Logo Creative Society ALKOTÓ
TÁRSADALOM
Csatlakozni

EGYEDÜLÁLLÓ NEMZETKÖZI ONLINE KONFERENCIA „ALKOTÓ TÁRSADALOM. AMIRŐL A PRÓFÉTÁK ÁLMODTAK”

Mit akar az emberek 99%-a az egész világon?
Egyedülálló korban élünk, amikor mindenkinek lehetősége van tanúja lenni annak, hogy az embereknek köszönhetően a vallások megtisztultak, és az Igazság, amelyet minden próféta hozott, visszanyerte tisztaságát. Ez történt 2021. március 20-án, az „Alkotó társadalom. Amiről a próféták álmodtak” című világkonferencián. Ez az egyedülálló esemény mérföldkő volt az egész emberiség számára.

A konferencia jelentősége

A nemzetközi konferenciát a világ minden tájáról érkező emberek szervezték, és több mint 45 nyelvre szinkron fordították, beleértve a jelnyelvi tolmácsolást is. Az eseményt élőben közvetítették a különböző országok több ezer online platformján, a különböző televíziós csatornákon és az összes közösségi hálózaton. Hála azoknak az embereknek, akik szabadidejükben mindent megtettek a konferencia megszervezéséért és lebonyolításáért, világszerte emberek milliói láthatták, hogy milyen nagy ereje van annak, ha az embereket összehozzuk. És mindenki, aki most már megértette ennek az eseménynek a fontosságát, megoszthatja a konferenciáról szóló információkat, és részt vehet abban, hogy az egész világ meghallja az Igazságot: hogy Isten egy, és az Igazság egy mindenki számára.

Az emberiség fogyasztóközpontú létezésének 6000 éve alatt az Igazságot az emberiség kevesebb mint egy százalékának javára torzították el, és az emberiség 99 százaléka elől elrejtették. A próféták által adott Igazság elferdítésével a hatalomra törekvők vallási szervezeteket hoztak létre, hogy rabszolgasorba taszítsák az embereket és irányítsák az életüket. És fokozatosan az emberek elfelejtették a próféták szavait, hogy Nem lehetnek közvetítők Isten és az ember között, Istent nem félni, hanem szeretni kell.

A konferencián példákat mutattak be arra, hogy a különböző vallások hogyan értelmezték az Egyetlen Igazságot az egységek érdekében. A különböző vallások képviselői, tudósok, kutatók feltárták a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus denunciáló igazságát. Emlékeztettek minden embert arra, hogy Isten túl van a vallásokon, és nekünk, az emberiségnek nem szabad tovább hallgatnunk azokra, akik közvetítőknek nevezik magukat Isten és az ember között. Itt az ideje, hogy emlékezzünk prófétáink útmutatásaira.

Leslie Magnum
Az Alkotó Társadalom Projekt résztvevője (USA)

Ha csak egyetlen vallás is tisztán tartotta volna meg prófétájának tanításait, akkor most egy teljesen más világban élnénk, nem lennénk önmagunkhoz ragaszkodva, nem lennénk megosztottak, nem harcolnánk ugyanazon Isten mellékneveiért, és nem élnénk át válságokat: sem gazdasági, még kevésbé szellemi válságokat. Mostanra, és ez nem vicc, már más galaxisokat kutatnánk.

Amir Khan
TV műsorvezető,sportanalitikus, tanácsadó, színész, marketinges, nemzetközi coach, vállalkozó, life coach (Pakisztán)

Ma az emberek a világ minden tájáról nemcsak az Igazság elferdülésének fognak hangot adni, hanem visszaállítják az Igazságot, amelyet a próféták hoztak a maga tisztaságában! Mi, a világ népei, hangot fogunk
adni a próféták szavainak, mert a világ azt követeli, hogy torzítás nélkül hallja az Igazságot. Ma van az a nap, amelyről a próféták beszéltek.

Robert Mikita
Vállalkozó, Szlovákia

Miért felejtik el a vallási vezetők, hogy az ő felelősségük, hogy Jézus szavaival elérjék az embereket anélkül, hogy elferdítenék azokat? És hogy példamutatóan kövessük az ő parancsait. Mit látunk? Elhitetik velünk, hogy inkább félnünk kell Istentől, mint szeretnünk. Ezt tanította nekünk Jézus? Az emberek nem rabszolgák, és nem kell félniük Istentől. De talán a közvetítők azt akarják, hogy féljünk tőlük és legyünk a rabszolgáik?

Az emberek egyenlőnek és szabadnak születnek. Szabad emberként jogunk van saját döntéseinket meghozni.

Irina Simons
MA művészettörténész, a „League of Sound” alapítója (Hollandia)

Ha megnézzük Tibetet és általában a buddhizmust — mindez divatos látványossággá, spirituális turisztikai látványossággá, pénzért kínált és vásárolt árucikké vált. Maga Shakyamuni Buddha, előre látva a nem-idő idejét (amit mi most elvileg élünk), beszélt tanításainak jövőbeli hanyatlásáról.

