Logo Creative Society БЛАГОТВОРЧЕ
СУСПІЛЬСТВО
приєднатися

ГОЛОД і БІДНІСТЬ. Що робити?

9 вересня 2022 р.
Коментарі


Сьогоднішній споживацький світ — це світ дискримінації, порушення прав людини, вкрай скрутного становища мільярдів людей. Більшість з них знаходяться в різних куточках планети і не мають можливості задовольнити основні життєво важливі потреби. Сьогодні перед суспільством гостро стоять такі питання, як голод, бідність, економічна та гуманітарна кризи, катастрофічна проблема нестачі продовольства. Реальність досягнень останніх десятиліть розвитку людської цивілізації подається гарно лише в міжнародних доповідях і деклараціях, але цифри говорять про інше.

Світ зіткнувся з гострою нестачею продовольства. Чи знаєте ви, що кожного року понад 9 мільйонів людей помирають від голоду і супутніх хвороб? Незважаючи на реальну картину виживання людей, для громадськості створюється думка, що сучасним організаціям нібито вдається боротися з голодом і бідністю. Всупереч звітам і офіційним міжнародним заявам про вирішення цих проблем, насправді вони не вирішуються. Навпаки, статистика останнього десятиліття показує невтішну прогресію.


Згідно з даними ООН, за п'ять років з 2014 по 2019 рр. кількість голодуючих у світі зросла на більш ніж 60 мільйонів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я за період 2017–2018 рр. кількість голодуючих перевищила 820 мільйонів (це кожна 9-а людина у світі). Ситуація різко погіршилася у 2020–2021 рр., коли світ зіткнувся з вірусом SARS-CoV-2. Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 позначилася вкрай негативними соціально-економічними наслідками у всьому світі. Світова спільнота переживає глобальну економічну кризу, закриття величезної кількості підприємств, масштабне скорочення робочих місць та багато інших супутніх проблем. Показники бідності і голоду різко зросли.

У питанні продовольчої кризи ще більш плачевна ситуація спостерігається в регіонах Африки і Азії, особливо там, де ведуться бойові дії. Воєнні конфлікти супроводжуються багатьма руйнуваннями. Досить часто руйнується міська інфраструктура, зокрема місця із запасом питної води та продовольства (ті ж ринки і ферми), що вкрай посилює і без того тяжке становище місцевого населення.

Величезна кількість людей стає біженцями або від війни, або від наслідків глобальної зміни клімату і вимушена шукати притулку, якісного продовольства і медичної допомоги. Багатьом у наш час нічого їсти, а багатьом з різних причин ніде жити. Мало того, що в споживацькому форматі люди покинуті напризволяще, та ще й позбавлені будь-яких умов і можливостей налагодити стабільне безпечне життя. У цей «вік прогресу», в нашу «епоху сучасності» мільярдам жителів планети Земля нізвідки і ні від кого чекати допомоги. У суспільстві споживання і самозбагачення домінують закони тваринного світу, а не людського, як повинно бути в цивілізованому суспільстві.


Та як же гуманітарна підтримка, благодійні фонди, міжнародні продовольчі програми тощо? У різних організаціях існують прописані плани щодо поступового скорочення кількості голодуючих, однак їхню реалізацію з різних причин розтягують на багато десятиліть. Фінанси, які офіційно виділяються на вирішення цих проблем, не впливають на стан справ і, що гірше, у більшості своїй не доходять до місць призначення. У споживацькому форматі, де домінує турбота лише про себе, має місце корупція, бюрократія і розкрадання коштів.

Тобто насправді ніхто не прагне повністю ліквідувати голод і бідність. У міжнародних доповідях знаходимо лише заяви про рух в потрібному напрямі без ніякої конкретизації, заяви про необхідність пошуку дієвіших заходів, про важливість детальнішого аналізу проблематики, який поза сумнівом повинен допомогти суспільству в майбутньому просунутися у напрямі вирішення цих проблем. Водночас в тих самих доповідях зустрічаємо безліч «причин», чому у визначені терміни поліпшення немає і чому відбувається погіршення ситуації всупереч офіційно очікуваним результатам. Насправді ж погіршення ситуації відбувається з однієї єдиної причини, яка зачіпає глобальний загальнолюдський чинник існування, — це споживацький формат взаємин, що домінує у світі останні 6 000 років.

