Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО
Присъединете се

УНИКАЛНА МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪЗИДАТЕЛНО ОБЩЕСТВО. ЗА КАКВО СА МЕЧТАЛИ ПРОРОЦИТЕ”

Какво искат 99% от хората по целия свят?
Ние живеем в уникално време, когато всеки човек има възможността да стане свидетел на това как благодарение на самите хора религиите са били пречистени и Истината, която всички пророци донасяли, е възстановена в своята чистота. Това се случи на 20 март 2021 година на световната конференция „Съзидателно общество. За какво са мечтали пророците”. Това уникално събитие стана знаково за цялото човечество.

Значимостта на Конференцията

Международната конференция беше организирана от хора от цял ​​свят и синхронно се превеждаше на над 45 езика, включително превод на жестомимичен език (сурдопревод). Тя беше излъчена на живо на хиляди онлайн платформи в различни страни, на различни телевизионни канали и във всички социални мрежи. Благодарение на хората, които в свободното си време правели всичко възможно да организират и проведат конференцията, милиони хора по света видяха реалната сила на обединяването на хората. И всеки, който сега разбира важността на това събитие, може да сподели информация за конференцията и да вземе участие в това, така че целият свят да чуе Истината: за това че Бог е един и Истината е една за всички.

В протежение на 6000 години човешко съществуване в потребителски формат изкривявали Истината в угода на по-малко от един процент и са я криели от 99% от хората. Изкривявайки Истината, дадена от пророците, онези, които се стремили към власт, създали религиозни организации, за поробване на хората и управление на живота им. И постепенно хората забравили думите на Пророците, за това че не може да има никакви посредници между Бога и човека, че от Бог не трябва се страхуваш, а да го обичаш.

На конференцията бяха озвучени примери за това как Единната Истина била тълкувана от различни религии в угода на единици. Представители на различни религии, учени, изследователи разкриха разобличаващата истина за християнството, исляма, индуизма и будизма. Те напомниха на всички хора, че Бог е извън религиите и на нас, човечеството, ни е необходимо да спрем да слушаме онези, които се нарекли посредници между Бога и човека. Време е да си спомним заветите на нашите пророци.

Лесли Магнум
Участник в проекта СЪЗИДАТЕЛНО ОБЩЕСТВО‎ (САЩ)

Ако поне една религия бе съхранила учението на своя пророк в чистота, сега щяхме да живеем в съвършено различен свят, нямаше да сме фиксирани върху себе си, нямаше да сме разделени, нямаше да воюваме за епитетите на единият същ Бог и не бихме преживявали кризи: нито икономически, нито пък още повече духовни. Ние щяхме сега, и това не е шега, вече да усвояваме други галактики.

Амир Хан
ТВ водещ, спортен анализатор, консултант, актьор, маркетолог, международен треньор, предприемач, лайф треньор (Пакистан)

Днес хората от цял ​​свят ще озвучат не само истината за изкривяването на Истината, но ще възстановят Истината, която била привнесена от пророците в нейната чистота! Ние, хората на света, ще огласим думите на Пророците, защото светът изисква да чуе Истината без изкривявания. Днес е настъпил този ден, за който Пророците са говорили.

Роберт Микита
Предприемач (Словакия)

Защо религиозните лидери забравят, че тяхната отговорност е да предадат думите на Иисус на хората, без да ги изкривяват? И самите да бъдат пример за това как да следваме неговите завети. Но какво виждаме ние? На нас ни внушават, че трябва да се боим от Бога, а не да Го обичаме. Нима Иисус ни е учил на това? Хората не са роби и не трябва да се страхуват от Бог. Но може би посредниците искат да се страхуваме от тях и да им бъдем роби?

Хората се раждат равни и свободни. Ние имаме правото да направим своя избор като свободни хора.

Ирина Симонс
Историк на изкуството М.А., основател на „League of Sound“ (Холандия)

Ако разгледаме Тибет, а също и будизма като цяло, всичко това се е превърнало в модерна атракция, духовна туристическа атракция, продукт, предлаган и купуван за пари. Самият Буда Шакямуни, предвиждайки времената на безвремието (в което ние сега по принцип живеем с вас), говорил за бъдещия упадък на своето учение.

