Logo Creative Society USTVARJALNA
DRUŽBA
Pridružite se

Vrednost človekovega življenja je glavni poudarek Ustvarjalne družbe

07. januar 2021
Komentarji

Vrednost človekovega življenja

Danes večina svetovnega prebivalstva še zdaleč ne živi v najboljših življenjskih razmerah. Množice ljudi prenašajo stiske, omejitve, odstotek tistih, ki živijo pod pragom revščine, hitro narašča. Lakota, bolezni, težave s pitno vodo, vojne, opustošenje, podnebni begunci, smrtnost zaradi nizke ravni zdravstvene oskrbe, zapuščeni in nezaželeni otroci, nenehno delo na zahtevnih delovnih mestih s skromnimi plačami ali obratno, pomanjkanje zaposlitvenih možnosti kot načina preživetja, ogromni davki na vse, kar je predvideno za uporabo – vse to se dogaja povsod v našem »civiliziranem« 21. stoletju, v stoletju visokih tehnologij in znanstvenih odkritij. Razlog za to je potrošniški format odnosov, kjer je življenje milijard ljudi razvrednoteno in človekove pravice kršene v nečloveški tekmi za dobičkom in nenehnem bogatenju manjšine.

Trenutno v večini držav sveta obstajajo zakoni o pravicah in svoboščinah. Toda v resnici je koncept vrednosti človekovega življenja ostal na ravni teorije. V praksi katerekoli države so organizacije javnega reda, medicine, šolstva in podobno namenjene zagotavljanju obstoja nekaterih posameznikov in gospodarstva, osredotočenega na dobrobit teh posameznikov in druge dejavnike, ne pa tudi na zadovoljevanje potrebe vseh državljanov. Žal izboljšanje življenja prebivalstva ni glavni cilj.

Večina prebivalcev našega planeta še naprej sanja o razpoložljivosti kakovostne zdravstvene oskrbe, stabilnem dostojnem zaslužku in zadovoljevanju osnovnih potreb za preživljanje sebe in svojih potomcev. Toda resničnost jih vrne k iskanju hrane za družino in ostajajo jim le sanje o boljših razmerah. Če pogledamo potrebe večine prebivalstva, ljudje dejansko ne zahtevajo ničesar dodatnega, pretiranega ali nemogočega. Ljudje želijo tisto, kar bi jim moralo pripadati že po pravici. Ljudje si želijo miru v svetu, enakih pravic in možnosti, zadostne materialne blaginje za izpolnitev osnovnih potreb.

Nedavna kriza je končno razkrila probleme potrošniške družbe. Zdaj vsi razumejo, da se to ne more nadaljevati in da je treba nekaj spremeniti. Mnogi iščejo nov način razmišljanja in nove vodilne vrednote.

Po preučitvi idej Ustvarjalne družbe se v celoti strinjam s pobudami, ki jih nosi ta projekt, in razumem vso pomembnost izvajanja nove oblike medčloveških odnosov v svetovnem merilu. Poleg tega ne morem mimo prisotnosti temeljnega stebra pri njegovi gradnji, ki ga predstavlja osem temeljev Ustvarjalne družbe. Navsezadnje tisto, kar je osnova družbenih smernic, postavlja vektor delovanja vseh njegovih smeri in posledično določa kakovost življenja same družbe in vsakega človeka v njej. V tem članku bi rad razpravljal o pomenu prvega temelja – Človekovega Življenja.

Prvi temelj Ustvarjalne družbe: Človekovo življenje.

Prvi temelj Ustvarjalne družbe

Ko se seznanimo z osmimi temelji Ustvarjalne družbe, vidimo, da že prvi temelj namenja ustrezno pozornost vrednosti življenja vsakega človeka. Če se poglobimo v bistvo te teme, razumemo, da bo v tem stanju stvari kakršenkoli razvoj, katerakoli sfera, kakršnakoli dejavnost, ne glede na to, kaj vzamemo, vse v družbi usmerjeno predvsem v izboljšanje življenja vsakega človeka. Le v takšni družbi, ki temelji na vrednoti človekovega življenja, bodo vse druge smernice ravnale v skladu s tem. To pomeni, da bo obstoj revnih, lačnih, zapuščenih in bolnih a priori izključen. Življenje vsakogar bo nad vsem, z zagotovilom, da bodo zadovoljene njegove potrebe, z visokimi plačami in z enako visoko in cenovno ugodno zdravstveno oskrbo. Podobno ne bo nobenega precedensa za noben konflikt ali nasilje, kaj šele za kakršnokoli vojno.

Upoštevajoč stanje našega sodobnega človeštva s težnjo po potrošniškem formatu odnosov, ob upoštevanju številnih dogodkov na svetu, ki so znani po svoji nečlovečnosti, usmerjenosti proti človeku, proti njegovemu življenju, proti življenju milijonov ljudi, so zgoraj citirane besede iz prvega temelja presenetljive v svoji človečnosti in globoke v svojem bistvu. V našem težkem času so izredno pomembne. Že če berete samo te, lahko ugotovite, da je gradnja Ustvarjalne družbe velika potreba med ljudmi, ki so dovolj trpeli. Ustvarjalna družba za vse nas predstavlja prav tisto rešilno bilko v nevarnem podivjanem oceanu pretresov in stisk potrošniške družbe.