Споживацький формат створює умови для наявності в суспільстві голодних, бідних, нужденних. Поки саме суспільство глобально не змінить вектор свого розвитку з нелюдяного споживацького на благотворчий, з домінуванням таких цінностей, як людяність, взаємоповага, доброта, турбота про ближнього, жодні спроби не в змозі повністю ліквідувати голод, бідність та інші проблеми нинішнього суспільства. Відсутність нужденних і хворих неможливе у світі, в якому присутні ієрархія, домінування, розділення на бідних і багатих, бо в такому суспільстві немає місця найважливішому — цінності життя людського, рівноправ'ю і свободі кожного.


У споживацькому світі прийнято мовчати про реальну картину виживання громадян тієї або іншої країни. У засобах масової інформації ті чи інші відомості подаються відповідно до загальноприйнятої домінуючої політики дій і поглядів, афішуючи вибірково лише певну інформацію під певним кутом зору, оголошуючи ще «більш важливі» питання, ніж те ж забезпечення базових потреб населення. Реальні цифри убогості ніхто не озвучує. Не афішується і той факт, що причина захворюваності і смертності від голоду не завжди полягає у відсутності продуктів харчування, а зазвичай у відсутності в населення засобів для їх придбання. Зовнішній імідж, репутація і міжнародна думка цінніші за життя людей. У багатьох країнах громадяни вимушені харчуватися їжею украй низької якості, через що згодом і страждають різними хворобами. Цінність людського життя не стоїть на першому місці, не є домінуючою і засадничою в сучасному суспільстві. Якими б гуманними не були задекларовані на папері закони про права і свободи людини, вони не знаходять своєї практичної реалізації у споживацькому світі, де домінує егоїстичний формат мислення.

Ми кричимо про технічний прогрес, про наукові прориви, про військовий прогрес (новітнє озброєння і таке інше), а впоратися з бідністю і голодом не можемо. Змагання в споживацькому форматі відбуваються з позиції: хто крутіший, у кого зброя новіша і техніка швидша, у кого більше впливу, тобто влади, але не в кого менше голодних і більше здорових. Сьогодні статистика голодуючих сприймається багатьма як цифри, але за цими цифрами стоять життя реальних людей, що мимоволі опинилися в штучно створених умовах боротьби за можливість існування. Більше того, в споживацькому форматі ніхто не застрахований від можливості опинитися завтра серед них.


Скорочення населення

У такому контексті хочеться відмітити ще один важливий чинник, який спостерігається не одне десятиліття і активно популяризується. Згідно із загальнопоширеною думкою, головною причиною голоду, нестачі чистої питної води нібито є демографія. Фактор збільшення кількості населення у світі викликає занепокоєння у багатьох держав, урядів, громадських організацій. Світ наближається до нібито занадто великої кількості людей на планеті. Все частіше звучать заяви, що незабаром на людство очікує ще глобальніша демографічна криза. Пояснюється це тим, що невпинне зростання населення призводить до надмірного навантаження природи, вичерпування її ресурсів.

Популяризація подібних гіпотез підводить громадськість до висновків, що сьогодні якщо не скорочувати кількість населення, то в недалекому майбутньому необмежений приріст призведе до виснаження ресурсів планети, погіршення екології і, як наслідок, тотальної нестачі продовольства та світового голоду. Акцент робиться для загалу на виживанні, на страху смерті, що спонукає багатьох, не вникаючи, не вивчаючи цю проблему, погодитися з подібними теоріями. А насправді відбувається спекуляція на цій темі для виправдання і прикриття негуманної діяльності, спрямованої проти життя багатьох мільйонів людей, яка властива сьогодні споживацькому антилюдському світу.

Бувають випадки, коли прецедентами голоду є цілком природні причини, незалежні від людської діяльності (приміром, ті ж погодні явища, що впливають на рівень врожаю, раптові природні катаклізми: урагани, посухи, повені тощо). Але навіть в цьому випадку, якщо б люди жили в Благотворчому суспільстві, то ця проблема легко вирішувалася б за рахунок допомоги інших більш благополучних регіонів, бо в Благотворчому суспільстві на першому місці стоїть цінність життя будь-якої людини і єднання суспільства.

У споживацькому світі різні озброєні конфлікти штучно створили більшість прецедентів до нестачі продовольства і посилили продовольчу кризу в певних регіонах настільки, що більшість цих регіонів досі знаходяться серед лідерів за кількістю голодуючих у світі. Як ми бачимо, приріст населення невигідний зовсім не через заявлені екологічні проблеми. Причина криється глобально в негуманному споживацькому форматі взаємин. Адже коли пропагується розділення суспільства і ниці тваринні якості, а диктатором при цьому є тиранія ідеології споживацького формату, то це однозначно призводить до виникнення ворожнечі, збройних конфліктів, війн, які і є причинами багатьох інших проблем суспільства.


