Logo Creative Society ԱՐԱՐՈՂ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Միանալ

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶ

Կլիմայական աղետները ողջ մարդկության միակ թշնամին է։ Նա հարձակվում է առանց պատերազմ հայտարարելու, գործում է անողոքաբար, գրավում է մեր տարածքները։

Քարտեզն արտացոլում է կլիմայի ազդեցությունը ողջ մոլորակի վրա:
Սրանք անոմալ և աղետալի կլիմայական իրադարձություններ են, որոնք ավերածություններ են առաջացրել, նյութական վնասներ են պատճառել, վնասել մարդու առողջությանը և հանգեցրել մարդկային զոհերի։


Քարտեզը թարմացվում է ամեն օր՝ կլիմայական աղետների մոնիտորինգի հիման վրա,
Այն կազմակերպվում է «ԱՐԱՐԱՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ» շարժման կամավորների կողմից որոնք ամբողջ աշխարհից են:
Մոնիտորինգի համար տեղեկատվությունը օգտագործվում է հանրային հասանելի աղբյուրներից.
պետական ​​օդերևութաբանական բյուրոներ, երկրների կլիմայական ծառայություններ, լրատվամիջոցներ, օդերևութաբանական և կլիմայական տվյալների մոնիտորինգի թվային հարթակներ, սոցիալական ցանցեր և այլն։

Քարտեզը ցույց է տալիս կլիմայական աղետները, որոնք տեղի են ունեցել մոլորակի վրա 2021 թվականի դեկտեմբերի 4-ից.

Այս պահին ընթացքի մեջ է Կլիմայական իրադարձությունների մոնիտորինգի տվյալների բազայից քարտեզի վրա տվյալների փոխանցման գործընթացը։