Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО
Присъединете се

КАРТА НА КЛИМАТИЧНИТЕ КАТАКЛИЗМИ В СВЕТА

Климатът е единственият враг на цялото човечество. Той напада, без да обявява война, действа безмилостно, завзема нашите територии.

На картата са отразени ударите на климата по цялата планета.
Това са аномални и катастрофални климатични събития, причинили разрушения, нанесли материални щети, причинили вреда на човешкото здраве и довели до човешки жертви.

Картата се актуализира ежедневно въз основа на мониторинга на климатичните катаклизми,
който се провежда от доброволци на проекта „Съзидателно общество“ по целия свят.
За мониторинг се използва информация от източници, които са публично достояние:
държавни метеорологични бюра, климатични служби на страни, медии, цифрови платформи за наблюдение на метеорологични и климатични данни, социални мрежи и др.

Картата ще показва климатичните катаклизми, настъпили на планетата от 04 декември 2021 година.

В момента тече процесът на прехвърляне на информация към картата от базата данни за Мониторинг на климатичните събития.