Корені корупції

Споживацький формат змушує бідняків звертатися до протизаконних дій як до останнього способу виживання. В принципі, здебільшого так і зароджується злочинність і конфлікти. Навіть у країнах з кращим рівнем економіки люди, що знаходяться за межею бідності, виключені з соціальної системи цієї держави і у багатьох аспектах включені лише в товарне виробництво. Це люди, у яких немає завтрашнього дня, у яких немає гарантії на майбутнє, у яких немає гарантії навіть на шматок хліба. Їм нічого не залишається як піти проти закону, якщо закон не потурбувався про них. Насправді ж справжня протиправна дія — це допущення в людській цивілізації голоду, бо це грубе порушення прав людини, зневага до її життя.


Людство — єдина сім'я

Людям за своєю природою властиво співіснувати мирно. Будь-які розділення і конфлікти нам невластиві. Але якщо суспільство голодує, чогось потребує, воно піде на що завгодно, аби вижити. Так і зароджуються (у пошуках кращого життя) багато збройних конфліктів, повстань, війн. Тобто голод і бідність — свого роду інструмент управління масами. Нужденний голодний натовп у потрібний момент легше спровокувати і скерувати в необхідному напрямку, на негласне виконання чиїхось планів, заздалегідь створивши людям необхідний образ зовнішнього ворога.

За фактом сам голод і та ж бідність — штучно створені явища, враховуючи, що насправді у світі вдосталь ресурсів. З тими ресурсами, які є в нашої планети, у нас просто не може бути бідних і голодних, а з сьогоднішнім науково-технічним проривом тим більше. У нашого людства є усі можливості для забезпечення всім необхідним кожного жителя планети вже зараз! Ми вже могли б жити в достатку і стабільності. Але в нашому суспільстві, вихованому в споживацькому егоїстичному форматі взаємин, немає найголовнішого — єдності суспільства і цінності людського життя в основі.


У нас штучно прибрали розуміння важливості всезагального об'єднання, розділили єдину людську сім'ю. Замість турботи одне про одного, взаємодопомоги, взаємоповаги популяризуються самозбагачення, ворожі настрої, розділення, ненависть, домінування. При цьому кожна людина спостерігає оточуючу реальність і усвідомлює, що сьогоднішньому суспільству вкрай необхідні докорінні зміни. Всі хочуть жити в кращому світі. Всім вже очевидно, що з таким розвитком подій зі збереженням споживацького формату людську спільноту очікує швидка загибель. Багато людей готові діяти вже зараз, але в глухому куті споживацького формату поки ще не бачать альтернативи. Та альтернатива є! Вихід є!

Благотворче суспільство — єдиний вихід!

Сьогодні по всій планеті відбувається унікальне у світі об'єднання людей з метою побудови Благотворчого суспільства. Ідея побудови Благотворчого суспільства зародилася внаслідок виявлення всенародної ініціативи, внаслідок бажання людей жити по-іншому! Це єдиний шлях остаточного вирішення всіх проблем, які накопичилися. Це єдиний спосіб убезпечити наших дітей!


Побудова Благотворчого суспільства є потребою всіх людей світу як можливість позбавлення всіх бід і тягарів устрою споживацького формату взаємин. Цю благу всезагальну мрію можна здійснити тільки мирним шляхом за допомогою об'єднання людства навколо єдиної мети побудови Благотворчого суспільства і подальшої переважаючої згоди більшості населення планети.

8 Основ Благотворчого суспільства

8 Основ Благотворчого суспільства — це сукупність необхідних базисів, які розкривають фундаментальні основи Благотворчого суспільства. Основоположним фреймом виступає цінність людського життя. 8 Основ Благотворчого суспільства визначають, яким буде суспільство мрії кожного, а саме як буде можливо спільно вирішувати багато суспільних проблем, зокрема і голод, бідність, високу захворюваність, кризи.


Саме поняття бідності — це таке економічне становище, при якому індивід не в змозі задовольнити свої мінімальні потреби, необхідні для життя, підтримки здоров'я і працездатності. Таке явище непритаманне нормальному здоровому розвиненому суспільству. У Благотворчому суспільстві одним з першочергових завдань буде подолання бідності і голоду, забезпечення всезагальної продовольчої безпеки.

