Logo Creative Society YARATICI
TOPLUM
Katılmak

BUNUN NASIL OLACAĞI HERKESE BAĞLIDIR

Konferans: YARATICI TOPLUM. BUNU BAŞARMANIN YOLUDUR 15 mayis 2021

Herkes mutlu olmak ister. Ancak toplumumuza mutlu diyebilir miyiz? Her birimiz kesinlikle onun bizim, ailemizin ve tüm insanların gerçekten mutlu olduğu bir dünyada yaşamak isteriz. Ama bugün nasıl bir dünya görüyoruz? İnsanlık için ne tür bir gelecek istiyoruz?

CREATIVE SOCIETY. WAYS TO ACHIEVE IT

Zamanımızın gerçekleri: askeri tehditler ve çatışmalar, jeopolitik gerilimler, milyonlarca mülteci, açlıktan ölen çocuklar, ekonomik krizler — ve bunların hepsi insanlığı uygarlığın hayatta kalması veya ölümü arasında kilit seçim ile karşı karşıya bırakan hızla büyüyen iklim felaketlerinin zeminine karşı.

Ve tüm bunlar toplumun tüketici biçiminin sonucudur. Böyle bir dünya mı hayal ediyoruz? Çocuklarımız ve torunlarımız için istediğimiz böyle bir gelecek mi?
Bu, içinde yaşamak istediğimiz dünya mı?

Fakat insanlığın bir şansı var

Benzersiz küresel dünya — çapında “YARATICI TOPLUM. BAŞARMANIN YOLLARI” etkinliği 15 Mayıs 2021’ta “ALLATRA” Uluslararası Toplumsal Hareketi platformunda
180 ülkeden insanları çevrimiçi bir telekonferansta açık bir küresel diyalogda birleştirecek:

“Yaratıcı toplum istiyor muyuz? İnsanlık için ne tür bir gelecek tasavvur ediyoruz?”

Bu dünya etkinliğine 15 mayıs 2021’ta diplomatlar, çeşitli uluslararası ve kar amacı gütmeyen kuruluşların liderleri, politikacılar, bilim adamları, kitlesel medya ve kültürel sektör temsilcileri, ve farklı ülkelerden sosyal olarak aktif insanlar da dahil olmak üzere yüz binlerce insan katılacak. Dünyanın farklı dillerine eşzamanlı çeviri ile gerçek zamanlı etkileşimli video yayını, farklı kıtalardan insanlar arasında canlı diyalogu sağlayacak.

Bu tarihi uluslararası video konferansta, dünyanın dört bir yanından binlerce insan bir araya gelme ve insanlığımızın geleceğinin nasıl olması gerektiğine dair görüşlerini ve vizyonlarını paylaşma fırsatına sahip olacak.

CREATIVE SOCIETY. WAYS TO ACHIEVE IT

15 Mayıs 2021 olayı, 11 Mayıs 019’da yapılan ilk dünya konferansı “TOPLUM. SON ŞANS” tan sonraki adımdır. Konferansta insanlar, zamanımızın en acil meselelerini ve dünyayı karıştıran gerçeği dile getirdi.

İnsanlar anladı: dünyanın daha iyiye doğru değişmesi için, dünya toplumunun biçimini tüketiciden yaratıcıya değiştirmek ve barışçıl bir şekilde değiştirmek gerekir. Ve bu sadece insanların kendileri tarafından yapılabilir. Bugün, insanlık olarak, gelmek istediğimiz ortak geleceği tek bir insan ailesi olarak tasavvur etmek son derece önemlidir.

11 Mayıs 2019’da gerçekleşen uluslararası konferansın sonucu, sonraki uluslararası video konferansları, çok sayıda yuvarlak masa toplantıları, çeşitli alanlardan uzmanlarla röportajlar, konuyla ilgili büyük ölçekli sosyal video anketleri şeklinde dünya çapında güçlü bir dalga oldu: “Yaratıcı topluma ihtiyacımız var mı, ve onu nasıl tasavvur ediyoruz?”

Dünyanın dört bir yanındaki insanların aktif çalışmaları, sorumluluğu başka birine vermezsek ve Dünya gezegeninin tüm sakinlerinin yararı için birlikte yaratmaya başlarsak, hepimizin ortak bir yaratıcı hedefte birleşebileceğini pratikte göstermiştir.

Yaratıcı değişimler insanların kararıyla başlar ve bu karar geleceğin başlangıcı olur!

15 Mayıs 2021'de büyük ölçekli bir telekonferans, kendi ülkelerinde ve bölgelerinde insanlar tarafından kendi başlarına düzenleniyor!

Uluslararası konferans “YARATICI TOPLUM. BAŞARMAK İÇİN YOLLAR” 15 Mayıs 2021. İnsanlığın geleceği sizin ellerinizde. Birleşin ve yaratın!
I.M.Danilov

“Eğer dün harekete geçmeye başlasaydık, bugün şimdiden Yaratıcı Toplumda yaşıyor olurduk. Ve eğer bunun hakkında dünden önceki gün konuşmaya başlamış olsaydık, dün harekete geçmeye başlamış olurduk.”

/I.M. Danilov/