Сара Умер
Доцент от катедра „Изкуства“ при факултета по графичен дизайн Университетски институт по изкуства и дизайн, доктор по философия, Университет в Пенджаб (Пакистан)

Ние можем да видим това днес, когато много религии се манипулират.

И е очевидно, че има изкривявания в мюсюлманския свят и във целия останал, точно както са правили индустките, християнските и еврейските свещеници. Но това е само защото хората не са изучавали сами първоизточниците.

И масите се манипулират, защото ако не са чели самостоятелно, тях могат да ги манипулирант ...

И това може да бъде прекратено само когато хората имат шанс да получат истинното знание.

Джералд Аугер
Консултант по връзки с коренните жители, продуцент, предприемач, мотивационен говорител (Канада)

Ние живеем във времена на велики промени и както предците ни предсказваха за това време, в света ще се случи масово духовно пробуждане.

Творецът ни обича толкова много, че ни е дал свободна воля. Ние сме свободни да правим своя избор, но не сме освободени от неговите последствия. Естественият закон съществува не просто така. Ако ти вършиш добри дела, ще има добри последствия. Ако вършиш лоши неща, ще има лоши последици.

Риах Абу-Ел-Ассал
Тринадесети Англикански Епископ на Йерусалим и глава на Епископската църква в Йерусалим и Близкия изток (Израел)

Обръщам се към вас не само като представител на църквата, но и като епископ на Англиканската църква в Йерусалим, на Близкия изток, 13-ти англикански епископ, обръщам се към вас по същия начин като арабин, палестинец, християнин, англиканец и израелтянин.

Бог е извън религията.

Бог е дълбочината на моето същество. Бог е дълбочината на вашето същество. Всички ние сме били създадени по прекрасния образ на Всемогъщия Бог и сме били упълномощени с тази мисия да съхраняваме и продължаваме да украсяваме образа, създаден от Бог във всеки от нас. Всеки от нас, независимо от цвета на кожата, вероизповеданията, пола, националността. И у всеки от нас има частица от този Свети Дух на Всемогъщия Бог. Докато хората продължават да се придържат към буквата, а не към Духа на споменатото в нашите религиозни книги, човечеството няма надежда.

Александр Хакимов
Чайтаня Чандра Чаран Дас. Религиозен деятел и проповедник на вайшнавизма, гуру и член на Управителния съвет на Международното общество на съзнание на Кришна (ИСККОН), писател, художник

Моят призив е, да не чакаме нови пророци, а да обърнем своя взор към онези пророци, които са идвали при нас. Пророци вече има.

За християните това е Иисус, за мюсюлманите това е пророкът Мохамед, за Гаудия Вайшнавас е Чайтаня Махапрабху, за будистите това е Буда. Направете своя избор, просто обърнете своя взор към Пророка...

Нека обърнем взора си към Пророците, малко да се отдалечим от нашите конфесии, от нашите климатични условия и се обърнем към духовната страна, защото Бог не е мюсюлманин, не е християнин, не е индус, Той е духовен, абсолютно духовен, Той е еднакъв за всички като Слънцето.

Последните времена

Друга важна тема беше обсъдена на 20 март – това са последните времена и пророчества за тези времена в различните свещенни писания. Бяха приведени нагледни доказателства, че пророчествата се сбъдват и именно ние се явяваме тези хора, които трябва да направим решителния избор: ще станат ли тези времена последни или ще бъде положено началото на нов живот за нашата цивилизация.

Роберт Микита
Предприемач (Словакия)

Виждайки какво се случва с нашия свят, наистина ли не се досещаме в какъв период от време живеем? Всеки разбира това, но в същото време ние бездействаме...

А какво очакваме, че жреците ще ни кажат „всичко ще се оправи“ и политиците ще потвърдят това? Този, който се съмнява, е достатъчно да погледне какво се случва с климата и икономиката. Нима се укрепва дружбата между страните? Наистина ли не виждаме накъде върви всичко?

Ето защо няма смисъл в този потребителски формат, който съществува сега.

Юрий Некрасов
Участник в проекта СЪЗИДАТЕЛНО ОБЩЕСТВО‎

Именно ние с нашият избор подкрепяме тези условия на потребителския формат, при които са възможни всички зверинни прояви в човека. Това е нашата отговорност с вас.

