Logo Creative Society БЛАГОТВОРЧЕ
СУСПІЛЬСТВО

Ти важливий! Благотворче суспільство

27 вересня 2022 р.
Коментарі


Чи цікавилися ми питанням, що таке об'єднання людей? Чи здогадувалися ми, яку силу несе в собі це явище? Чи знаємо ми, наскільки ключовим фактором воно може бути в глобальних питаннях загальнолюдського характеру, в питаннях виживання цивілізації? Виходячи з ситуації, що склалася в світі на сьогодні — не знаємо. Якби знали, то не прийшли б до настільки кризового становища в суспільстві, до тотального самознищення, не воювали і не вбивали б одне одного, не перекладали відповідальність на інших, не перебували в бездіяльності.

Сьогодні існування цілої цивілізації підійшло до критичної межі. Наявність попередніх криз разом із постійним погіршенням стану світової економіки неодноразово вказувало на вразливість, недосконалість і прискорений кінець цивілізації споживацького формату взаємин. Адже зараз остаточно це підтвердив сам факт тої безвиході, в якій ми, як людство, опинилися сьогодні.

Уклад споживацького суспільства тягне за собою поділ населення, конкуренцію за ресурси, створює прецеденти для конфліктів, є причиною воєн. З огляду на той стан роздробленості, яким пронизано все суспільство, все людство, доречно кожному поставити собі запитання: невже ми, як цивілізація, не хочемо мати майбутнє? Невже ми хочемо залишити світ розділення, ворожнечі, війни та братовбивства нашим дітям? Невже ми не бачимо, що світ споживацької ідеології підійшов до завершення і треба щось змінювати?

світ споживацької ідеології підійшов до завершення і треба щось змінювати

Два шляхи розвитку подій. Що ми виберемо?

Нинішня світова ситуація безпосередньо вказує на необхідність серйозних корінних перетворень в суспільстві, зміни парадигми і основного вектора розвитку цивілізації. Перед нами постають два шляхи розвитку подій:

  1. або продовжувати слідувати шляхом ворожнечі, поділу та бездіяльності, шляхом споживацького формату взаємин у суспільстві, дозволивши настати незворотнім наслідкам, які призведуть до загибелі нашої цивілізації;
  2. або створити новий світ безпеки і процвітання для кожної людини шляхом загального об'єднання на єдиній меті побудови Благотворчого суспільства.

Швидкий кінець споживацького світу вже абсолютно очевидний. Вибір суспільства в бік бездіяльності зі збереженням споживацького формату гарантовано призведе в найближчому майбутньому всю нашу цивілізацію до завершення існування. Знамення цих незворотних наслідків ми спостерігаємо вже зараз, але шанс у людства ще є.

Необхідним рішенням і глобальним виходом для нашої цивілізації є побудова Благотворчого суспільства. Виключно Благотворче суспільство здатне задовольнити соціальні й економічні запити, не допустити виникнення будь-яких криз і остаточно вирішити всі гострі проблеми суспільства.

Виключно Благотворче суспільство здатне вирішити всі гострі проблеми суспільства.

Побудова Благотворчого суспільства гарантує:

  • безкоштовне забезпечення всіх базових потреб кожної людини;
  • створення умов, які повністю виключать злочинність, будь-якого виду війни, бідність, голод, хвороби;
  • наявність миру, безпеки, свободи і рівноправності в суспільстві;
  • величезні перспективи в реалізації потенціалу кожної особистості і всієї цивілізації глобально.

Що гарантує побудова Благотворчого суспільства

Яка головна умова успішної реалізації побудови Благотворчого суспільства?

Людство тривалий період свого існування знаходиться в умовах протиборств, чвар і зіткнень. Але в дійсності будь-які поділи і конфлікти є абсолютно неприродними і невластивими нам. Споживацький формат взаємин змінив наше мислення, нав'язавши чужий і завідомо хибний для нас спосіб існування в соціумі з переважанням ницих нелюдських якостей. Як наслідок, з єдиної згуртованої загальнолюдської сім'ї нас перетворили в конгломерат відокремлених індивідів, часто вороже налаштованих одне проти одного, розрізнених у своїх цілях, звужених мисленням до постійних проблем, повністю залежних від зовнішніх умов, створених споживацьким форматом взаємин у суспільстві. При цьому кожна людина продовжує залишатися із внутрішніми нереалізованими бажаннями кращого життя, кращих умов, справедливого та безпечного світу.

Яким же чином при нинішній світовій ситуації всезагального розброду і домінування ницих якостей можливо здійснити ідею побудови кращого суспільства для кожного? Рушійною силою і необхідною умовою в побудові Благотворчого суспільства є фактор об'єднання переважної більшості населення планети в єдиній меті побудови такого суспільства. Ключову роль тут відіграє сила людської уваги.

Ключову роль відіграє сила людської уваги.

Усі помічали з життєвих ситуацій, коли в тій чи іншій роботі поставлено ​​чітку мету, коли її здійснення є щирою потребою і необхідністю, наскільки швидше вона реалізується. Відмінність можна простежити в тому разі, якщо інтересу як такого немає до виконання певних завдань. При такому підході навіть з наявністю зовнішньої діяльності робота зупиняється і не просувається далі, результату або немає, або він незадовільний. Тобто людина вже сама по собі наділена неабиякою силою, яка реалізується за допомогою вкладення її уваги. Як наслідок, її діяльність зрештою або плідна, або порожня, виходячи зі ступеня вкладення її уваги у виконану роботу, наявності інтересу і бажання.