Dr. Sarah Umer
A Művészeti Egyetem Művészeti és Tervezőművészeti Főiskolájának grafikai tanszékének docense, a Punjabi Egyetem filozófiai doktora (Pakisztán)

Ezt ma is láthatjuk, amikor sok vallást manipulálnak.

És nyilvánvalóan vannak torzítások a muszlim világban és minden másban is, ahogy a hindu, keresztény és zsidó papok is tették. De ez csak azért van, mert az emberek nem tanulmányozták maguk az elsődleges forrásokat.

És a tömegeket manipulálnak, mert ha nem olvastak maguktól, akkor manipulálhatók...

És ezt csak akkor lehet megállítani, ha az embereknek esélyük lesz arra, hogy valódi tudást szerezzenek.

Gerald Auger
Őslakos kapcsolatok tanácsadója, producer, vállalkozó, motivációs előadó (Kanada)

A nagy változások idejét éljük, és ahogyan azt őseink megjósolták, hatalmas spirituális ébredés lesz a világban.

A Teremtő annyira szeret minket, hogy szabad akaratot adott nekünk. Szabadon hozhatjuk meg döntéseinket, de nem vagyunk szabadok a következményektől. A természeti törvények okkal léteznek. Ha jót cselekszel, annak jó következményei lesznek. Ha rossz dolgokat teszel, annak rossz következményei lesznek.

Riah Abu El-Assal
Jeruzsálem tizenharmadik anglikán püspöke és a jeruzsálemi és közel-keleti püspöki egyház vezetője (Izrael).

Nemcsak az egyház képviselőjeként, hanem a közel-keleti Jeruzsálemi Anglikán Egyház püspökeként, a 13. anglikán püspökként, arabként, palesztinként, keresztényként, anglikánként és izraeliként fordulok Önökhöz.

Isten túl van a valláson.

Isten — a lényem mélysége.
Isten — a lényed mélysége.
Mindannyian a Mindenható Isten gyönyörű képmására lettünk teremtve, és ez a küldetés felhatalmazott bennünket arra, hogy megőrizzük és tovább szépítsük azt a képet, amelyet Isten mindannyiunkban megteremtett. Mindannyiunknak, függetlenül színtől, vallástól, nemtől vagy nemzetiségtől. És mindannyiunknak van egy darabja a Mindenható Isten Szentlelkéből. Amíg az emberek továbbra is a betűhöz ragaszkodnak, és nem a Lélekhez, amit a vallási könyvek említenek, addig nincs remény az emberiség számára.

Alexander Khakimov
Chaitanya Chandra Charan Das. A vaisnavizmus vallási személyisége és prédikátora, guru és a Krisna-tudat Nemzetközi Társasága (ISKCON) kormányzótanácsának tagja, író, művész

Az én felhívásom az, hogy ne várjunk új prófétákra, hanem forduljunk szembe azokkal a prófétákkal, akik eljöttek hozzánk. Már vannak próféták.

A keresztényeknek — Jézus, a muszlimoknak — Mohamed próféta, a gaudiya vaisnaváknak — Csaitanja Maháprabhu, a buddhistáknak — Buddha. Válasszon, csak forduljon meg és nézzen szembe a prófétával...

Nézzünk szembe a prófétákkal, egy kicsit félre a felekezeteinktől, az éghajlati viszonyainktól, és forduljunk a lelki oldal felé , mert Isten nem muszlim, nem keresztény, nem hindu, Ő lelki, abszolút lelki, Ő mindenki számára ugyanaz, mint a Nap.

Végidők

Március 20-án egy másik fontos témát mutattak be — a végidők és a különböző szentírási szakaszokban található próféciák ezekről az időkről. Egyértelmű bizonyítékot kaptunk arra, hogy a próféciák valóra válnak, és mi vagyunk azok, akiknek döntő döntést kell hoznunk: ezek az idők lesznek-e az utolsók vagy civilizációnk új életének kezdete.

Robert Mikita
Vállalkozó, Szlovákia

Látva, hogy mi történik a világunkkal, tényleg fogalmunk sincs arról, hogy milyen időszakban élünk? Ezt mindenki érti, de ugyanakkor nem cselekszünk...

Miért várjuk, hogy a papok azt mondják, hogy „minden rendben lesz”, és a politikusok megerősítsék ezt? Aki kételkedik, nézze meg, mi történik az éghajlattal és a gazdasággal. Erősödik az országok közötti barátság? Nem látjuk, hogy hová vezet ez?

Ezért nincs értelme a jelenlegi fogyasztói formátumnak.

Yuriy Nekrasov
Az Alkotó Társadalom projekt tagja

A mi választásunkkal támogatjuk a fogyasztói formátum azon feltételeit, amelyek mellett az emberben az összes állati megnyilvánulás lehetséges. Ez a mi felelősségünk.

