Logo Creative Society ЖАРАТМАН
КООМ
Кошулуу

ИЛИМ КООМЧУЛУГУ

Илимпоздордун, изилдөөчүлөрдүн, адистердин жана эксперттердин колдоосу менен 180 өлкөдөн келген «Жаратман коом» долбоорунун ыктыярчылары тарабынан уюштурулган көз карандысыз платформа, илимий потенциалды бир максат менен айкалыштыруу — адамдын ишмердүүлүгүнө байланышпаган климаттын өзгөрүшүнүн чыныгы себептерин аныктоо, аларды чечүүнүн жолдорун табуу жана жалпы калкка планетада болуп жаткан процесстер жөнүндө чыныгы маалыматты жеткирүү.
Илимий коомчулукка кошулуу
Climate problems

КӨЙГӨЙЛӨР

21-кылымдын эң орчундуу эл аралык көйгөйү болуп климаттын глобалдык өзгөрүүсү саналат, ал акыркы он жылдыктардагы катаклизмдердин динамикасынын тез өсүшүнөн көрүнүп турат.
Антропогендик фактор планетанын экологиялык абалына таасирин тийгизет, бирок анын климатка тийгизген таасири анча чоң эмес. Климаттын глобалдык өзгөрүүсүнө ар кандай космостук жана геологиялык процесстердин таасиринин бардык факторлорун жана масштабдарын туура эмес түшүнүү жакындап келе жаткан климаттык коркунучтарды баалабай коюу коркунучун жаратат.
Жердеги климаттын глобалдык өзгөрүүсү негизинен астрономиялык процесстердин жана алардын циклдеринин натыйжасы. Бул циклдүүлүктөн кутулуу мүмкүн эмес. Биздин планетанын геологиялык тарыхы Жер глобалдык климаттын өзгөрүшүнүн жана геодинамикасынын окшош фазаларын бир нече жолу башынан өткөргөнүн көрсөтүп турат.
Climate problems

МАКСАТ

Адаптациялык механизмдерди издөө жана миллиарддаган адамдардын өмүрүн сактап калуу үчүн климаттын жана геодинамикадагы кайтарылгыс өзгөрүүлөрдүн глобалдык коркунучун алдын алуу максатында циклдик планетардык катаклизмдерди жараткан таасирлерди жана процесстерди аныктоо.

МИЛДЕТТЕР

Астрономиялык циклдер менен шартталган глобалдык катаклизмдер учурунда Жердин ар кандай катмарларындагы процесстердин мыйзамдарын, мамилелерин жана ырааттуулугун аныктоо
Мурунку циклдердин климаттык өзгөрүү маркерлерин аныктоо
Циклдик климаттык катаклизмдердин мурунку доорлорунда планетада болгон шарттарды аныктоо
Мурунку циклдик катаклизмдер боюнча алынган маалыматтын негизинде алдыдагы климаттын жана геодинамикалык өзгөрүүлөрдүн тобокелдигин баалоо жана болжолдоо
Кооптуу зонада жайгашкан калк үчүн табигый кырсыктар жөнүндө өз убагында эскертүүнү уюштуруу үчүн шарттарды түзүү
Глобалдык катастрофаны алдын алуу үчүн адаптациялоо механизмдерин издөө

КЫЗЫГУУ ТАРМАКТАРЫ

Климатология
Атмосфералык физика
Океанология
Палеоклиматология
Климаттын өзгөрүшүнүн экосистемага, адамдын ден соолугуна тийгизген таасири
Катаклизмдерди алдын ала айтуу ыкмалары
Геофизика
Сейсмология
Вулканология
Геология
Гидрогеология
Гляциология
Геокриология
Спелеология
Геохимия
Атмосфералык химия
Магнитостратиграфия
Төртүнчүлүк мезгилдин чөкмөлөрүнүн стратиграфиясы
Палеонтология
Жердин физикасы
Геодинамика
Тектоника
Геомеханика
Физика
Элементардык бөлүкчөлөрдүн физикасы
Күндүн физикасы
Астрофизика
Нейтрино астрофизикасы
Космология
Планетология
Гелиосейсмология
Астросейсмология
Планеталык климатология
Асман механикасы жана башкалар

ИЛИМ КООМЧУЛУГУ

Ишмердүүлүгүңүздүн багыты кандай болбосун, маалыматтарды талдоо жана статистика тармагындагы бардык кызыккан окумуштууларды, изилдөөчүлөрдү жана адистерди
КАТЫШУУГА ЧАКЫРАБЫЗ.
Илимий коомчулукка кошулуу