Предлагаме ви да помислите сами: защо Пророците са ни оставяли в различни време напомняния за Съдния Час? Та нали тяхното послание се е пренесло през хиляди години! Защо са ни предупреждавали за това? А може ли Пророците да са грешали и може би всичко това не е свързано с нас? Не. Лично аз съм уверен, че те са предупреждавали именно нас, които сега живеем на Земята.

Елизавета Хромова
геолог-геофизик

Всички пророчества са двойствени! И това е само един от вариантите за развитие на събитията. Искаме ли той да настане – Съдния Ден? Не! Тогава всичко е в нашите ръце. И днес ще чуете за това как можем да реализираме другия сценарий, за който Пророците също са говорили. Наша е отговорността да направим избор между тези два пътя. Така че нека направим правилния избор.

Днес всеки човек се явява избран

Всички пророци ни завещали да обичаме Бог и да се обичаме един друг, те ни завещали да построим общество, където животът на всеки е ценен, където всички хора ще живеят в мир и безопасност. И днес милиони хора по целия свят вече виждат истината и вече не вярват на онези, които са се надарили с власт. Хората са готови да се обединят с цялото човечество и да построят Съзидателното общество, за което са мечтали нашите Пророци.

Тази конференция стана знакова , тъй като това събитие било предсказано от Пророка Мохамед (Мир Нему) в един от Хадисите, който съществува само на Арабски. Посланика на Аллах казал:

„Това ще бъде призив от небесата към народите по света, който всички ще чуят. Призив към хората от всеки език на техния собствен език, силен, дълбок и нежен, идващ от небето и от всички страни. И няма да останат спящи и всички ще станат, и хората от този призив ще излязат от домовете си, за да видят каква е тази вест. Този призив ги призовава да сложат край на несправедливостта, неверието, конфликтите и кръвопролитията и да последват Имам Ал-Махди, мир на нему, и да го наричат по името му и по името на неговия баща!“

Даулет Ибрахим
Участник в проекта СЪЗИДАТЕЛНО ОБЩЕСТВО (Казахстан)

И действително, Имам Махди, той няма да дойде с насилие, той ще дойде с Божията Любов. Той ще донесе на хората мъдро разбиране за същността на всички религии. И хората, събудени и вдъхновени и обединени от това Знание, ще разпространят това Знание, така че цялото човечество да се обедини в единно семейство.

Всички Пророци говорили, че в последните времена ще има хора, които ще помагат на Този, който ще дойде по Волята на Всевишния.

Затова, братя и сестри, не трябва да забравяме, че всички ние имаме Един Аллах и всички сме Негови творения, и всички сме братя и сестри и всички сме избрани да направим това, за което са мечтали нашите Пророци, ние сме длъжни да построим Съзидателно общество, ако ние наистина обичаме Всевишния Аллах и почитаме Посланиците Му! И не просто така ни се е паднала честта да живеем в едно време с Имам Махди!

Арман Букеев
(Казахстан)

Във времената на Пророка не всички разбирали посланието му. Защото Неговото послание било именно за нас, за хората, живеещи днес. Именно ние сме отговорни, ние с вас всички сме избрани! Именно на нас той ни е говорил за това. Той е знаел, че всичко ще се промени. Знаел, че днес, на 20 март, толкова години след отиването му при Аллах, той е знаел какво ще стане сега. И ето настъпи този ден. Денят, в който хората от цял ​​свят говорят истината. Това е изобличаваща истина. Действително, както и е казал Пророкът, идва призив към хората „да сложат край на несправедливостта, неверието, конфликта и кръвопролитията и да следват Истината.

За времената, в които живеем сега се е говорило в различни религии, всички наши пророци са говорили за тях. Нашите деди и прадеди са мечтали да доживеят до този ден. Но именно ние доживяхме до този ден. Това се случва за първи път в историята на човечеството. Ето това е онзи ден, за който е казал нашият Пророк!

Ние, хората от цял ​​свят, изпълнихме това пророчество! Конференцията беше излъчена на живо чрез интернет на над 45 езика. И всеки човек на планетата имаше възможност да чуе призива, да обърне взор към нашите пророци и да се обедини, за построяването на Съзидателното общество.

Днес всеки човек се явява избран, защото бъдещето на нашата цивилизация зависи от избора на всеки живеещ днес!