Logo Creative Society LUOVA
YHTEISKUNTA
Liity

ILMASTOKATASTROFIEN MAAILMANKARTTA

Ilmasto on koko ihmiskunnan ainoa vihollinen. Hän hyökkää julistamatta sotaa, toimii säälimättömästi, valloittaa alueemme.

Kartta näyttää ilmastohyökkäyksiä ympäri planeettaa.
Nämä ovat poikkeavia ja katastrofaalisia ilmasto-ilmiöitä, jotka aiheuttivat tuhoa, aineellista vahinkoa, vahingoittivat ihmisten terveyttä ja johtivat ihmisuhreihin.

Kartan päivitys tapahtuu päivittäin ilmastokatastrofien seurannan perusteella.
Seurantaa tekevät Luova yhteiskunta -hankeen vapaaehtoiset ympäri maailmaa.
Seurannassa käytetään julkisesti saatavilla olevia tietoja:
valtion meteorologiset toimistot, maiden ilmastopalvelut, media, digitaaliset alustat sää- ja ilmastotietojen seurantaa varten, sosiaaliset verkostot jne.

Kartta näyttää ilmastokatastrofit, jotka ovat tapahtuneet planeetalla 4. joulukuuta 2021 lähtien.

Tällä hetkellä on käynnissä tietojen siirto Ilmastotilanteiden seurannan tietokannasta kartalle.