Logo Creative Society БЛАГОТВОРЧЕ
СУСПІЛЬСТВО
приєднатися

Необхідність побудови Благотворчого суспільства. Чому минулі спроби не вдалися

12 серпня 2020 р.
Коментарі


Боротьба ідеологій

Яку б епоху останніх тисячоліть існування нашої цивілізації ми не взяли, ми не знайдемо часу, в якому людство не перебувало б у пошуку такого устрою, який привів би його до максимально високого ступеню людської еволюції. За останні століття один устрій змінювався на інший шляхом спроб і помилок: феодалізм, капіталізм, соціалізм, комунізм тощо. Причому спочатку ідеологія кожного нового устрою вселяла віру у звершення омріяних висот, озвучуючи бажані для людей обіцянки про досягнення кращого життя, віючи новизною і примарною надією, яскраво контрастуючи на фоні попередньої ідеології, яка віджила себе.

І кожна наступна «нова ідеологія» в подальшому на практиці знову показувала свою обмеженість, як і попередня, свою нездатність виправдати очікування навіть малої частини суспільства, не кажучи вже про кожного окремого його представника. Кожний наступний крах очікувань і надій переживався масами все болючіше. І щоразу це розчарування формувало в пам'яті людей нагадування про невдачі і хибну думку про неможливість побудови суспільства їхньої мрії.

Як наслідок, це призвело до того, що сьогодні простий громадянин вже не вірить «у щасливе життя в стабільності й достатку», не вірить черговим гаслам про незалежність і рівноправність. Йому відомі лише брехня, обман та інші маніпуляції з боку політиків. Багато хто не вірить обіцянкам в прогрес, наприклад, в той же економічний, технічний, бачачи на практиці величезний розрив багатих і бідних верств, і розуміючи, що цей прогрес торкнеться лише дуже малої частини населення, а для інших — поліпшення будуть хіба що на папері. Незважаючи на всі емпіричні дані, які накопичилися протягом століть, на досвід невдач, людство, як і раніше, прагне змін на краще, і водночас не бачить шляхів виходу з цієї кризи. Але чому так сталося?

Сьогодні настав етап кризи сучасного суспільства. Як же її подолати? Розберемося спочатку з причинами.

Чому так сталося?

Невіра мас своїм лідерам, які обіцяють краще майбутнє, що підкріплюється їхньою фатальною бездіяльністю, буде існувати доти, доки люди не отримають відповіді на низку питань, що накопичилися.

  • Чому старі ідеології, незважаючи на багатообіцяючий початок, канули в історію, як невдалий експеримент?
  • Чому зараз, незважаючи на всі прописані закони про права і свободи людини в конституціях більшості держав, в дійсності ми бачимо протилежне?

ВЛАДА. Попри все різноманіття запропонованих форм існування суспільства, обстоювання СВОБОДИ І СПРАВЕДЛИВОСТІ, зауважте, на практиці всюди стабільно зберігалося те саме — ієрархія влади, виражена у владі одиниць над суспільством! Тобто, по суті, зберігався рабовласницький лад, лише вдосконалювалась ідеологічна зброя його управління. Змінювалася вивіска, проте не змінювався зміст!  

СПОЖИВАЦЬКИЙ ФОРМАТ. Ще один важливий момент, який завідомо виключав побудову вільного суспільства, незважаючи на використання його гасел, — це споживацький формат людських взаємин, який панує останні 6 000 років. Цей формат концентрує увагу мас на егоїзмі, гордині, бажанні нескінченного споживання і володіння чимось, і найголовніше — нестримна жага влади! Активується ненаситний тваринний інстинкт, створюючи патогенні умови в розвитку індивідуума. А це, зі свого боку, створює патогенні умови для розвитку суспільства в цілому. Доти, доки кожна людина націлена ненаситно споживати, її існування буде зводитися до нав'язаних споживацьким форматом шаблонів. Сенс життя такої людини, зацикленої на матерії, часто полягає у гонитві за владою, визнанням і необмеженим збільшенням капіталу.

До речі, слово «капітал» походить від латинського «caput», що означає «голова». Коріння цього поняття бере свій початок із часів, коли худоба вважалася грошовою одиницею, і її рахунок вівся по головах, тобто малося на увазі поголів'я тварин. А за рабовласницького ладу маси бідних людей (рабів) за людей не вважали, їх купували і продавали, як худобу. Та хіба впровадження такого ставлення людини до людини у суспільстві — це не злочин проти людства?

Чи не є така гонитва за уявною владою і матеріальною ненаситністю наслідком домінування в людині її ницих потреб? Як наслідок — конкуренція, суперечки, сварки, суперництво, розбрат, класовість, ієрархія влади, розрив між бідними і багатими і, в підсумку, — гібридні війни, світові війни. Хіба зрештою споживацький формат не є самогубним для всього людства? Війни, які починаються у свідомості людини, орієнтованої на споживацький формат, призводять до страху, агресії і смерті. Хіба руйнівний, гнітючий в головах людей споживацький формат із ненаситним бажанням влади, війн, одвічними проблемами звіриного виживання, жагою володіння, і світла мрія кожної людини про мирне, щасливе, безпечне життя — не є від початку несумісними речами?


Людству потрібна альтернатива — БЛАГОТВОРЧЕ СУСПІЛЬСТВО

  • Що допоможе сучасній людині знову віднайти не просто віру у світле майбутнє, а абсолютну впевненість, що воно реальне, віднайти розуміння як його побудувати, розуміння необхідності активної участі кожного у процесі побудови такого суспільства?
  • Як побудувати Благотворче суспільство, де всі блага і ресурси належатимуть Людині, а не аморфним надбудовам, які панують над нею?

У час комп'ютерних технологій і мобільного зв'язку між людьми, що проживають на різних континентах, як ніколи можливе здійснення побудови благотворчого формату розвитку суспільства. Це побудова нового формату суспільних взаємин, спрямована на відродження кращих людських якостей, на розвиток Людини благотворення, на єднання людей на духовно-моральних цінностях, на популяризацію добра, миру, людяності, чесності, взаємопідтримки, поваги і любові одне до одного. Хіба не мріє про це кожна розсудлива людина нашої планети?

Зауважте, що акцент тут зовсім на іншому, ніж у споживацькому суспільстві. Благотворче суспільство спрямоване на активацію в кожній людині всього позитивного, доброго, підтримуючи благі наміри людини на прояв її кращих якостей і здібностей для духовно-морального розвитку та на благо всього суспільства, і, як наслідок, фрактально в усьому суспільстві відбуватиметься те саме. Адже лише формуючи здорову Особистість, можна сформувати і здорове суспільство. А при стабільності планової світової економіки і доступності всіх благ для кожного, відпаде бажання конкуренції і надмірного накопичення. Розвиток економіки та інших галузей буде орієнтований на задоволення потреб кожної людини, а не загальної системи, як тепер, коли знівельовані морально-етичні цінності людини. Абсолютна прозорість і відкритість інформації у Благотворчому суспільстві є природним станом речей. У цьому ключі благотворчий формат розвитку суспільства шляхом неминучої в таких умовах еволюції і є тим перехідним етапом для створення ідеального суспільства, до якого прагнули в усі часи, тим з'єднуючим містком, який стоїть на восьми опорах — це 8 Основ Благотворчого суспільства.


У багатьох можуть виникнути такі запитання: «А як же влада у Благотворчому суспільстві? Вона ж необхідна для налагодження взаємин, для організації суспільного виробництва. Чи не призведе її відсутність до анархії?», — і таке інше. І тут знову повертаємося до поняття відповідальності. Бо йдучи у владу, людина обтяжується обов'язками, цілями і завданнями, які зобов'язується виконувати перед народом. Але як це виглядає на практиці в сучасному споживацькому устрої? Всі бачать, що потрапляючи у владні кола і схожі до них умови, у такої людини змінюється мислення, на жаль, не в кращий для електорату бік. Отже, щоб змінити ситуацію, необхідно змінити умови.

Але якщо подивитися з іншого, благотворчого боку, то в такій ситуації люди, при бажанні зробити щось хороше для інших, ще більше поліпшити життя кожного, будуть брати на себе ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ перед усіма людьми, зобов'язуючись відповідати перед суспільством за свої слова, вчинки і весь результат своєї діяльності на займаних посадах. А сам народ буде ставити завдання і контролювати якість їх виконання. Це визначення в корені змінює саму суть.


Відповідальність виключає нав'язування волі одиниць суспільству. Вона є інструментом суспільства для задоволення його потреб. Благотворчий лад створює умови для блага саме людини, кожної людини, а не для аморфного слова «держава», певних організацій тощо. Адже саме Людина і є головною складовою всього. Без Людини не буде нічого.

Що стосується еволюційного розвитку людства, то сьогодні це безпосередньо залежить від вибору кожної Людини, переформатування її свідомості зі споживання на благотворення і об'єднання в такому руслі з іншими. Але й ці зміни теж залежать і стануть можливими, коли самим суспільством буде створене позитивне середовище для духовно-морального зростання людини. Ці аспекти тісно пов'язані, взаємодоповнюють і прямо пропорційно прискорюють одне одного, і весь процес еволюції на шляху людства до ідеального суспільства. Формула вимальовується дуже проста: Людина благотворить для суспільства, суспільство — для Людини, і на першому місці стоїть саме Людина та її блага. І в цьому плані участь кожного незмірно важлива у спільній справі, спрямованій на поліпшення життя всього суспільства і окремого індивіда в ньому.

Але яка участь людини можлива в нинішній ситуації? Сьогодні багато хто поки ще не бачить виходу, перебуваючи в інформаційному потоці споживацького формату. І якраз для здобуття більшістю розуміння правильного шляху і консолідації, необхідне інформування суспільства, оповіщення людей, створення і поширення позитивного контенту, заповнення ним інформаційного простору. Важливо діяти у благотворенні, йдучи назустріч людям, і при цьому самому ставати прикладом справжньої Людини, яка гідна такого суспільства і на практиці показує, що досягти його абсолютно реально. Кожен бажаючий при сучасних технічних можливостях і різноманітності способів донесення інформації вже зараз здатен стати учасником побудови Благотворчого суспільства.

Головне усвідомити, що ти не один! Рух у цьому напрямку йде вже по всьому світу! Побудоване за твоєї участі Благотворче суспільство — це найкраща спадщина твоїм нащадкам. Тобі зараз достатньо лише почати рухатися в цьому напрямку і це вже буде важливим кроком на шляху до прогресу всього суспільства. Разом ми можемо багато! Майбутнє зароджується зараз.

Джон Ашер

Залишити коментар