Головний орієнтир — Людина. Головна якість — людяність

У Благотворчому суспільстві будуть створені умови, спрямовані на поліпшення якості життя безпосередньо кожної людини, а не на збагачення приватних індивідів. Кожній людині по праву народження буде гарантовано безкоштовне забезпечення всіх базових життєво необхідних потреб. Головним орієнтиром в діяльності всіх сфер суспільства буде Людина. Благотворче суспільство —людиноорієнтоване суспільство на практиці з турботою про кожного. 


Високі моральні якості, такі як людяність, совість, взаємодопомога, доброта, будуть активно популяризуватися, створюючи сприятливе підґрунтя для життя. Ця проста істина в дійсності є найнадійнішим орієнтиром у побудові щасливого безпечного суспільства. Сама ідеологія Благотворчого суспільства нівелює нерівність, виключає бідність, ліквідує нужду. Мирне безпечне життя, стабільність, повноцінний розвиток кожної Особистості, впевненість у завтрашньому дні — у Благотворчому суспільстві це буде непорушною реальністю кожної людини.

Гідна оплата праці

Розвиток науки, медицини, технологій та інших галузей буде спрямовано на розвиток всього суспільства, на поліпшення безпечного і комфортного існування кожної людини. Стабільна планова економіка, рівноцінний розподіл ресурсів по всьому світу унеможливлять виникнення криз та інфляцій, сприятимуть стабільному швидкому економічному розвитку суспільства. Якість життя по всьому світу буде однаково високою. Кожен товар на ринку збуту матиме свою однаково фіксовану ціну по всьому світу, доступну всім. Підвищення цін буде неприпустимим, тільки зниження. Щодо заробітної плати, то на кожну посаду, професію буде своя відповідна однаково фіксована оплата праці по всьому світу. У разі виплат людям ситуація протилежна — допускається тільки зростання заробітної плати і виключається її зниження. Ніхто ні в чому не буде нуждатися.

У споживацькому форматі взаємин суспільства світові ресурси належать меншості. Напевно, не залишилося в світі речей, за які ми не платимо в споживацькому суспільстві. Ми платимо (часом неймовірні суми) за воду, за тепло, навіть за повітря, і за багато інших ресурсів, наявних вдосталь на нашій планеті, які, в принципі, мають бути доступні людям абсолютно безкоштовно. У Благотворчому суспільстві всі ресурси будуть належати суспільству, а не якомусь суб'єкту, особі, групі, організації тощо.


Безпека суспільства

Такі поняття як війна, злочинність, збройні конфлікти, насильство будуть неприпустимі в Благотворчому суспільстві. За створення будь-яких прецедентів, які зазіхають на безпеку, здоров'я, життя іншої людини, правопорушник буде нести відповідальність перед усім суспільством. Але в дійсності та ж злочинність просто буде неможлива в Благотворчому суспільстві. І відповідь криється тут у викоріненні людської нужди, у вирішенні проблем з тим самим голодом.

Багато знедолених людей, якими рухають голод і злидні, не усвідомлюють протиправність своїх дій. Повне й остаточне вирішення проблем голоду і бідності в усьому суспільстві виключає і відповідний мотив у громадян, що провокує йти проти закону. Сьогодні, як ніколи, ми маємо шанс створити таке суспільство, де поняття злочинності відпаде за непотрібністю, невигідністю. Навіщо йти красти, грабувати, вбивати, якщо твоє життя прекрасне і у тебе все є? Ба більше, як ти зможеш вчинити протиправно проти своїх друзів, проти своєї сім'ї? Благотворче суспільство — це суспільство друзів. Побудова Благотворчого суспільства для всіх нас ознаменується поверненням колись втраченого Дому, відродженням єдиної згуртованої сім'ї — Людства.


Самоврядування

Важлива відмінність побудови Благотворчого суспільства від будь-якої іншої форми суспільного устрою полягає в наявності самоврядування суспільства, відсутності влади одиниць над більшістю і в наявності відповідальності. Кожен громадянин зможе брати активну участь в житті суспільства, у важливих суспільних рішеннях нарівні з усіма. Ієрархічні структури будуть скасовані. Відповідальність за суспільство буде лежати на кожній людині. Саме така основа рівності дозволить створити чесне прозоре суспільство, не допустить корупцію, перевищення посадових повноважень. Все суспільство буде контролювати кожен осередок, кожну сферу, всі важливі суспільні справи. Таким чином, хто б не займав будь-які відповідальні посади, його діяльність на посту буде прозорою перед усім суспільством.


Неможливість у Благотворчому суспільстві самозвеличення певних одиниць не дозволить відбуватися обману, маніпулюванню більшістю, їхнім правом вибору. У Благотворчому суспільстві існуватиме громадський контроль в інтересах кожної людини, щоб назавжди покінчити з брехнею, корупцією, обманом, крадіжкою суспільних коштів, які присутні сьогодні в тіньових прихованих процесах споживацького формату.

Інформування

Багато небайдужих людей з усього світу вже об'єднуються з метою побудови Благотворчого суспільства. З кожним днем ​​цей рух небайдужих людей доброї волі, готових діяти і брати активну участь у долі людства, багаторазово збільшується. Побудова Благотворчого суспільства вже відбувається, і в цьому величезна заслуга кожного, хто діє.

Сучасні технології дозволяють прискорити та поліпшити процес взаємодії людей у світі, процес об'єднання і консолідації, швидко втілити реалізацію першого етапу в побудові Благотворчого суспільства — етапу оповіщення. Саме оповіщення суспільства зараз украй важливо. Всі жадають змін, більшість готова діяти, але не всі поки знають про реальну можливість побудувати інше суспільство. Від кожного з нас залежить, наскільки швидко дізнається все людство!


Ідея Благотворчого суспільства — унікальна. Жодні минулі спроби в історії останнiх 6 000 років щодо зміни устрою суспільства і поліпшення життя населення не зможуть зрівнятися з ідеєю побудови Благотворчого суспільства. Вони не в змозі втілити найелементарніше і першочергове для побудови щасливого суспільства, а саме: задовольнити повністю потреби кожної людини, гарантувати рівні умови і не допустити делегування влади одиницям. Благотворче суспільство — це наша потреба, це наш порятунок! Це дійсно єдиний вихід для людства.

Поки ми, кожен з нас, не діємо, сотні мільйонів людей щорічно ризикують опинитися на межі виснаження. Поки ми не побудуємо Благотворче суспільство, будуть гинути люди від голоду, бідності і супутніх хвороб, будуть покинуті діти і нікому не потрібні люди, будуть голод, війни, кризи і розруха, і врешті-решт нашому світу настане кінець. Про жодну стабільність, жодне процвітання при споживацькому форматі не може бути й мови. Гарантія настання нашого майбутнього — це Благотворче суспільство!

Наше майбутнє зараз

Чи хочемо ми, щоб у світі такі поняття як голод, війна, бідність, хвороби повністю зникли і наші діти не вмирали? Безумовно хочемо! Про такий світ мріє кожен. Чи хочемо ми мати повне соціальне забезпечення всіх базових потреб вже по праву народження? Хочемо! Нам набридла споживацька рабська праця, нам набридло жити в страхах, бути вічним боржником і рабом споживацького болота. Ми хочемо бути вільними! Чи хочемо ми побудувати Благотворче суспільство, де ми і наші діти будемо в повній безпеці? Звичайно, хочемо! Це бажання кожного турботливого батька і просто небайдужої людини до своєї долі й долі людства. Так чого ж ми чекаємо? Те, що сьогодні звучить як казка, завтра може стати нашою реальністю, якщо ми цього захочемо. Нам дано необхідну інформацію! Наша сила в об'єднанні! Наша мета — Благотворче суспільство! Наше майбутнє в наших руках!


Саме зараз, коли люди прокидаються, коли розуміють, що настав час взяти ситуацію в свої руки, що не залишилося часу на бездіяльність, саме зараз кожен своєю дією може приєднатися до побудови Благотворчого суспільства і підтримати загальне бажання прямувати шляхом до нового світу свободи і людинолюбства. Саме зараз є всі умови втілити свою внутрішню потребу жити, творити і об'єднуватися. По-іншому нам не вижити, тільки так! Саме зараз все залежить від кожного з нас!

Алекс Фрідман

Залишити коментар

Коментарі (1)

  • Наталія
    16.09.2022   |   21:09
    Якщо розібратися, то зовсім не складно побудувати таке суспільство, справді треба тільки захотіти людям і відкинути сумніви у голові, що «не дадуть». А хто не дасть? Так звана еліта зухвало і жорстоко поводиться з людьми, але насправді найбільше нас і боїться, бо ми електорат і тільки ми можемо їх не вибрати. Тільки ми можемо зробити так, що за нашої об'єднаності і згуртованим діям, почнемо змінювати устрій суспільства і еліта відпаде сама собою за непотрібністю та зміниться відповідно до вимог часу. Етапи побудови Благотворчого суспільства дуже прості і зрозумілі, а ще — реальні! Дякую за наданий шанс!