Також можна простежити чудові, часом неймовірні результати діяльності згуртованих груп людей. І найчастіше одній людині таких результатів нереально досягти. Тобто сила колективної уваги у багато разів перевищує силу уваги однієї людини. Які тоді будуть успіхи при об'єднанні цілої цивілізації? Сьогодні для нашого суспільства необхідність об'єднання всього людства у єдиній меті побудови Благотворчого суспільства є дійсно найважливішою.

Механізм людського об'єднання. Як це працює?

Інформацію про те, як працює механізм об'єднання, я дізнався завдяки перегляду передачі «Благотворче суспільство об'єднує всіх» за участю Ігоря Михайловича Данілова наютуб-каналі АЛЛАТРА ТБ. У цій передачі Ігор Михайлович дає докладне пояснення цього механізму.

Як стало відомо з розповіді Ігоря Михайловича, при об'єднанні людей, рухомих єдиною метою, при синхронізації їхніх дій відбувається загальний резонанс. Внутрішній відгук людей, їхній спільний унісон інтересів примножує силу колективу багаторазово. За допомогою загальної злагодженої згуртованої взаємодії відбувається більш швидке досягнення необхідного результату.

У передачі «Благотворче суспільство об'єднує всіх» згадуються слова вченого Костянтина Едуардовича Ціолковського: «У Золотий вік увійдуть люди, які навчаться об'єднуватися. І об'єднання має теж свій закон: дві аури підсилюють одна одну в 7 разів, якщо люди — однодумці, хвиля однакова, в одну мету спрямована. 3 людини — в 7 у квадраті, тобто у 49 разів. Якщо 4 людини — вони підсилюють одна одну в 7 у 3-й степені — у 343 рази! Тому чим більше людей, тим цінніший кожний наступний, він примножує силу в багато разів. Колектив — це велика сила!»

Насправді увага всього людства є найціннішим ресурсом цивілізації. Якщо більшість об'єднається і спрямує свою увагу на бажання побудувати новий кращий світ безпеки і свободи, у нас це вийде дуже швидко! У нас це просто не може не вийти! З цього погляду ще більш зрозумілою стає важливість першого етапу побудови Благотворчого суспільства — інформування людей. Адже для того, щоб більшість об'єдналася у правильному напрямку, їй необхідно дізнатися про цю можливість.

Перший етап побудови Благотворчого суспільства — інформування людей

Ідею того, що побудова суспільства свободи і рівноправності нібито може бути недосяжною, нам нав'язували не одне десятиліття за допомогою того ж телебачення, літератури та інших інформаційних джерел. Та багато людей у світі спростовують це своїми щирими діями, об'єднуючись у єдиній меті побудови Благотворчого суспільства. Вони вже діють у необхідному для цивілізації напрямі, інформуючи інших про можливість створення такого чудового суспільства. Початок побудови Благотворчого суспільства вже відбувається.

Кожна людина, яка бажає взяти участь у побудові Благотворчого суспільства, знайде застосування своїм знанням, навичкам, принісши величезну користь людству і кожній людині, і тим самим посприяє створенню прекрасних умов для свого існування та існування своїх дітей. Життєвий досвід, здібності та вміння кожного необхідні і цінні для суспільства. Настав час глобальних змін. Ми є свідками і співучасниками початку відродження нашої цивілізації у новому світі щастя, свободи і рівноправності!

Настав час глобальних змін

Ми це зможемо!

Як би не намагалися нас роз'єднати, ми в усі часи прагнули до об'єднання, і нам не завадять це зробити і сьогодні. З наявністю необхідної інформації, знань та інструментів у нас це легко вийде! Якщо людство об'єднано в бажанні здобуття кращого світу для себе й своїх нащадків, його ніщо не зможе зламати, і його вибору ніщо не зможе перешкодити. Адже кожен цього хоче! Ми вже єдині в наших внутрішніх прагненнях, і нам не важко буде об'єднатися на їхньому втіленні, на реалізації бажань всіх людей. За допомогою всезагального об'єднання у єдиній меті побудови Благотворчого суспільства ми це зможемо! Уже дано інформацію, як запобігти кінцю, як посприяти глобальним змінам у суспільстві. Все залежить від кожного з нас!

Кожен хоче жити у Благотворчому суспільстві

Я звертаюся до тебе, дорогий читачу! Без тебе людство слабкіше! Без твоєї участі створення кращого суспільства для наших дітей неможливе. Ми можемо допомогти нашим дітям, лише об'єднавшись. В цьому наша сила! Лише разом ми здатні побудувати краще майбутнє. Створимо ж заради наших близьких і дітей світ без війни, світ без насильства, щоб очі наших дітей не бачили ту нелюдяність, яку бачимо ми, щоб вони здобули суспільство щастя, стабільності і справжньої свободи, якого немає у нас. Нам життєво необхідно забути про будь-які розділення і піти назустріч одне одному (якщо не заради себе, то хоча б заради дітей). Адже для цього необхідний всього лише один крок — крок назустріч об'єднанню! Тут важливий кожен!

Наша сила в об'єднанні

Ендрю Сміт

Передача за участю Ігоря Михайловича Данілова «Благотворче суспільство об'єднує всіх»


Залишити коментар