КӨП БЕРИЛГЕН СУРООЛОР

Климатка адам таасир этет деген эң кеңири тараган жаңылыш түшүнүк Жердин бардык катмарларында болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн чыныгы себептерин изилдөөчү илим тармактарынын өнүгүшүнө жол бербей жатат. Ошондуктан, илимий потенциалды бириктирүү үчүн бардык чынчыл окумуштуулардын, эксперттердин жана коомдук активдүү адамдардын катышуусу глобалдык коркунучтун алдын алуу жана чечүү жолдорун табуу үчүн өтө маанилүү. Бүткүл адамзаттын аман калышы үчүн жоопкерчилик ар бир адамдын мойнунда.

Ар кандай профилдеги адистер, окумуштуулар, илимий кызматкерлер, студенттер же жогоруда көрсөтүлгөн темалар боюнча адистештирилген жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү. Изилдөөнүн кеңири профили ар түрдүү милдеттерди камтыйт жана ар бир адамдын жардамы талап кылынат. Климаттын өзгөрүшү жана геодинамика планетадагы ар бир адамга тиешелүү көйгөй, ошондуктан демилге профилине карабастан бардык адамдар тарабынан ишке ашырылат.

Долбоор коммерциялык эмес жана акча табуу максатын көздөбөйт. Бардык иш-чаралар бүткүл дүйнө жүзүндөгү коомдук активдүү адамдар жана адистер тарабынан өз демилгеси менен, бош убактысында өз күчү жана ресурстары менен толугу менен уюштурулуп, миллиарддаган адамдардын өмүрүн сактап калууга багытталган. Эч кандай мүчөлүк акы талап кылынбайт.

Миллиарддаган адамдардын аман калышына климаттык коркунучтарды алдын алуу биринчи кезектеги милдет болуп саналат. Демек, өткөөл этапта жана Жаратман коомдо илимдеги бул приоритеттүү багыттар бүтүндөй коом тарабынан чексиз каржылоого жана колдоого ээ болот.

Сиздин катышууңуздун багыты жана көлөмү сиздин каалооңуздан жана жалпы максатка жетүү үчүн салым кошуу жөндөмүңүздөн гана көз каранды. Бул климаттын өзгөрүшүнүн чыныгы себептерин көрсөтүүгө жардам болушу мүмкүн: интервьюларда өз пикириңизди билдирүү, түз эфирге жана тегерек столдорго катышуу, кесиптештериңиз жана башка адистер арасында маалымат таратуу. Же изилдөөгө катышуу болушу мүмкүн: консультациялык жардам, тажрыйба жана материалдар менен алмашуу, маалыматтарды, адабияттарды талдоодо активдүү катышуу, макала жазуу. Кийин, платформанын өнүгүшү менен, илимий потенциал бириккенде, милдеттердин профилин кеңейтүү, техникалык жана инженердик чечимдерди издөө, тереңирээк процесстерди жана мамилелерди изилдөө күтүлөт. Сиздин ар түрдүү демилгеңизге жана катышуу формасы боюнча сунуштарыңызга биз кубанычта болобуз.

Приоритеттүү багыттарды тандоо жоопкерчилиги толугу менен жалпы максатка жетүү үчүн салым кошууну чечкен ар бир изилдөөчүгө, окумуштууга, адиске жүктөлөт. Кайсы предмет боюнча илимий дараметин ачкыңыздар келет, жалпы максатты түшүнүү менен Өзүңүздөр гана чечесиздер.

Катышуу убактысы толугу менен сиздин каалооңуздан жана долбоорго тереңдеп кирип, ага көңүл бурууңуздан көз каранды. Убакыт чектөөлөрү жок. Бул сиз баштаган кыска мөөнөттүү байланыш же сиз үчүн ыңгайлуу убакта команда менен үзгүлтүксүз иштешүү болушу мүмкүн.

Максаттар жана милдеттер климаттын өзгөрүшүнүн жана геодинамикасынын реалдуулугу, адамдын ишмердүүлүгү менен байланышпаган табигый кырсыктардын өсүшү менен шартталган. Жаратман коомдун негиздери боюнча, бардык адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу жана өмүрүн сактап калуу жоопкерчилиги ар бир адамдын мойнунда. Адам өмүрү эң жогорку баалуулук.

Илимий коомчулукка кошулуу

Эгер сиз катышууну, суроо берүүнү же маалымат менен бөлүшүүнү кааласаңыз, [email protected] электрондук почтасына кайрылыңыз же пикир формасын колдонуңуз: