Logo Creative Society SÁNG TẠO
XÃ HỘI
Tham gia với chúng tôi

Những cộng sự của chúng ta

Mọi người và các tổ chức từ khắp nơi trên thế giới tích cực tham gia vào dự án Creative Society, và trở thành đối tác của dự án, tích cực hỗ trợ ý tưởng; họ tham gia vào các buổi phát sóng trực tiếp, cũng như trong quá trình chuẩn bị của dự án, truyền bá thông tin về dự án và xuất bản các bài báo để ngày càng nhiều người tìm hiểu về ý tưởng này.

Bất kỳ ai ủng hộ ý tưởng của Hiệp hội Sáng tạo và tham gia vào việc xây dựng Hiệp hội đều có thể dễ dàng tham gia sáng kiến ​​toàn cầu này.

Một trong những cách đơn giản nhất là công khai bày tỏ quan điểm của bạn ủng hộ Hiệp hội Sáng tạo thông qua internet. Để làm điều này, bạn có thể đăng biểu ngữ “Tôi ủng hộ Hiệp hội Sáng tạo” với liên kết đến trang web của dự án creativesociety.com trên bất kỳ cổng internet nào: trên trang web cá nhân của bạn, trang web của công ty hoặc tổ chức của bạn, tài khoản cá nhân của bạn trong mạng xã hội, v.v.

Do đó, nhờ hành động của tất cả mọi người, mọi người từ khắp nơi trên hành tinh có thể làm quen với thông tin về Hiệp hội Sáng tạo và đưa ra lựa chọn của riêng họ bằng cách tham gia nỗ lực vào dự án này. Với hành động đơn giản này, chúng ta có thể đóng góp một phần rất lớn vào việc xây dựng một tương lai hạnh phúc cho chính chúng ta.

Vui lòng gửi email cho chúng tôi những thông tin về bạn và trang web của bạn để chúng tôi có thể hiển thị biểu tượng của bạn trên trang này.

play

Cộng đồng quốc tế về Hiệp hội Sáng tạo