Arra kérünk benneteket, hogy gondolkodjatok el magatokban: miért hagytak a próféták különböző időpontokban emlékeztetőket az ítélet órájáról? Üzenetük évezredeken átível! Miért figyelmeztettek minket? Lehet, hogy a próféták tévedtek, és az egész nem rólunk szól? Nem, személy szerint biztos vagyok benne, hogy pontosan minket figyelmeztettek, akik most a Földön élünk.

Elizaveta Khromova
geológus és geofizikus

Minden prófécia kettős! És ez csak az események egyik változata. Azt akarjuk, hogy megvalósuljon — Ítéletnap? Nem! Akkor minden a mi kezünkben van. Ma pedig arról fogtok hallani, hogyan valósíthatjuk meg a másik forgatókönyvet, amelyről a próféták is beszéltek. A mi felelősségünk,- hogy válasszunk e két út között. Hozzuk meg tehát a helyes döntést.

Ma minden ember kiválasztott

Minden próféta azt hagyta ránk, hogy szeressük Istent és szeressük egymást, azt hagyta ránk, hogy olyan társadalmat építsünk, ahol mindenki élete értékes, ahol minden ember békében és biztonságban él. És ma már emberek milliói látják az igazságot szerte a világon, és nem hisznek többé azoknak, akik hatalmat adtak maguknak. Az emberek készen állnak arra, hogy egyesítsék az egész emberiséget, és felépítsék az Alkotó Társadalmat, amelyről prófétáink álmodtak.

Ez a konferencia azért volt jelentős, mert ezt az eseményt Mohamed Próféta (béke legyen vele) megjósolta az egyik hadíszban, amely csak arab nyelven létezik. Allah Küldötte azt mondta:

„Ez egy hívás lesz az égből a világ népeihez, amelyet mindenki meg fog hallani. Minden nyelv népéhez a saját nyelvükön, erős, mély és szelíd, az égből és minden oldalról érkező hívás. És nem maradnak majd alvók, és mindenki fel fog kelni, és az emberek ebből a hívásból kijönnek az otthonaikból, hogy megnézzék, mi az üzenet. Ez a felhívás arra hívja őket, hogy vessenek véget az igazságtalanságnak, a hitetlenségnek, a konfliktusoknak és a vérontásnak, és kövessék Imam al-Mahdit, béke legyen vele, és szólítsák őt nevén és apja nevén!”

Daulet Ibragim
Az Alkotó Társadalom projekt résztvevője (Kazahsztán)

És valóban, Imam Mahdi nem erőszakkal fog jönni, hanem Isten szeretetével. El fogja juttatni az embereknek az összes vallás lényegének bölcs megértését. És az e Tudás által felébredt, inspirált és egyesült emberek terjeszteni fogják ezt a Tudást, hogy az egész emberiség egy családdá egyesüljön.

Minden próféta azt mondta, hogy az utolsó időkben lesznek emberek, akik segíteni fognak annak, aki a Mindenható Akarata szerint Jön.

Ezért, testvéreim, nem szabad elfelejtenünk, hogy mindannyian Egy Allah vagyunk, és mindannyian az Ő teremtményei vagyunk, és mindannyian testvérek vagyunk, és mindannyian kiválasztottak vagyunk, hogy megtegyük azt, amit a Prófétáink megálmodtak, egy teremtésalapú társadalmat kell építenünk, ha valóban szeretjük a Mindenható Allahot és tiszteljük a Küldötteit! És nem véletlenül voltunk abban a kiváltságban, hogy Mahdi Imámmal egy időben élhettünk!

Arman Bukeyev
(Kazahsztán)

A próféta idejében nem mindenki értette meg az üzenetét. Mert az ő üzenete pontosan nekünk szólt, a ma élő embereknek. Mi vagyunk a felelősek, mindannyian, akik kiválasztottak vagyunk! Nekünk mondta ezt. Tudta, hogy minden meg fog változni. Tudta, hogy ma, március 20-án, oly sok évvel az Allahhoz való távozása után, tudta, hogy mi fog most történni. És most eljött ez a nap. Egy nap, amikor a világ minden tájáról az emberek kimondják az igazságot. Ez egy dorgáló igazság. Valóban, ahogy a Próféta mondta, az emberek számára felhívás, hogy "vessenek véget az igazságtalanságnak, a hitetlenségnek, a konfliktusnak és a vérontásnak, és kövessék az Igazságot.

Az időkről, amelyekben most élünk, különböző vallások beszéltek, minden prófétánk beszélt róluk. Nagyapáink és dédapáink arról álmodtak, hogy megélik ezt a napot. De mi vagyunk azok, akik a mai napig élünk. Ez az első alkalom az emberiség történetében. Ez az a nap, amikor a prófétánk azt mondta

Mi, a világ minden tájáról származó emberek, beteljesítettük ezt a próféciát! A konferenciát több mint 45 nyelven élőben közvetítették az interneten. És a bolygón minden embernek lehetősége volt arra, hogy meghallja a hívást, hogy prófétáinkhoz forduljon, és hogy egyesüljön az Alkotó Társadalom építésében.

Ma mindenki kiválasztott, mert civilizációnk jövője a ma élő emberek döntéseitől függ!