Dandanes človeštvo preživlja vrsto preizkusov v različnih omejitvah in krizah, v resnici pa je preizkus samo en – na ravni naše človečnosti, naše pripravljenosti, da se združimo in poenotimo. Družba se mora sama odločiti, ali se je sposobna združiti in poenotiti v pravi smeri. Napočila je stopnja zrelosti človeštva, pri kateri se ljudje prebujajo, vidijo resnično sliko tega sveta in iščejo načine, kako ga spremeniti. Precedensi za izvedbo gradnje Ustvarjalne družbe že obstajajo. Smo na robu velikih civilizacijskih sprememb.

Na tej točki se moramo vsi zavedati, da je temeljna sestavina same družbe vedno človek, vsak človek: vsi mi. Mi smo tisti, ki ustvarjamo to družbo in postavljamo vektor njenega razvoja. Ne smemo opustiti odgovornosti za naš skupni dom in našo enotno družino – človeštvo. Na boljše čase ni treba čakati, že danes jih lahko začnemo ustvarjati.

Allatraunites | Ustvarjalna družbaAli želimo ustvariti družbo, ki po pravilu izključuje konflikte, vojne in primere, ki posegajo v varnost prebivalcev našega planeta? Ali želimo ustvariti družbo, kjer bo zdravstvena oskrba na najvišji ravni, enako dostopna vsem? Seveda. Vsak razumen človek si želi takšno družbo. Vsak si takšno družbo zasluži z rojstno pravico. Ustvarjalna družba je zagotovilo, da se vsi ljudje rodijo enaki in da je življenje v takšnih pogojih enakosti in svobode absolutno mogoče.

Imamo izbiro. Lahko še naprej obstajamo v potrošniški družbi z dokončno regresijo in dejanskim neizvrševanjem naših pravic in svoboščin z neizogibnim koncem – samouničenjem. Lahko pa izberemo drugačno pot izgradnje nove Ustvarjalne družbe s prevladujočim poudarkom na ohranjanju življenja vsakega človeka, njegovega zdravja, udobja in življenjskih koristi. To sta dve poti, ki ležita pred svetom. Ena od njih je prevladovala že stoletja in tisočletja in prevladuje še danes. Potrošniški format je že dovolj jasno pokazal, v kakšno slepo ulico smo prišli kot človeštvo. Ljudje ne morejo več tako živeti.

Druga pot je ustvariti Ustvarjalno družbo, ki bo sčasoma pripeljala do Idealne družbe. Vendar nam že Ustvarjalna družba odpira nova obzorja svobode, enakosti, brez družbenih slojev in drugih neenakosti. Absolutno vsem daje možnosti varnega obstoja, daje zaupanje v prihodnost z zagotovilom, da bodo njihova življenja popolnoma varna.

Človekovo življenje je najvišja vrednota

Nekateri še niso popolnoma spoznali veličine smeri za človeštvo, imenovane »Ustvarjalna družba«. To je novo obdobje za vse človeštvo, ki nas bo vse osvetlilo z znaki sprememb na bolje. Le s takšnim potekom bo človeštvo preživelo. Le s takšnim potekom bo življenje vseh resnično cenjeno in vsakomur bodo zagotovljene vse vrste pogojev za dober, srečen obstoj. Samo takšen način lahko resnično ustavi vse vojne in zavestno izključi nastanek kakršnihkoli negativnih precedensov. To je edini način, da rešimo življenja tistih, ki živijo danes, in nato omogočimo srečno življenje milijardam svojih potomcev. Veliko poslanstvo pade na sodobno generacijo: zgraditi družbo za Človeka. Bodimo vredni nazivov Človek in človeštvo. Podarimo svojim potomcem čudovito prihodnost. Omogočimo platformo za nadaljevanje naše civilizacije.

To je poziv za vas, ki berete te vrstice, za našo družbo in celo človeštvo. Ali ne želite pozabiti na vse skrbi za jutrišnji dan, zase, svoje bližnje, da bi rešili težave s stanovanjem in hrano? Navsezadnje je to majhen del tega, kar boste dobili vi in vsi v Ustvarjalni družbi. Zdaj imate resnično priložnost, da k temu prispevate. Vsi, ki aktivno sodelujemo pri izgradnji Ustvarjalne družbe, delujemo v dobro družbe in torej v dobro vseh ljudi, že imamo podporo ljudi z vsega sveta, velike svetovne skupnosti. Skrbnih ljudi je veliko. Tisti, ki še niso z nami, preprosto še ne vedo za to možnost, ampak že iščejo potrebne informacije, potrebne odgovore za dejanja v pravo smer. Samo sporočiti jim moramo, da obstaja izhod, da po vsem svetu obstaja gibanje skrbnih ljudi za našo skupno človeško, srečno prihodnost. Že jutri bo vsak od njih skupaj z nami opazoval začetek vzpona nove družbe ustvarjanja, veličine, časti, pravičnosti in svobode. Kot udeleženci gradnje Ustvarjalne družbe lahko vsi ponosno pogledamo v oči svojim potomcem in jim pustimo zapuščino novega čudovitega sveta.

Napredek je mogoč, ko se ljudje združijo v skupnem cilju. In naš končni cilj je, da preko Ustvarjalne družbe pridemo do Idealne družbe. Samo v nas samih, v naši enotnem gibanju proti cilju s skupno pravilno izbiro, je prihodnost človeštva. Naj bodo naša srca enotna v prizadevanjih za spremembo našega sveta na bolje! Naj bosta ohranjanje in zagotavljanje življenja vsem na tem svetu pomemben cilj nove družbe! Da bomo imeli Ustvarjalno družbo, kjer bo vsak prebivalec te velike družine našel srečo in zaupanje v prihodnost!

Alex Friedman

Napiši komentar