Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Mezinárodní online konference „Tvořivá společnost. Společně můžeme“

20. prosince 2020 – zlomový den v dějinách lidstva.
V tento den obletěla celý svět zpráva o tom, že my – lidé – jsme připraveni konat ve prospěch vybudování bezpečné, lidské, šťastné společnosti!
Společnosti, za kterou se nebudeme stydět před našimi dětmi.
Chceme mír a blaho pro všechny lidi a jsme připraveni převzít zodpovědnost, abychom vybudovali tento svět.

Mezinárodní online konference „Tvořivá společnost. Společně můžeme“ byla iniciována účastníky Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA z USA a byla simultánně tlumočena do více než 30 jazyků dobrovolníky z celého světa. Tuto rozsáhlou událost uviděli a ještě uvidí miliony lidí. Vždyť vysílání probíhalo současně na tisících kanálů všech sociálních sítí a online platforem světa.

Lidé svým vlastním příkladem ukázali, nakolik velká je síla sjednocení v jediném cíli – ve vybudování Tvořivé společnost. Protože zorganizovat a provést událost, kterou svět dříve neviděl, je možné jen díky spojenému úsilí (mnoha lidí).

Alina Fedorova
Podnikatelka ve sféře zdravotní péče (Švýcarsko)

Už nevedeme tiché rozhovory v kuchyni. Promlouváme nahlas k celému světu. Je nás příliš mnoho, abychom mlčeli, a proto nemusíme nikoho prosit o svolení, abychom se sešli a začali mluvit.

Leslie Magnum
Účastnice projektu „Tvořivá společnost“ (USA)

Vidíme realitu spotřebitelské společnosti a chápeme, že to nefunguje, že jsme se dostali do naprosto slepé uličky. Musíme něco změnit a všichni to velmi dobře chápeme. Nyní jsme se ocitli na prahu vytvoření něčeho, na co jsme čekali velmi dlouho – šest tisíc let. Projekt „Tvořivá společnost“ je jedna z nejunikátnějších idejí, kterou kdy svět viděl.

Steve Donofrio
Mezinárodní speaker, kouč (USA)

Když někdo říká: „Poslyš Steve, co je to ta Tvořivá společnost, kdo za tím vším stojí?“ Odpovídám: “Nikdo. Stojím vedle lidí z celého světa. Stojím vedle těchto lidí a nikoho neřídím, ani nikoho nenásleduji. Já prostě stojím vedle svých bratrů a sester. Oni všichni jsou má rodina – Tvořivá společnost!”

Na konferenci byla odhalena pravda o otrokářském spotřebitelském  formátu společnosti, který se budoval v průběhu posledních šesti tisíc let. Války, násilí, korupce, moc jedinců nad miliony, hlad a bída – všechno to, k čemu jsme dnes došli. Nemluví se o tom v médiích a není běžné o tom mluvit ve společnosti. Ale jak dlouho můžeme mlčky pozorovat všechno, co se děje kolem? Vždyť pokud je zlo zamlčováno, znamená to, že se násobí.

Můžeme to změnit? Když jsme byli schopni vybudovat spotřebitelskou společnost, jsme stejně tak schopni vybudovat Tvořivou společnost. Zodpovědnost za život celé společnosti leží na každém člověku!

Jedním z klíčových témat konference se staly Perspektivy rozvoje společnosti v Tvořivé společnosti.

Specialisté z různých sfér na názorných příkladech ukázali, jak se v Tvořivé společnosti může změnit život každého z nás a mluvili také o tom, jaké jsou etapy vybudování Tvořivé společnosti.

Zvláštní důraz je kladen na důležitost sjednocení celého lidstva na základě této ideje a na reálné kroky, které může podniknout každý člověk pro blaho naší společné budoucnosti.

Collage
Marina Ovtsynova
Účastník projektu „Tvořivá společnost“ (USA)

Tvořivá společnost poskytne každému člověku rovná práva a neomezené možnosti pro seberealizaci, vrátí nám všechny naše blaha, zabezpečí nám a našim dětem budoucnost a plný sociální balíček. Politika se opravdu stane nástrojem pro mezinárodní komunikaci a sjednocení, což přispěje k posílení přátelství mezi národy. Zákony v Tvořivé společnosti budou zabezpečovat dodržování zájmů každého člověka, protože budou založeny na 8 osnovách Tvořivé společnosti.

