioms esant galimos visos gyvuliškos apraiškos žmoguje. Tai yra mūsų su jumis atsakomybė.

Kviečiame patiems pagalvoti: kodėl Pranašai mums skirtingais laikais paliko priminimus apie teismo valandą? Juk jų žinia pergyveno tūkstančius metų! Kodėl jie mus apie tai perspėjo? Ar Pranašai gali būti neteisūs, o gal visa tai nėra apie mus? Ne. Asmeniškai esu tikras, kad jie perspėjo būtent mus žmones, dabar gyvenančius Žemėje.

Elizaveta Khromova
Geologė-geofizikė

Visos pranašystės yra dvigubos! Ir tai tik vienas iš įvykių vystymosi variantų. Ar norime, kad tai būtų įgyvendinta — Teismo diena? Ne! Tada viskas yra mūsų rankose. Ir šiandien jūs išgirsite apie tai, kaip mes įgyvendinsime kitą scenarijų, apie kurį ir kalbėjo Pranašai. Mūsų pareiga yra pasirinkti tarp šių dviejų kelių. Taigi pasirinkime teisingai.

Kiekvienas žmogus šiandien yra išrinktasis

Visi Pranašai, paliko nuostatą, kad mylėtume Dievą ir mylėtume vienas kitą, jie įpareigojo sukurti visuomenę, kurioje kiekvieno gyvenimas yra vertingas, kur visi žmonės gyvens ramiai ir saugiai. Ir šiandien milijonai žmonių visame pasaulyje jau mato tiesą ir nebetiki tais, kurie apdovanojo save galia. Žmonės yra pasirengę susivienyti su visa žmonija ir kurti Kuriančiąją Visuomenę, apie kurią svajojo mūsų Pranašai.

Ši konferencija tapo reikšminga, nes šį įvykį viename iš Hadisų, kuris egzistuoja tik arabų kalba, numatė pranašas Muhammedas (ramybė jam). Alacho pasiuntinys sakė:

„Tai bus kvietimas iš dangaus pasaulio tautoms, kurį visi išgirs. Kvietimas kiekvienos kalbos žmonėms sava kalba, stiprus, gilus ir švelnus, einantis iš dangaus ir iš visų pusių. Miegančių neliks, ir visi atsistos, o žmonės dėl šito kvietimo paliks savo namus, norėdami pamatyti, kokia yra ši žinia. Šis kvietimas ragina juos nutraukti neteisybę, netikėjimą, konfliktus ir kraujo praliejimą ir sekti Imamą Al-Mahdi, tebūnie jam ramybė ir vadinkite jį vardu arba tėvo vardu!”

Daulet Ibragim
„KURIANČIOSIOS VISUOMENĖS” projekto dalyvys (Kazachstanas)

Iš tikrųjų, Imamas Mahdi, jis neateis su smurtu, jis ateis su Dievo meile. Jis padės žmonėms išmintingai suprasti visų religijų esmę. Žmonės, pažadinti, įkvėpti ir suvienyti šių Žinių, paskleis šias Žinias taip, kad jose susivienytų visa žmonija į vieningą šeimą

Visi Pranašai sakė, kad paskutiniais laikais atsiras žmonių, kurie padės Aukščiausiojo valia ateinančiam.

Todėl, broliai ir seserys, neturime pamiršti, kad visi turime vieną Alachą, visi esame Jo kūriniai, visi esame broliai ir seserys, ir visi esame išrinktieji padaryti tai, apie ką svajojo mūsų Pranašai, turime sukurti Kuriančiąją Visuomenę, jei mes tikrai mylime Visagalį Alachą ir gerbiame Jo Pasiuntinius! Ir ne veltui mums teko garbė gyventi tuo pačiu metu kaip ir Imamas Mahdi!

Armanas Bukeevas
(Kazachstanas)

Pranašo laikais ne visi suprato jo žinią. Nes Jo žinia buvo skirta tik mums, žmonėms, gyvenantiems šiandien. Mes esame atsakingi, visi esame išrinkti! Jis mums tai pasakė. Jis žinojo, kad viskas pasikeis. Jis žinojo, kad šiandien, kovo 20 diena, praėjus tiek metų po Jo išvykimo pas Alachą, Jis žinojo, kas bus dabar. Ir tada atėjo ši diena. Diena, kai žmonės iš viso pasaulio kalba tiesą. Tai yra kaltinanti tiesa. Iš tiesų, kaip sakė Pranašas, yra raginama žmones „nutraukti neteisybę, netikėjimą, konfliktus ir kraujo praliejimą bei sekti paskui Tiesą.”

Skirtingos religijos kalbėjo apie tuos laikus, kuriuose dabar gyvename, apie juos kalbėjo visi mūsų Pranašai. Mūsų seneliai ir proseneliai svajojo dagyventi iki šių dienų. Bet mes buvome tie, kurie išgyveno iki šios dienos. Tai pirmas kartas žmonijos istorijoje. Tai diena, apie kurią kalbėjo mūsų Pranašas!

Mes, žmonės iš viso pasaulio, įvykdėme šią pranašystę! Konferencija buvo tiesiogiai transliuojama daugiau nei 45 kalbomis. Ir kiekvienam planetos žmogui atsirado galimybė išgirsti kvietimą, atsisukti į mūsų Pranašus ir susivienyti kuriant Kuriančiąją Visuomenę.

Šiandien kiekvienas žmogus yra išrinktasis, nes mūsų civilizacijos ateitis priklauso nuo kiekvieno gyvenančio žmogaus pasirinkimo!