Logo Creative Society MALIKHAING
LIPUNAN
Sumali sa amin

Internasyonal na online conference "Buhay Pagkatapos ng Kamatayan. Fiction at Katotohanan”

Mayo 22, 2021 | 11:00 PM Philippine time
Mayroon nga bang buhay pagkatapos ng kamatayan?
Analytics, katotohanan, siyentipiko at dokumentaryong mga salaysay, pananaliksik at internasyonal na karanasan
Mga panayam sa mga nakasaksi, kinatawan ng agham, pangangalaga sa kalusugan at relihiyon mula sa buong mundo.
Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang mga siyentipiko, manggagamot, kinatawan ng iba't ibang relihiyon at saksi ay sama-samang maghahanap ng sagot sa tanong na ito sa isang natatanging internasyonal na online conference na "Buhay Pagkatapos ng Kamatayan. Fiction at Katotohanan”.
Mayroon nga bang reincarnation?
Ang tao ba ang isang impormasyon?
Saan nakaimbak ang ating alaala?
Paano ipinaliwanag ang alaala ng mga nakaraang buhay?
Ano ang subpersonality?
Sino ang nakikinabang sa pagtatago ng mga katotohanan tungkol sa kapalaran ng isang tao pagkatapos ng kamatayan?
Nasaan ang Langit at impiyerno? Paano ito ipinapaliwanag ng pisika?
Alam ng mga Propeta ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng isang tao! Ano ang sinasabi ng siyensya tungkol dito?
Sa atin ba nakasalalay ang kapalaran pagkatapos ng kamatayan?
Ano ang alam natin tungkol sa Kaluluwa at Pagkatao?
Paano bumuo ng isang lipunan kung saan hindi magkakaroon ng pagmamanipula ng pangunahing kaalaman?
Sa loob ng 6,000 na taon ang mga tao ay naghahanap ng mga sagot sa mga tanong na ito. Ang kapalaran pagkatapos ng kamatayan ay isang pangunahing paksa ng lahat ng relihiyon. Bawat isa sa atin ay nagtaka tungkol dito, at panahon na para malaman ang katotohanan.
Ang kumperensyang ito ay ang susunod na hakbang pagkatapos ng kumperensya na "Malikhaing Lipunan. Ano ang Pangarap ng mga Propeta" na ginanap noong Marso 20, 2021
Ang kamatayan ay hindi ang katapusan. May karapatan tayong malaman ang Katotohanan!

International round table sa paksang "Ang Katotohanan TUNGKOL SA BUHAY PAGKATAPOS NG KAMATAYAN"