Parimal Merchant
Ředitel globálního programu FBM ve škole S. P. Jaina globálního managementu (Indie)

Jak se vám líbí svět, kde by všichni lidé měli zdarma přístup k jídlu, zdravotnictví, vzdělání a všichni by měli důstojnou kvalitu života? Jak se vám líbí svět, kde je nejcennější člověk a není nic výš než člověk? Což znamená, že žádný člověk nemůže být níž než druhý a že moc, stát, policie, armáda a náboženství – všechno slouží člověku, nikoliv naopak. A současně si všichni lidé váží této rovnosti.

Diana Olejnik
Psychoterapeut (Ukrajina)

Spotřebitelská společnost je společnost, kde dominuje strach a to jsou podmínky pro formování bezmocnosti, zatímco Tvořivá společnost znamená podmínky lásky a vzájemné podpory, kde se všem všechno daří. Co si vybereme: lásku nebo strach? Pokud si člověk vybírá strach, tak je nečinný. Pokud si zvolí lásku – a to lásku k sobě, ke svým dětem, ke svým příbuzným, k lidem kolem sebe – člověk koná.

Tato konference se stala začátkem změn. Po celém světě se zvedá vlna tvořivých činů a jak rychle náš společný cíl zrealizujeme – to závisí jenom na nás.

Drazí přátelé! Dnes máme jedinečnou možnost vybudovat Tvořivou společnost. Abychom to udělali, každý člověk na planetě se musí o této iniciativě dozvědět a učinit svou volbu. Pojďme všichni společně říct všem našim přátelům a známým o Tvořivé společnosti. Pojďme cestou komunikace při osobním setkání, cestou využití seznamu kontaktů v telefonu, cestou sociálních sítí, stránek, YouTube kanálů a jiných způsobů informování. Teď na každém člověku závisí to, jak rychle bude informováno celé lidstvo.

Olga Simpson
Účastník projektu „Tvořivá společnost“ (USA)

Díky aktivním účastníkům projektu mají lidé konečně na výběr, v jaké společnosti chtějí žít – ve spotřebitelské nebo v tvořivé? Dokud nevíš o tom, co je Tvořivá společnost, nemáš ani možnost volby. Nejzajímavější je, že hodně lidí říkalo, že o takové společnosti dávno snili a jsou připraveni konat.

Jason Bell
Účastnice projektu „Tvořivá společnost“ (USA)

Když sjednotíme naše úsilí, dokážeme za krátkou dobu vybudovat Tvořivou společnost. Mnoho času to nezabere. Dnes se sešlo tak mnoho lidí!

Kate Cherkasova
Účastník projektu „Tvořivá společnost“ (USA)

Předpokládejme, že jeden člověk může o této ideji říct pěti lidem, těchto pět lidí o tom řekne dalším pěti, a to už je celých 25. A těchto 25 lidí to může říct 125 lidem. Použijeme-li pravidlo geometrické řady, můžeme spočítat počet dní a dostali jsme o něco trochu více, než 14 dní! To znamená, že 14 dní stačí na to, abychom řekli o ideji Tvořivé společnosti celému lidstvu!

Parimal Merchant
Ředitel globálního programu FBM ve škole S. P. Jaina globálního managementu (Indie)

Otevřel jsem svůj telefonní seznam a byl jsem zaskočen, že v něm mám přes 800 kontaktů. Začal jsem rozesílat zprávu v jednom řádku: „Život člověka je to nejcennější. Pokud s tím souhlasíš, zde se můžeš dozvědět víc“. A je to. Následující týden jsem odeslal další zprávu: „Bezpečnost pro každého člověka. Pokud se ti taková představa líbí, pokud souhlasíš, můžeme si o tom promluvit“. A tak jsem osm týdnů rozesílal jednu po druhé, každou z 8 osnov Tvořivé společnosti, které jsou za vybudování lidštějšího světa. Mnozí z nich odpověděli, mnozí odpoví v budoucnu. Byl jsem tak šťastný, že skutečně přispívám k vybudování lepšího světa. Pojďme sjednotit svoje síly, abychom vytvořili lidštější Zemi a Tvořivou společnost! Děkuji!

Na konferenci lidé z celého světa vyjádřili své odhodlání společnými silami vybudovat Tvořivou společnost, svobodnou od systému spotřebitelských šablon. Každý člověk se může k projektu připojit a vyjádřit svou aktivní pozici tím, že vyplní formulář „Připojit se“ a také tím, že bude sdílet informace o Tvořivé společnosti.