Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST

MAPA KLIMATICKÝCH KATASTROF VE SVĚTĚ

Klima je jediný nepřítel celého lidstva. Útočí bez vyhlášení války, koná bezohledně a zmocňuje se našich území.

Na mapě jsou zobrazeny údery klimatu po celé planetě.
Jsou to anomální a katastrofické klimatické události, které přinesly skázu, způsobily materiální škody, poškodily lidské zdraví a vedly k lidským obětem.

Mapa je aktualizována denně na základě monitoringu klimatických katastrof,
který vykonávají dobrovolníci projektu Tvořivá společnost po celém světě.
K monitoringu se používají informace ze zdrojů, které jsou veřejně dostupné:
státní meteorologické stanice, národní klimatické služby, média, digitální platformy na monitoring meteorologických a klimatických údajů, sociální sítě apod.

Na mapě budou ukázány klimatické katastrofy, ke kterým došlo na naší planetě od 4. prosince 2021.

Momentálně probíhá proces přenosu údajů na mapu z databáze Monitoringu klimatických událostí.